Der var trængsel på havnen i Snaptun da der blev afviklet Muslinge Fest

Muslinge Fest trækker folk
langvejs fra

Tekst & fotos: Kurt Hardi

Muslinge-festen i Snaptun, mellem Horsens og Juelsminde, er et stort trækplaster, når de mange frivillige inviterer til spisning. Det var heller ikke anderledes i år, hvor der blev budt på gratis hvidvinsdampede muslinger for 17. gang.

Snaptun Havne- Muslinge Fest afvikles altid hvert år om lørdagen kl. 13 mellem uge 27 og uge 28, - og det er med at komme i god tid, for der er trængsel om de i øvrigt mange siddepladser, for muslinge-spisningen kan få folk til at køre til Snaptun, hvor indtægten fra vand- og ølsalget går til ungdommen i Skjold.

Muslingebespisningen er en del af havnefesten, der er i sin 28. udgave, - og som fra i år fra ændret navn til "Glud-Snaptun Muslingefest", hvor en del af aktiviteterne fremover nu foregår i og omkring hallen i Glud.

- Det er med glæde at jeg igen i år kan byde jer vel-kommen til endnu en fan-tastisk eftermiddag her på havnen i Snaptun, kunne dagens konferencier Bent Krogh indlede.
Muslingerne er fanget af vores lokale muslingefisker Stig Wittrup ved Trane Sand på nordsiden af Als og bliver tilberedt helt som de plejer, dampet i hvidvin godt krydret med bl.a. hvidløg, løg, persille, lauerbær, sort pepper, timian og lidt smør.
Med Skjolds Venner som arrangør, så var hovedingredienserne fest - stemning -  1½ ton muslinger og musik, og til at sætte den gode stemning på havnen i Snaptun, så kunne det ikke være lagt i bedre hænder end hos bandet "De Glade Sømænd", der ikke alene beherskede musikken, - men også de gode gamle og glade sømandssange, som de mange fremmødte også kunne synge med på - hvad de også gjorde. De blev senere afløst af de lokale Hjarnø Spillemændene.

Muslinge Festen i Snaptun er så absolut et besøg eller en udflugt værd. Så er man til muslinger, fest, hygge, musik og god stemning, - så er det bare at sætte et kryds i kalenderen.

 

 

Faaborg Dagen bød på en dag fuld af
underholdning og aktiviteter

Tekst & fotos: Kurt Hardi

Som en fast del de senere år op til Faaborg SommerRock, så afvikles der i midtbyen Faaborg Dagen, hvor der er masser af underholdning, aktiviteter og ikke mindst mange rigtig gode tilbud hoos byens handlende. Byens erhvervsliv, forretninger, turist- og kulturlivet og øvrige boder bød velkommen til Faaborg til oplevelser for hele familien.
Med fodbold VM start den samme dag havde arrangørerne, Shopping Faaborg, også valgt, at temaet i år var fodbold. Så der var masser af fod-boldaktiviteter på torvet - både for børn og voksne. På billedet til venstre er det i øvrigt Jane Juul Christensen fra Heimdal, der med sit hold er ude i kamp mod kommune, - her i direkte kamp mod Peter Jensen, - tidligere formand for Turistforeningen. Disse to hold var sammen med et avishold fra Faaborg i kamp på flere baner. Jane Juul Christensen nåede i øvrigt at score tre mål for sit hold, kunne hun fortælle efter kampene.

Det var det helt store arsenal, der var kørt i stilling til dagen, hvor Faaborg Kanonerlaug både åbnede og sluttede dagen med salutering ved havnen i Faaborg.
Vejret var med arrangørerne, og der var, efter sværhedsgraden at dømme - i at finde en tom parkeringsplads, masser af mennesker i byen, - og byens gader summede også derefter.

Beredskabet blev
indsat ved stor
øvelse til søs

Tekst & fotos: Kurt Hardi

Der var stor travlhed på og omkring Faaborg Fjord samt ved Lyø, da alarmen gik med olieudslip - heldigvis kun en stor øvelse, - men som indbefattede hele beredskabet.
Med deltagelse af blandt andet miljøskibene Gunnar Thorson, Marie Miljø og Miljø-103, Søværnets patruljefartøj Havfruen samt flere fartøjer fra marinehjemmeværnet, Fyns Politi, Faaborg-Midtfyn Kommune samt Beredskabet fra Haderslev, - blev der gennemført en kombineret sørednings- og havmiljøøvelse.
Scenariet for øvelsen er, at en færge og et kysttankskib er kollideret i Marstal Bugt den 8. juni klokken 11.00. Flere færgepassagerer er kommet til skade ved kollisio-nen, og på tankskibet er der slået hul på en lasttank med 1000 tons råolie.
Forureningen forventes at drive langs med Ærøs vestkyst og op i den vestlige del af Svendborg Sund ind mod kysten i Faaborg-Midtfyn Kommune. Forureningen forventes at ramme kysten den 9. juni. Det gjorde den også, - og det blev ved Lyø, Knold og Dyreborg det store beredskab og indsats blev sat ind. Ved havnen i Dyreborg blev der oprettet kommandocentral, hvorfra indsatsen blev dirigeret på stedet.


Vicepolitikommisær Finn Nielsen

- Vi har 25 mand fra Beredskabs-styrelsen i Haderslev sat ind til en koordineret indsats mod olieforu-reningen ved Dyreborg, fortalte leder af KST (kommandocentralen) ved Dyreborg, vicepolitikommisær Finn Nielsen, der selv havde 10-15 mand i indsats fra Fyns Politi. Indsatsen ved Lyø med blandt andet miljøskibene styres af SOK.  Med udlagte flyde-spærringer har vi fået olien inddæm-met og renset af mandskab i beskyt-telsesdragter, hvor vi har haft to tilskadekomne med udslæt fra olien, - og de er blevet fragtet til Faaborg.
I indsatsen hvor der løbende blev opstillet nye dilemmakort, som kunne opstå i en given situation, - kom det også til at betyde, at der kom fly i luften for at iagtage, hvor olien drev hen, så indsatsen kunne koordineres derefter, - så der var kontrol over situationen, hvilket Finn Nielsen kunne berette at det var der.
09.06.10
 


Kanonsalut på Voigts Minde for Danmarks Befrielse. (Arkivfoto: Kurt Hardi)

Befrielsen markeres med kanonsalut

Af Kurt Hardi

Faaborg Marineforening og Faaborg Kanonerlaug står igen som arrangører af markeringen for Danmarks Befrielse i 1945, i år 65-året. Det sker ved en mindehøjtidelighed onsdag den 5. maj kl. 19 ved kanonstillingen på Voigts Minde, hvor der stilles med fane- og flagkommandoer fra Faaborg Marineforening, Faaborg Kanonerlaug, Marineflotille 243 og Danske Forsvars Brødre, der er med for første gang.

Aftenen indledes med velkomst ved Ole Hansen fra Faaborg Kanonerlaug, inden ”Jeg ser de bøgelyse øer” afsynges. Herefter er det borgmester Hans Jørgensen, der vil holde talen for befrielsen. Så synges ”Altid frejdig når du går”, inden kanonerne bemandes til 3 skuds mindesalut (dansk løsen).
April 2010
 

Marinedage i Faaborg

Tekst & fotos: Kurt Hardi

Med ankomst Store Bededag og de efterfølgende dage, så vil "de blå" (marinerne) nok sætte deres præg på Faaborg og omegn.

Det er det årlige Sendemandsmøde (kongres), der for første gang i Faaborg Marineforenings næsten 100 årige historie, bliver afviklet i Faaborg, og med den lokale marineforening som værter. Faaborg Marineforening er i øvrigt Danmarks 6. ældste marineforening, stiftet i 1914.
Med de skønne sydfynske omgivelser og det flotte program, der er lagt, - så er Sendemandsmødet i Faaborg blevet populært og ét man gerne vil deltage i, - og der kommer mange fra hele landet. Det er næppe rekord, men helt sikkert flere end inden for de seneste år. Der er tilmeldt 238 sendemænd (delegerede), - dertil kommer gæster og øvrige marinere, der kan deltage uden at være sendemænd, samt alle ledsagerne.

På selve dagen for Sendemands-mødet, lørdag den 1. maj, vil Faaborgs borgere og gæster i byen også få glæde af de mange marinere. Som allerede omtalt i Sydfyns Avisen vil sendemæn-dene med flag og faner og med Søværnets Tamburkorps gå i pa-rade gennem byen til Faaborg-hallerne, hvor sendemandsmødet

skal afvikles, mens de øvrige deltagende er på tur med Faaborgs Vægtere og Veteranjernbanen.
Paraden vil blive sendt af sted fra havnen med affyring af musketter fra Faaborg Kanonerlaug, og fortsætter herefter til Torvet, hvor paraden gør holdt og tamburkorpset giver nogle ekstra numre, inden der fortsættes til Faaborghallerne, hvor kanonerlavet vil skyde Sendemandsmødet i gang med kanonsalut.
April 2010 


 
Politiet har nu lukket
"isvejen" til Bjørnø


Tekst & foto: Kurt Hardi
 
Politiet satte søndag afspærring op langs kanten til Faaborg Fjord for at hindre, at folk begav sig ud på isen for at gå de 3 km til Bjørnø. Det skete på baggrund af meldin-ger om at isen var begyndt at knage og give lyd fra sig, - samt at der sidst på lørdag eftermiddag rev sig en stor isflage løs nær sejlrenden, hvorfor også en helikopter fra Søværnets Operative Kommando blev sendt i luften for at afsøge hele farvandet mel-lem Faaborg og Bjørnø, - og fra omkring kl. 18.15 genlød luften over Faaborg Fjord lyden fra redningshelikopteren, der med projektører gennemsøgte hele farvandet for at sikre, at der ikke var mennesker på isflagen. Det var der ikke.
Men isvejen til Bjørnø er nu indtil videre lukket indtil Beredskabscefen i Faaborg-Midtfyn Kommune har godkendt forholdene.
 

Strandbaren
åben til
isfolket 
 
Af Kurt Hardi Gadeberg
Fotos: Jeanette Maria Dyrup
 
 

Selvom det er vinter, - så har Hotel Faaborg Fjord alligevel åbnet strandbaren. Men i første omgang kun i weekenden. Det var helt oplagt for hoteldirektør Claus Brunse, at åbne strandbaren efter at havisen havde gjort Bjørnø landfast med Faaborg, og den markere-de rute over isen, - den fik sin begyndelse lige neden for strandbaren. Så efter en tur frem og tilbage over isen, cirka 6 km, så kan mange godt trænge til lidt varmt at styrke sig på.

 

 


Det var et velkomment tiltag, som rigtig  mange benyttede sig af i løbet af dagen.
 

 
Hævnen kom på sygehuset
 
Af Kurt Hardi

Optagelserne til Susanne Biers nye spillefilm, "Hævnen", er i fuld gang hos Zentropa Productions. Optagelserne til filmen, der har et budget på30 millioner kroner, foregår gennem hele efteråret dels på Fyn og dels i Kenya.
Under optagelserne på Fyn var det med blandt andet optagelser på Faaborg Sygehus som nogle steder var omdannet til kulisse for den nye spillefilm, der trækker spor fra flygtningelejre i Afrika til den grå hverdag i en dansk provinsby.
Hævnen er en tidløs fortælling om hævn, retfærdighed, kærlighed og så det gode i menne-sket. Filmen får dansk biografpremiere den 27. august 2010, og har i hovedrollerne Trine Dyrholm, Mikael Persbrandt og Ulrich Thomsen. Derudover medvirker blandt andet også Kim Bodnia, Birthe Neumann, Lars Bom, Preben Harris, Paw Henriksen, Anette Støvlebæk og mange flere.
Folkevandring over isen til Bjørnø
 
Tekst & foto: Kurt Hardi
 
Efter at Faaborg Fjord var blevet delvist lukket og dækket af et tykt istæppe, så var det ventet, at så snart, der var afstukket en rute, så ville folk valfarte fra nær og fjern for at tage den ca. 3 km lange tur over isen til Bjørnø ud for Faaborg, - som det sidste gang kunne lade sig gøre for 14 år siden. Så når det endelig sker - så er det også en attraktion, - som mange gerne vil tage del i.
Fra lørdag morgen og til sen eftermiddag begav flere tusinde fynboer og mange udenø´s folk sig ud på isen, og invaderede Bjørnø, der normalt har cirka 30 indbyggere. Men de var også klar med varme drikke og fastelavnsboller og en åben pølsevogn på øen for at servicere de mange gæster.
Dagen igennem var det en sand folkevandring af såvel folk som havde prøvet turen før som også, nok de fleste, som skulle tage turen for første gang. Men uanset om man havde prøvet turen før, - så er det en helt speciel oplevelse at tage turen, når det endelig sker.
Hvis frosten fortsætter, - så er der en stor chance for, at også isvejen åbnes igen, så de mange, som ikke nåede over første gang, - de kan så tage turen senere, - nok sammen med flere, - der allerede har været på isen for at besøge Bjørnø. Blandt andet mange lokale går turen flere gange.

 
 
 

Torvedagen trak folk til byen

Tekst & foto: Kurt Hardi

Igen var Gammel Torvedag i Svendborg det helt store trækplaster, der kunne få folk af stolene og komme til byen, hvor der var rigtig mange spændende ting at, prøve og måske handle. Tilbud af alle slags var der nok af. Som altid var "Den gamle varieté" også med på og de trak stort publikum hver gang de optrådte med de gamle viser. Som næsten altid kan man sige - så var der også trængsel omkring Bangsbostrand Byorkester, der spillede flere steder rundt i Svendborg - altid populære og altid med. Uden at kunne lave en normal optælling - så regnes der med, at omkring 30.000 har været i byen til Gammel Torvedag.
August 2009

 
Katamaranfærge afskibet

Tekst & foto: Kurt Hardi

Med politiet i front som bølgebrydere og en kortege af gående medarbejdere og et hav af følgevogne med alle former for værktøj til at rydde vejen og eventuelle forhindrringer - blev den første katamaranfærge fra Tuco Væft på Krogsbjergvej i Faaborg, den nye Sea Lord,  på blokvogn fragtet fra værftet til Bøjden Færgehavn, hvorfra den blev sejlet til Norge for at blive klargjort til 250 passagerer. Tuco har bygget skroget, der er 35 meter langt og 10½ meter bredt, - og inden af-gang fra værftet var der på strækningen til lejligheden midlertidigt ryddet for busskure og skilte.
Turen var beregnet til at ville vare tre timer, men ekstra forhindringer ved Bøjden, hvor der blandt andet måtte fældes træer, gjorde at transporten kom til at vare fem timer og 20 minutter.
 
 

Nordmand i
dansk
snapselaug

Tekst & foto: Kurt Hardi
 
Med ordene, - "kan en norsk nord-mand blive medlem her", henvendte Sverre Berhus fra Kristianssand sig til en af Faaborg Snapselaug´s repræsen-tanter ved Dyreborg Strand i forbindelse med afviklingen af Ø - Havets Dag i det sydfynske.
Det kunne Harry Keldsen fra Snapselauget da fortælle ham, at det kunne han, - og så fik Sverre Berhus såvel smagsprøver som også de relevante papirer for at få sit medlemskab af det danske snapselaug.
August 2008

Succes med
Danmarks første Børne-
kulturfestival
 
Tekst & foto: Kurt Hardi
 
Danmarks første Børnekultur-festival, der blev afviklet i Havneparken i Faaborg må betegnes som en succes. Der var arrangeret forskellige work-shops, teater, designerværksted og underholdning, hvor blandt andet African Footprint International fra Ghana optrådte på scenen med et stærkt trommeband, der supplerede danserne, der viste forskellige stammedanse.
Efter showet på Børnefestivalpladsen, der klart begejstrede det fremmødte publikum, fortsatte ghaneserne til andre lokaler med workshop i trommespil og dans, - og her var der også et pænt fremmøde af interesserede.
Med succesen af afviklingen af Børnekulturfestivalen i Faaborg, er det fra arran-gørside tanken, at der igen til næste år,  som en tilbagevendende festival, vil blive arrangeret Børnekulturfestival, som fremover skal køre simultant i flere fynske kommuner.
August 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampen om
Miss Universe

Af Kurt Hardi

Der bliver som altid lagt op til en svær opgave for dommerne, når Miss Universe skal kåres blandt de mange, på flere måder, smukke deltagende kandidater. Men inden det når så langt, så er der først en hjemlig kamp, der skal vindes, - og her er der også et utal af kandidater, der bejler til eget lands Miss-titel.
Sådan er det også for tiden i Thailand, hvor et event TV – selskab er i gang med optagel-serne til den store aften, hvor Miss Thailand skal kåres. Det sker den 20. marts, hvor programmet vises på syv kanaler, og 44 kandidater skal frem for de kritiske dommere inden den nye Miss Thailand er fundet.
Optagelserne foregår i Kamphaeng Phet, - i områdets nationalpark, og optagelserne varer i syv dage. Om det er tilfældig valgt, at det blev Kamphaeng Phet optagelserne skulle fin-de sted i – vides ikke med sikkerhed. Men det er et historisk område optagelserne finder sted i, for nabopro-vinserne Kamphaeng Phet og Sukhotai lagde land til dannelsen af det første thailandske kongedømme i år 1249.
Marts 2010
 

Veteranerne bliver igen luftet på havnen i Faaborg        

Tekst & foto: Kurt Hardi

Med forårets forventede komme var det igen tid for at starte en ny sæson, hvor bilnørder og veteranentusiaster kan mødes uformelt på havnen i Faaborg, og det har de nu gjort. En flot buket af gamle biler blandet af alle mærker fra NSU Prinz, Triumph´er, Corvetter, Austin, Lotus, Mustangs og mange flere, - for der kom faktisk mange, omkring 30 biler, selvom det på trods af, at solen skinnede - ikke var den varmeste aften.
- Jeg er mere end tilfreds, sagde Michael Madsen, der startede det uformelle træf sidste sommer. Det er aldrig til at vide, hvor mange der kommer, og slet ikke her første aften. Så når der kommer så mange, så er det fordi, der er interesse, - og det er dejligt, at det er så blandede biler, der kommer. Det viser kærlighed til bilerne, og det får vi meget god snak over.

 

 

 

Danmark blev klædt
helt i hvidt
 
Tekst & foto: Kurt Hardi
 
Mange bander over det - især bilisterne, - og mange glæder sig over det - især børnene. Flot er det også - sneen, og der er kommet  sne - masser af sne. Danmark blev hurtigt klædt i hvidt, og i sønder og sydjylland samt på Fyn var der henstilling fra politiet om ikke at køre ud medmindre det var strengt nødvendigt. Ligeledes er der i region Syddanmark sat flere af militærets pansrede mandskabsvogne ind for at assistere Falck ved især ambulancebered-skabet.
Det var i den sydlige del af landet, som  blev værst udsat med snefaldet, hvor der på Fyn blev målt 50 cm sne, - og igen senere nogle steder op til 75 cm. Vejrudsigten lover, at sneen fortsætter, og mange begynder at tænke og håbe på, at der i år måske endelig igen bliver "hvid jul". Indtil videre tyder meget på, at det vil der være gode chancer for, at det blir.
December 2009


Svendborg mønstrede igen
 
Tekst & fotos: Kurt Hardi
 
Gammel Torvedag er en stor dag i Svendborg, hvor mange udefra kommende gæster også deltager. Svendborg Marineforening som også Caroline Foreningen er også blandt mandskabet, der sørger for, at det bliver en god dag for såvel arrangører - som også de mange gæster på dagen.  Erik Bodal, formand for Svendborg Marineforening var da også klar med det store mandskab til at betjene boderne, hvor der blandt andet også blevet kogt "ærøske pandekager". Besætningen var stor, - for der var såvel til betjeningen som pandekagerne, - og så var Caroline Koret ikke kun på banen, men på trapperne til Vor Frue Kirke, hvor de gav smagsprøver på sømands-sange.

August 2009
 
 
 Øget sikkerhed på søen
og på øerne i Sydhavet  

Tekst & foto: Kurt Hardi
 
Med indkøbet af en hurtiggående redningsbåd, der skal indgå i beredskabet i Faaborg - Midtfyn Kom-mune, er sikkerheden for såvel de mange sejlende som beboerne på øerne øget væsentligt.
Med Faaborg Værft som forhandler for de italienske højteknologiske redningsbåde, som bådebygger - og værftdirektør Giancarlo Mancini fra Venedig, råder beredskabet nu over en redningsbåd, der omregnet kan sejle omkring 90 km i timen, og dermed nå eksempelvis Lyø på under 10 minutter.
Den 6,5 meter lange båd er yderst stabil på vandet og er udover en 250 HK motor udstyret med såvel GPS, kortplotter og overlevelsesdragter, så den også kan indsættes i eftersøgningssituationer.
2009 

Vægterne klar til sommeren
 
Tekst og foto: Kurt Hardi 
 
Faaborgs kendte vægtere er blevet een mere, idet Klaus Thormann også er trukket i den kendte historiske uniform, som såvel de lokale som rigtig mange turister og besøgende i den gamle købstad gennem årene har stiftet bekendtskab med. På bille-det er det Klaus Thormann, Torben Bo Harder og Steen Verner på vej rundt - også for at præsentere Klaus Thormann, der her er ude på sin første rigtige vægtertur.

 

Borgerne tog selv skraldet
 
Tekst & Foto: Kurt Hardi
 
Borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune måtte selv tage skraldet - og det i bogstaveligste forstand. Det var dog helt frivilligt, at de kunne optræde som deres egne skraldemænd, - for det var et tilbud fra FFV Renovation, - at de, der ville eller havde behov selv kunne komme til de dagrenovationsvogne, der var kørt ud flere steder i kommunen, og her komme af med deres affald.
Mange benyttede sig af tilbuddet, - ikke mindst de, hvor renovationsvognene ikke havde tømt rettidigt grundet kommunens manglende snerydning. Det gjaldt blandt andet Sybillesvej i Korinth, hvor Gunnar Hansen og Svend Aage Larsen havde samlet mange af vejens skraldespande på en trailer, og kørt dem til tømning i Faaborg. Gennem dagen var der ca. omkring 400 borgere, der selv tog skraldet til de af kommunens genbrugsstationer, hvor der var kørt en miljøbil på plads.

På tur med Tårnfalkene
 
Tekst & foto: Kurt Hardi
Hver tirsdag aften mødes MC Tårnfalkene for at dyrke deres fælles interesse  motorcyklen og tage på tur rundt i det fynske. Af de cirka 50, der er tilknyttet MC Tårnfalkene - møder omkring 20 - 30 op hver eneste gang . Det er mest herrer i deres bedste alder, - men der er også flere kvinder, der tager turen med Tårnfalkene.

Spodsbjerg er i
Faaborg Havn


Tekst & foto:
Kurt Hardi

I øjeblikket kan de morgenfriske eller de, der er på en af deres ture omkring havnen i Faaborg opleve at færgen Spodsbjerg fra Langelandstrafikken ligger til kaj.
Den er i øjeblikket indsat på ruten Bøjden-Fynshav, hvor den sammen med den faste færge sejler timedrift i henhold til sommer-sejlplanen. Når den "overnatter" i Faaborg skyldes det, at det nye færgeleje i Bøjden endnu ikke står færdigt.

 

Fin tilgang af nordmænd.
Det kunne Sverre Berhus fortælle fra Norge, efter at han og hustruen Lillian havde været på ferie i det syd-fynske. Efter besøg hos Finn Schartau i Horne, der lavede optagelses-beviser, er de nu begge medlemmer af Faaborg Snapselaug. Det er også en af deres gode venner, der fylder rundt den 28 september, - for han får et medlemskab i gave. Så nu har Faaborg Snapselaug tre norske medlemmer.
September 2008


 
 

Vise ord fra en danser
fra African Foot-print. Mange mennesker har det i forvejen svært ved at få dansetrinene til at følge musikken, og så ellers sætte fødderne de rigtige steder. Nemmere bliver det ikke, hvis man er døv og heller ikke kan høre musikken. Det var en af danserne fra Ghana. Men hans indstilling var, at hvis viljen til at ville noget var stor nok, - så kan man klare selv det umulige.
August 2008
 

Freja kom i havn

Tekst & fotos: Kurt Hardi
 
Patruljefartøjet Freja af MK II klassen er kommet i ny havn, efter at søværnets nye skib er blevet adopteret af Faaborg - Midtfyn Kommu-ne.
Med kanonsalut fra ydermolen blev der hilst velkommen af Faaborg Kanonerlaug, der sam-men med Marinehjemmeværnets Flotille 243 og Faaborg Marineforening,  også var en del af festlighederne i forbindelse med kommunens adoption af Freja.


02.05.2009
Bryghus fejrede Kronens
genåbning
 
Det lokale bryghus, Midtfyns Bryghus beliggende i Brobyværk, i skikkelse af medejer Preben Bladt, var selvfølgelig med på deres helt specielle måde, da den velkendte musikrestaurant, Faaborg´s ældste beværtning, Tre Kroner gen-åbnede. Bryghuset leverede en øl med en helt speciel etiket, der netop fejrede "Kronens" genåbning.
Beachvolley bane indviet
 
Af Kurt Hardi
 
Med en støtte på 20.000 kroner fra den fynske Fionia Fond, kunne der indvies en ny beachvolley bane på den gamle sportsplads ved Vester Aaby Skole. Der er allerede så stor rift om at benytte banen, at det nok ikke varer længe inden ønsket om en yderligere bane kommer på ønskesedlen. 

Forside          Fynsk Lokal          News          Navneside          Going out / I byen          Events / Det sker          Travel / Rejser          Thailand

Sportshjørnet          Readers / Læserside          Køb / Salg          Tema          Marineforeningen          Kontakt          Arkiv          Fotogalleri

Liv og travlhed
på havnen
i Faaborg


Tekst & fotos: Kurt Hardi

Der var rigeligt at se på for de, der lagde vejen forbi havnen i Faaborg fra torsdag morgen. Der var stor aktivitet, - for i løbet af natten var der blevet transporteret endnu en katamaranfærge fra Tuco Værft frem til afskibning til Norge.
Det var den fjerde i rækken af ordren, der startede i forsommeren 2009, og som kom op  på ialt fire færger til Norge.
Den sidste her blev fragtet til havnen i Faaborg og ikke til Bøjden som de andre for at blive afskibet, - og det fordi den er mindre end de øvrige - den sidste færge er "kun" på 24 meter.
Det store skrog og den kraftige BMS kran tiltrak sig megen opmærksomhed fra såvel turister, sejlerne i havnen og ikke mindst mange lokale, der nød at se den store aktivitet på havnearealet - at se Faaborg Havn aktiv også med andre aktiviteter udover de mange sejlende og velkomne turister.

Efterhånden som de mange interesserede kom på havne-arealet, så var der meget at se på, - mere end de havde regnet med, - for Blue Stars kabelskib havde forhalet i dagens anled-ning, og i stedet lå coasteren Carten Elina, klar til at få lastet katamaranfærgen på dækket og sejle det til Norge, - og så kunne tilskuerne se, at Mogens Hegelund Transport havde haft travlt, for det var ikke kun færgen fra Tuco, der var ankommet til havnen -  men også yderligere en stor trans-port, der havde været en tur i Monaco for at hente et "lille" hurtiggående ledsageskib med hjem, der med sin maskinkraft kunne klare de 30 knob, blev det oplyst. Wally som skibet hedder, skulle også søsættes, - og så rullede endnu en stor kran ind på havnearealet, - og mandskabet fra Hegelund Transport fik stroppet skibet forsvarligt op og søsat, motorerne startet - og så med Poul Hegelund som skipper - en tur ud på fjorden. Wally får senere hjemhavn i Fredericia.
05.08.10
 


Rise Bryggeri fra Ærø havde travlt med at udskænke velsmagende prøver fra bryghuset.

God start på Fynske Fristelser 2010
 i Faaborg


Tekst & fotos: Kurt Hardi
20.08.2010

Med vejrguderne på plads fik det gourmetiske arrangement Fynske Fristelser en god start, da de fredag kl. 15 åbnede for fødevaremarkedet, der i år er blevet med flere udstillere samt udvidet med en ekstra dag. Udstillerne var ligeledes blevet spredt noget mere på en større udstillerplads og i flere telte, hvilket gjorde, - at de besøgende blev mere spredt over hele pladsen.
Koordinator Dinna Andersen var tilfreds med besøget som det så ud, - men kunne godt have ønsket sig nogle flere deltagere til spisningen fredag aften med helstegt pattegris.
- Vi har ca. 100 tilmeldte til spisningen. Der kunne godt have været flere, sagde Dinna Andersen i et ledigt øjeblik. Men der sker så meget i øjeblikket. Der er mange arrangementer i området, så der e rnok at gå til. Vi har også gjort det anderledes i år, for folk kan komme og deltage - høre musik og danse efter spisningen.
Men udover fredag aftens arrangement, hvor der trods alt var pæn tilslutning, - så var der kun tilfredshed at høre med starten på de tre dages fødevaremarked.
- Til gengæld er vores gourmetaften en succes, fortsatte Dinna Andersen. Der er en stigning i antallet af deltagere på omkring 25%. Så det viser, at det er det folk også vil have. Ellers er jeg overrasket over, at der er så mange besøgende, som der er nu. Men selvfølgelig glædeligt, og det ser også ud til, at der er god handel i boderne også.
På anden tur rundt hos de mange udstillere, var der også flere, der gav udtryk for dels et godt besøg og at der var god handel.
Fødevaremarkedet fortsætter lørdag og søndag, hvor det større ryk-ind ventes at komme.


VM Blomster fra Millinge kan det med plan-ter og frugter - og så viste de en flot smagfuld buket af kryddersnapse.


Remi Sahner fra H.J. Hansen Vine fortalte de besøgende om de
forskellige vines kvaliteter. 


Sanne Salomonsen rockede for et rekordstort publikum ved Faaborg SommerRock. (Foto: Kurt Hardi / Alegia Press)

RockMama Sanne Salomonsen
tilbage igen for fuld rock


Af Kurt Hardi

Ingen tvivl - blandt flere store navne, så var det Danmarks RockMama Sanne Salomonsen, der var dagens hovednavn ved den 9. Faaborg SommerRock. Som aftenens sidste navn på Store Scene, så var der lagt op til et gensyn med Sanne Salomonsen, ikke mindst efter at hun som programsat i 2006 - desværre måtte melde afbud. Men hun leverede varen til glæde for rigtig mange publikummer, der gennem dagen havde set frem til, at hun skulle indtage scenen. Det gjorde hun, og det var med fuld rock fra starten. RockMama var tilbage og hun skuffede ikke sine mange fans.


Foto: Kurt Hardi

Dagen startede flot, - lunt og med solen skinnende strømmede folk til cirkuspladsen i Faaborg - og det lige fra portene åbnede klokken 13. Der var musik for enhver smag, og det fra start til slut. Her bød eftermiddagen blandt andet på to af de nye og stærke navne i Danmark - Rasmus Seebach, der veloplagt og medlevende i sin egen musik trak folk og satte  publikum igang så de mange var med i alt hvad han sang, - som var det bare til dem. Han måtte da også på knæ foran en gruppe foran scenen - for ingen tvivl - de var der for at høre og se Rasmus Seebach, og det gjorde sammen med et rekordstort publikum.

Foto: Kurt Hardi


Foto: Soraya Gadeberg

To af dagens andre store navne var Michael Falch, der viste, at han er på vej tilbage på scenen, og hører til der som et godt koncertnavn. En superaktiv og medrivende musiker, der vil musikken og vil glæde andre med den. Så skal der ikke glemmes - absolut ikke - en af de andre nye på den danske musikhimmel - Medina, der sammen med sit band, om eftermiddagen tog publikum med på en musikalsk og sceneshow-oplevelse, der kun kunne sætte publikums forventninger til resten af dagen i vejret. Medina viste, at hun er kommet for at blive, - og at der er en grund til at hun hører til i musikkens elitedivision.
Maj 2010 


Eurogymnasterne 2010 gæstede de fynske kystbyer - her i Faaborg, hvor et af de portugisiske hold er ved at give opvisning.

Eurogymnaster gav opvisning i Faaborg

Tekst & fotos: Kurt Hardi

Omkring 4.500 europæiske gymnaster gæstede det fynske for at være med og deltage i afviklingen af EUROGYM 2010, der havde Odense som værtsby. Som en del af hele arrange-mentet, så var flere hold gymnaster også rundt i andre fynske byer for at give opvisning med smagsprøver på deres kunnen, - og det til glæde for såvel lokale intereserede, som også de mange sommergæster i byerne.
 


Det franske hold høstede stort bifald for deres flotte tekniske præstationer.

Blandt andet Faaborg fik besøg af hold fra Frankrig, Tyskland, Belgien, Østrig og Portugal, hvor nogle stillede med flere hold, - og det blev til to timers flot opvisning i byens centrum, hvor mange blev til de mange holds fulde program, - og hvor der fra de forskellige hold blev vist et stort varieret og forskelligt opvisningsprogram lige fra nærmest artisteri til det moderne ballet og teater-agtige.
Den store forskellighed i programmerne gjorde det umuligt at bedømme holdene indbyrdes, - og det var heller ikke det, der var meningen, - for de mange gymnaster, de var kommet for at vise, hvad de kunne, - og det gjorde de, og de gav de mange publikummer en flot sommeroplevelse på gymnastiske færdigheder - både med enkeltpræstationer og som hold på et højt teknisk niveau såvel i udførelse som optræden. Publikum kvitterede da også hvert fald med stort bifald efter hver optræden.


Tyskland med et fugleinspireret program


Belgien viste et klassisk redskabsprogram


 

Storbrand i Expert
i Faaborg

Af Kurt Hardi Gadeberg
Fotos: Alegia Press

Den store Expert butik i Faaborg brændte søndag, hvor brandvæsenet havde travlt med dels at få slukket ilden og hindre at branden fortsatte til de nærliggende huse i den gamle Vestergade i Faaborg.
Omkring klokken 11 søndag formiddag fik ejer Jørn Jespersen alarmmelding, og da han kom til butikken kunne han konstatere, at der var kraftig røgudvikling, hvorefter der blev slået alarm, og rekvireret redninsmandskab samt politi, der rykkede ud med seks mand, for også at kunne afspærre fra de omkringliggende gader.
- Jeg har slet ikke ord for det her, sagde Jørn Jespersen, der sammen med andre på afstand kunne betragte, hvordan redningsmandskabet forsøgte at få slukket branden, og begrænse ildens udvikling.
Politiet kunne ikke umiddelbart fortælle, hvad årsagen til branden kunne være, - og det vil blive undersøgt, når først brandstedet er blevet koldt, og der kan komme teknikere ind for at undersøge brandstedet.


 


SG 100 Marna fejrede 70 års
fødselsdag på havnekajen
 
Tekst & foto: Kurt Hardi

Vejret var i top og folk var i stemning, da Marna fejrede 70 års fødselsdag på kajen i Faaborg Havn. Det bevaringsværdige skib SG100 Marna havde forlagt til Røgeri Cafeen, hvor de tog imod de mange gratulanter, der kom forbi for at fejre den gamle skude. Der var super stemning, og den blev skudt en tak i vejret, for som en del af fødselsdagsarrangementet, så havde musikerne fra orkesteret Bolværksmatroserne fra Bogense taget opstilling på kajen ved siden af SG100 Marna, hvor de varmede de mange gæster ekstra op med blandt andet sømandssange. 

"Carl Jolle" kom tilbage på besøg
i Faaborg

Tekst & foto: Kurt Hardi

Der var lidt ekstra at snakke om på havnen i Faaborg, da en gammel kending sejlede ind og lagde til kaj. Et af byens gamle skibe var på besøg.
- Jeg kender det styrehus og mesanen, sagde Finn Hansen, da han stod på havnen i Faaborg og kiggede ud over fjorden.
Det var også helt rigtigt, for det var den gamle SG17 "Carl Jolle", nu med navnet "Polarulv" og under norsk flag, der sejlede ind i havnen, og er bygget på Carl Jolle´s Skibsværft i Faaborg, hvor den gik af bedding i 1951 sammen med en anden ensbygget kutter, Nancy Vie.
SG17 - Carl Jolle blev senere i 1973 solgt til Bagenkop, og senere igen solgt videre i Bagenkop, indtil den for to år siden blev solgt til Norge, hvor den nu efter ombygning skal indgå i statens tjeneste med blandt andet isovervågning ud fra Nøntteroy, hvorfor den også har fået udkigstønden så højt placeret.
Maj 2010


Her Mogens - en af Faaborgs kendte ølmænd på besøg ved Rise Bryggeri ved Fynske Fristelser.
Arkivfoto: Alegia Press / Kurt Hardi
 

Øllets Dag fejret flere steder

Af Kurt Hardi

Det var lørdag - og det var den 4. september 2010, - og så det var "Øllets Dag" i Danmark. Det blev naturligvis fejret rundt omkring på forskellig vis. Blandt andet kan nævnes, at der i det sydfynske var "Åbent Hus"  arrangement på Hundstrup Mejeri og Bryghus, hvor der var ventet omkring 1000 besøgende - hvor også i øvrigt ølentusiasterne fra Svendborg deltog, - og så havde ølentusiasterne i Faaborg 6 års fødselsdag, og det blev fejret på Faaborgs havneknejpe Heimdal - der også er et af byens musikværtshuse.
04.09.10

 


 

 


Jan Valbak og Martin Egelund handlede skjorte.


Køb & Salg handel gik til

velgørende formål


Tekst & foto: Kurt Hardi

Konferencier ved Faaborg SommerRock, Jan Valbak, slog til, da han fik et godt tilbud på sin hawaiiskjorte, som han brugte, når han var på sce-nen. Martin Egelund tilbød ham 500 kroner for den, hvis beløbet gik til et godt formål, - og det blev der hurtigt givet håndslag på fra Jan Valbak, der sender pengene videre til Havnestuen i Faaborg.

Eneste betingelse for handlen udover det velgørende formål var, at Martin Egelund først fik skjorten, når Jan Valbak havde været på scenen for sidste gang.
Maj 2010Øget sikkerhed på søen
og på øerne i Sydhavet  


Tekst & foto: Kurt Hardi
 
Med indkøbet af en hurtiggående redningsbåd, der skal indgå i beredskabet i Faaborg - Midtfyn Kom-mune, er sikkerheden for såvel de mange sejlende som beboerne på øerne øget væsentligt.
Med Faaborg Værft som forhandler for de italienske højteknologiske redningsbåde, som bådebygger - og værftdirektør Giancarlo Mancini fra Venedig, råder beredskabet nu over en redningsbåd, der omregnet kan sejle omkring 90 km i timen, og dermed nå eksempelvis Lyø på under 10 minutter.
Den 6,5 meter lange båd er yderst stabil på vandet og er udover en 250 HK motor udstyret med såvel GPS, kortplotter og overlevelsesdragter, så den også kan indsættes i eftersøgningssituationer.
2009
500 år med flåden

Tekst & foto: Kurt Hardi

Det er i år jubilæumsår – et af de store, for den danske flåde fylder 500 år, - og hvad kunne være mere naturligt eller heldigt, - at det blev Faaborg Marineforening, der var værter ved dette års Sendemandsmøde. Den gamle købstad Faaborg var nemlig for år tilbage Danmarks 5. største søfartsby. Det forblev den også længe, selvom Svendborg på et tidspunkt fik flere skibe, - for Faaborg med de mange købmænd havde stadig den største tonnage.
Maj 2010


Arkivfoto: Alegia Press / Kurt Hardi

Maritime foredrag
lagde ud med
Flåden i 500 år
 

Programmet for vinterens foredrag ligger klar, og hvis man har den mindste smule saltvand i årerne er der meget at glæde sig til .
Sæsonen blev skudt i gang allerede tors-dag den 30. september, hvor tidligere Kommandør Poul Groos fortalte om Flåden gennem 500 år. I oktober kan man glæde dig til at høre om Galathea 3 – ekspeditionen fra en af de biologer, der var med om bord. Hør for eksempel om turen over Atlanten med 69 levende ”forhistoriske edderkopper” og om hvordan bølgerne gik højt mellem søfolk, journalister og forskere, der var tvunget til at være sammen på skibet 24 timer i døgnet.
Den maritime foredragsrække løber helt til april næste år, og i løbet af vinteren kan man blandt andet høre Peer Henrik Hansen fra Langelandsfortet fortælle om spioner under den kolde krig. Hemmelige agenter og fortrolige kontrakter var mere almindelige under den kolde krig, end vi hidtil har troet, og foredraget vil løfte lidt af sløret for, hvordan efterretningstjenesterne kæm-pede en dødsensfarlig kamp med hinanden for hele tiden at være på forkant med, hvad fjenden kunne finde på.
Også den tidligere jagtkaptajn på Dannebrog, Steen Vestergaard Andersen, lægger vejen forbi Svendborg for at fortælle om årene på kongeskibet.
Foredragene arrangeres af Maritimt Center, Marineforeningen og Frit Oplysningsforbund, og de holdes i Marineforeningens lokaler på havnen - i Marinestuen, der med hjælp fra en stor donation fra A.P. Møller Almenfond blev smukt indrettet sidste år.
Tilmelding kan ske til Maritimt Center. Det koster 50 kroner at deltage, inklusiv kaffe.
Redigeret 02.10.10

 


Jollehavnen i Dyreborg er renoveret.  Foto:Kurt Hardi

Jollehavnen i Dyreborg er renoveret

Der er blevet bygget en ny jollehavn i havnen i Dyreborg, og det er som mange andre fynske havneprojekter - med støtte fra Fiskeri LAG Fyn.. Projektet er til glæde for et par deltids-fiskere og de mange fritidsfiskere. Samtidig er den løbende renovering af Dyreborg Havn til glæde for en bred kreds af turister og fastboende, der bruger havnen som rekreativt område.
Projektet er udført af Dyreborg Havn med et budget på 371.000 kr., med en andel på 210.000 kr. fra Fiskeri LAG Fyn.
28.09.10

 

 
Der var ekstra prøvelser for flere af traktorerne og førerne i det våde område.
Ekstra udfordring til veteranerne

Tekst & foto: Alegia Press / Kurt Hardi


Bøjden Ferguson Klub afviklede i den forløbne weekend årets andet årlige pløjestævne - "Efterårspløjningen", og det med deltagelse af 29 køretøjer -  veterantraktorer. Der var til konkurrencen lagt op til en hyggelig dag, hvor der også var grill og salgsboder, så den fornødne tørst og sult kunne stilles, - og så var vejret helt på arrangørernes side, hvor de mange der ikke var i aktion på markerne - kunne stå i solskinnet og beundre de forskellige traktorers førers færdigheder. Dem blev der for mange også god brug for.
Selvom vejret var med arrangørerne, - så er der jo faldet en del regn på det seneste, og det betød ekstra måde marker i lavningerne, - og det gav ekstra udfordringer med at pløje og passere de områder. Men det blev taget med godt og højt humør - for det var bare en ekstra udfordring, der skulle pløjes ned.
25.09.10
Helle Thorning-Schmidt kan nu smile med god grund.

SKAT har nu talt

Tekst & foto: Kurt Hardi

Det var en glad og tilfreds leder af Socialdemokraterne, Helle Thorning-Schmidt, der kunne meddele, at SKAT nu har truffet deres afgørelse i sagen om parret Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnocks skatteforhold - nemlig at hendes mand Stephen Kinnock ikke er skattepligtig i Danmark i hverken 2007, 2008 og 2009.
Afgørelsen betyder samtidig, at parret får en pæn sum penge tilbage i skat. Penge som de selv frivilligt har indbetalt for ikke at være i den gråzone, som de befandt sig i og som andre også gør, når man arbejder og bor i to forskellige lande. Det kan jo så være et område, som Helle Thorning-Schmidt sammen med andre samarbejdspartier kan arbejde få at få nogle helt enkle og klare retningslinier på - som også på andre områder, når der kommer et regeringsskifte.
Denne sag har jo blot vist, at vore folketingspolitikere også kan have deres besvær med at finde sig helt til rette med gældende regler, og at de også kun er mennesker. At parret så helt og aldeles på anstændig vis indbetaler ekstra skat for at komme al tvivl til gode, vinder de kun sympati ved, - modsat de, der konstant har været ude med uanstændig mudderkastning med hensigt på mistænkeliggørelse, grundløs mistænkeliggørelse uden at have noget at underbygge det med, som nu afgørelsen fra SKAT viser. Det er den afgørelse, der er gældende, og hvad der ellers har været yderligere i den sag, som der jo ikke var nogen af, - det er rent menneskeligt. Mudderkasterne har kastet med en boomerang - og mistet respekt for den opførsel de har udvist og for nogle stadig gør.
Hele sagen bør få mange til at tænke sig om, inden de griber et halmstrå, som de ikke ved hvad er, - og så prøver at fremkalde og kalde det en halmbrand.
17.09.10 


Faaborg Kanonerlaug vandt DM i weekenden. Arkivfoto: Kurt Hardi

Skød DM hjem til det sydfynske

Faaborg Kanonerlaug var i aktion i weekenden - og det for fuldt knald, for det lykkedes dem at skyde og excersere sig til et Danmarksmesterskab

Af Kurt Hardi

De er nu danmarksmestre som kanonerlaug - Faaborg Kanonerlaug. Det blev afgjort i week-enden, hvor Faaborg Kanonerlaug deltog i Danmarksmesterskaberne for kanonerlaug i Søgaardlejren ved Aabenraa.
Faaborg Kanonerlaug tog ikke kun kegler ved dommere og publikum - de fik også diplom og tog kanonkuglen hjem, - den som udgør vandrepokalen og som er i eje det næste års tid som et synligt bevis på at man er Danmarksmester. Andenpladsen gik til Nyborg og tredjepladsen til Dansk Artilleriregiment.
Der deltog 13 kanonerlaug fra hele landet, og bedømmelsen og kriteriet var ikke kun at kunne få kanonen til at bang, for der var 7 forskellige dicipliner, der skulle opfyldes og være på plads for at kunne gøre sig gældende. De blev bedømt fra 1. indmarch, 2.excersits med laderedskaber, 3. opstilling ved kanonen, 4. ladning og affyring af 3 skud - herunder sikker-hedsmomentet, 5. ladning og udmarch, 6. uniformering og 7. kunstnerisk udførelse.
Faaborg Kanonerlaug stillede med 18 deltagere - 16 soldater og 2 kvinder til marketenderiet i den medbragte teltlejr. Begge de store kanoner var med, og Faaborg Kanonerlaug havde valgt at skyde som batteri, og bemandede derfor kanonerne med 10 soldater. Et godt valg, der også understregede deres færdigheder.
- Vi valgte at skyde som batteri, fortalte Ole Hansen fra kanonerlauget ved hjemkomsten. Her fyrede vi først begge kanoner i rækkefølge, - og så med meget ens skårne lunter, så blev begge kanoner affyret næsten samtidig, - og så det kom til at lyde som et langt skud. Det program vil vi også prøve at lave, når vi tager kanonerne ind lørdag den 30. oktober kl. 10.
06.09.10
 


Ridderne af Gentle Giants gav opvisning med blandt andet stridsvogn med Shire-Heste.

Rekordstort publikum besøgte
700 års jubilar
til weekendens Familiedag

Tekst & fotos: Alegia Press/Kurt Hardi

Der var trængsel, - og der var rigtig mange mennesker til et ekstra stort program, - og med et besøgstal, der ikke er set i flere år - hvis ikke det var rekord. Traditionen tro afviklede Herre-gaarden Steensgaard ved Millinge stor Familiedag, som de gør hvert år.
Men i år var det lidt anderledes, for herregaarden kunne også fejre sine 700 år, - og det bar programmet præg af, så i år var der også sat fokus på historiske aktiviteter samt brug af land-skabet.

Familiedagen, der startede for flere år siden som nærmest biludstilling, har ud-viklet sig meget, og sammen med den store biludstiling er der mange andre aktiviteter at byde på og deltage i. Det er blevet til en stor familiedag, hvor der sker noget af interesse for alle aldre, - og det er en populær dag.
- Det var lige fra klokken 10, - og da veteranbilerne kørte ind, så fulgte alle gæsterne med, sagde Anne Bille-Brahe i et ledigt øjeblik. De fulgte bare trop. Jeg synes altid, at det er hyggeligt med sådan en dag, og folk har lyst til at komme.

Der var også besøg, og det i tusindvis, og her på 15. år, hvor arrangementet afvikles, så tyder meget på, at det er et rekordbesøg.  Det har førhen været oppe på 5000 besøgende.
- Det er stort, sagde Kristian Gernow fra Steensgaard. Jeg tror at det er rekord, og vi passerer de 5000 besøgende. Det er det bedste år af de syv år, jeg har været her. Men succeskriteriet er ikke en rekord, - men at de, der har været her har haft det godt og hygget sig.
Et af de mere spektakulære indslag i programmet var ridderne fra  fynske "The Gentle Giant", der gav opvis-ning med og på Shire - heste. Her deltog fire riddere og en stridsvogn, - og det var som meget af det andet - et populært indslag med de store flotte engelske heste af racen Shire. Her gav ridderne opvisning i angreb til hest, og da de var færdige, - så var det stridsvognen, der lod de to shires arbejde mens der blev kørt i ottetal på marken, der blev brugt til opvisningen, - og det så der stod en lang støvsky langt efter stridsvognen, - og føreren af stridsvognen - han nød det.
05.09.10
Journalist Elsebeth Nilsson debuterer som
forfatter med bogen Om at købe en kamel

Bogsalg går til
hjælp til unge

Tekst & foto: Kurt Hardi

Journalist Elsebeth Nilsson debuterer som forfatter med bogudgivelsen "Om at købe en kamel", hvor over-skuddet fra bogsalget skal gå til at forbedre de arbejdsmuligheder som unge indere og nepalesere må leve under og med.
Bogen er blevet til på baggrund af de mange og gode personlige oplevelser Elsebeth Nilsson, der nu er gået på efterløn, har haft på sine rejser i Indien og Nepal i 2009 og 2010, hvor hun som rygsækrejsende var meget tæt på mange mennesker og her igennem fik mange personlige oplevelser og indtryk, - og de er nu gengivet i bogen som rejseindtryk.
- Det gjorde indtryk på mig, at der er så mange unge intelligente og flittige rundt omkring. Men som ikke har mulighederne, - og derfor knokler som børnearbejdere, fortæller Elsebeth Nilsson. De knokler for at familien skal kunne klare sig, og der skal egentlig så lidt til for, at de i deres arbejde også kan få bedre forhold, og bedre forhold for dem selv. Så med de indtryk jeg har fået, så tænkte jeg, at jeg ville lave en bog, og med det overskud der evt. vil komme, så hjælpe de børn - eksempelvis med skolematerialer. Det er selvfølgelig en dråbe i havet, det jeg gør, - og der er mange andre gode organisationer, som laver meget godt. Men det hele hjæl-per, og det vil jeg også være med til med de muligheder, jeg nu har for at hjælpe.
- Steen Outzen er en af dem, jeg ser op til. Han kender jo sit lokalsamfund ud og ind efter mange års virke som redaktør i Faaborg. Jeg beundrer ham for det overskud, han har, nu som efterlønner, til at gøre noget ekstra for dette samfund,  blandt  andet som formand for Røde Kors. At gavne hvor man kan - med hvad man kan. Det må være til inspiration for os andre, - og er også min inspiration - for at gøre noget.
 Bogen er på 160 sider, flot indbundet og gennemillustreret med flotte farvefotos. Bogen er udgivet på forlaget Aesculus, hvor den også kan købes i deres web-shop, og kan desuden købes hos gadebogshandlere som også internetboghandlere. Bogen er i øjeblikket også ved at blive oversat til engelsk.
31.08.10

 

 


Fynske Fristelser blev igen en succes for arrangører og udstillere. På billedet er det Lone fra Smagsløget i Faaborg, der byder på specielle fynske lækkerier og en god snak.

Tre dages Fynske Fristelser en succes

Tekst & fotos: Alegia Press / Kurt Hardi

Der var stor tilfredshed at spore hos såvel arrangører som udstillere efter tre dage med føde-varemarkedet Fynske Fristelser i Faaborg, der bød gæsterne på underholdning, gourmeteri og ikke mindst fynske specialiteter lavet af fynske råvarer i store mængder.


Gundestrup Mejeri & Bryghus var
populære med oste, øl-specialiteter
og naturligvis den fynske røgeost.

Fødevaremarkedet var blevet udvidet med - både med en ekstra dag, da også søndagen var taget med, og med endnu flere udstillere, der samtidig var blevet spredt ud over et større område, hvilket betød bedre plads ved boderne, hvor der var smagsprøver nok til de mange besøgende.
Mange har også fået smag for de fynske specialiteter, for flere af boderne kunne melde om et godt salg og et indtryk af, at der var endnu flere besøgende, der havde fundet vej til de fynske fristelser, - og ikke kun lokale, men rigtig mange udefra. Der var da også kun glæde at spore hos koordinator Dinna Andersen fra Faaborg HK - både fredag og lørdag - alle tre dage, for de mange besøgende kan kun vække tilfredshed.
- Jeg kan kun være glad, sagde Dinna Andersen lørdag middag, da der næsten fra åbningen kl. 10 var en fyldt plads med besøgende overalt ved alle boderne, - og det fortsatte hele dagen.


Rise Bryggeri fra Ærø bød på bød flere
af bryghusets specialiteter.


VM Blomster med en buket af egne producerede kryddersnapse.

Søndagen fortsatte med blandt andet populært hos mange, underholdningen fra scenen med 2 gange Lasse & Mathilde, der fortjent høstede bifald. Fynske Fristelser 2010 sluttede med maner og det med kagekonkurrencen, der trak mange mennesker til gallateltet.
22.08.10

 

 


Royal Garden Jazzband fik havnen til at swinge med god New Orleans jazz.

Sommer - sol og superjazz på kajen

Tekst & fotos: Kurt Hardi

Der var lagt op til en supereftermiddag på Heimdals udendørs terrasse "Bifrost" på havnekajen i Faaborg lørdag eftermiddag. Royal Garden Jazzband var klar til at få gæster, de mange sejlere i havnen og havneområdet til at swinge - og det gjorde de.


Nogle sejlere, som her lokale Martin Borg, der lå fortøjet i jazz´ens forgård - kunne vågne fra sin middagslur til god swing-jazz.

 Tilsmilet af vejrguderne, og med en af sommerens gode solskinsdage, så var rammerne til en super eftermiddag i hyggens og swing-jazz´ens tegn tilstede.
- Det er en fast tradition vi har på Heimdal, sagde Jane Juul Christensen i en af de få pauser hun havde i løbet af eftermiddagen. Det er nu tredje år, at vi gør det, - og vi slutter altid sæsonen af med jazz.
Den tradition var der også rigtig mange mennesker, der var glade for - det både mange lokale og turister som ikke mindst de mange sejlende, der også kunne sidde på deres både og nyde sol, hygge, musikken og den gode stemning.
- Der har været masser af mennesker i dag som har hygget sig og haft det dejligt, kunne Jane Juul Christensen fortsætte, mens hun havde travlt med at skænke op. Det har været rigtig godt, - og det kunne da godt tænkes, at det kunne udvides og blive til noget mere. Det kunne da helt sikkert være dejligt og ønskeligt, hvis der kunne arrangeres mere musik på havneområdet.
Det var nok en tanke, der kunne vinde gehør hos de rigtig mange, der gennem eftermiddagen var omkring havnen for at tage plads ved kajkanten for at nyde musik og stemning, som det ikke skortede på - det var stemningsfyldt swingjazz på havnekajen, - og endnu et af mange gode arrangementer, der vidner om, at der er masser af aktivitet og der sker noget, når man besøger Faaborg. Et godt aktiv, der er med til at vise turisterne, at Sydfyn er et godt sted at besøge.

08.08.10


 Bestyrelsen i Faldsled Beboerforening har taget den nye strand i brug. Fra venstre er det Susanne Munkesø, Poul Schmidt, Per Storm Hansen, Mere-te Hansen og Elizabeth Faaberg.

Beboerforening investerer i
offentlig strand

Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

Faldsled Beboerforening har i denne sommer, grundet den megen ekstra tang, set sig nødsaget til selv at gøre noget for, at stranden ved siden af den gamle boldbane kunne benyttes med glæde. De har både fået kørt tang væk og nyt sand på.
- Det har vi egentlig fået gjort, fordi vi ikke har set så meget tang hernede i en menneskealder, og det ville vi da godt have fjernet, siger Per Storm Hansen, der er formand for Faldsled Beboerforening. Så vi henvend-te os til kommunen, da vi syntes at det var da deres opgave, - men det havde de ikke råd til, og det var politisk bestemt hvad og hvor, der skulle gøres noget. Men så havde vi et venligt sponsorat, og så fik vi det fjernet, - og så er jeg ellers af den overbevisning, at beboerforeningen ikke skal putte penge i offentlig jord - men det har vi så valgt at gøre i år, og betalt for at få kørt 20 kubikmeter sand på stranden. Folk her i byen har da også været meget positive over det vi har gjort i år.
Faldsled har nu også fået en flot sandstrand med bro, efter at der er kørt omkring 60 kubikmeter tang væk, og det nye sand er blevet kørt på.
12.07.11


Alfred Andersen opfordrede den nuvæ-rende og tidligere borgmester om at lytte til borgerne og overvinde sig selv.
Overvind jer selv - lav en
ny beslutning

Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

Alfred Andersen fra Bøjden, tidligere borg-mester i Faaborg, var blandt talerne på Torvet i Faaborg ved lørdagens demonstra-tion.
- Faaborg er kommet dertil, at det er det bedst fungerende turistkontor på Fyn. At de kan finde på at flytte det er ikke til at forstå. At vi er samlet her i dag viser, at vi mener det i Faaborg. Hans Jørgensen (A) og Bo Andersen (V) må sætte sig sammen og æn-dre den beslutning. Det er ikke for sent end-nu. Det er en større sejr at overvinde sig selv end at vinde en by.
14.05.11Royal Garden Jazzband fra et tidligere arrange-ment på Bifrost på havnen i Faaborg.
Jazz-lørdage tilbage igen i
Den Voigtske Gaard

Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press


En god gammel sommertradition er nu tilbage igen - frokostjazzen om lørdagen i gården ved Den Voigtske Gaard. Alle lørdage i juli måned kan interesserede musik- og jazzglade mennesker tage turen forbi, hvor de kan nyde den gode atmosfære og den musikalske jazzunderholdning, - og det plejer at trække folk til. Der er fri entré til arrangementet, og der kan købes øl, vand, pølser og is.
Det er de to herrer fra Faaborg Sommerspil - Søren Terndrup og Kalle Quistgaard, der står som driv-krafterne for at genoplive sommerlørdagenes frokost-jazz, der afvikles fra kl. 11 til 14.
- Vi laver jazzlørdage fordi vi gerne vil have der sker noget i Faaborg, siger Søren Terndrup. Vi vil gerne Faaborg, og Sommerspillet trapper alle aktiviteter op i top. Det er non-profit aktiviteter, som går til at ska-be flere aktiviteter, når der er penge i kassen til det. Vi vil gerne Faaborg, - og der skal ske noget, der trækker turister til.
Første gang at det bliver som i de gode gamle dage, er nu lørdag den 2. juli, hvor Royal Garden Jazzband lægger for med super swingjazz
Besætningen i det kongelige jazzband består blandt andet af de to lokale - Olav B. Hansen på trommer og trombonespilleren Bob Ekman. Så er der den tid-ligere lokale Flemming Seiersen på bas. Per Nørbach på klarinet, Poul Helge Hansen på trompet og Svend Frandsen på klaver.
30.06.11
Det sydfynske er nu også dækket af et hvidt snetæppe. Foto: Kurt Hardi
Sneen har nu også
ramt det sydfynske

Gennem flere dage hvor det meste af landet har været ramt af vinterens snevejr, har det syd-fynske område været forskånet uden de store problemer. Men det er overstået nu - sneen er kommet og har lagt sig som en dyne - og der ventes mere endnu de kommende dage lover meteologerne.
01.12.10

 

 


Hygge i teltet udenfor pakhuset med duften af æbleskiver, gløgg og grill - og en velskænket fad.
Sydfynsk julehumør i top

Julemarkedet i Maritimt Centers Pakhus på havnen i Svendborg duftede godt af jul, og det var nemt at komme i god stemning med alle de dufte, smags-prøver og i øvrigt gode humør, der fyldte pak-huset. Det var god hygge med de sydfynske produ-centers varierede varetilbud til de mange besøgende.

Nørhavegård var klar med bøf-smagsprøver af økologisk kød - og griller økologisk året rundt.
13.12.10
 

 
Marineskytterne der sænkede fregatten

Marinerne fik sig en ny
Fregatkaptajn

Tekst & foto: Alegia Press / Kurt Hardi

Så har Faaborg Marineforening fået en ny Fregat-kaptajn. Det blev Kim B. Klausen, der ses med det synlige symbol - det blå skærf og pokalen. Af de deltagende skytter var han den, der sluttelig gjorde det af med den svenske fregat, da han med et vel-placeret skud ramte skibets krudtkammer.
Men det holdt hårdt - den abdicerence Fregat-kaptajn Martin Prætorius kæmpede sammen med de øvrige hårdt og længe, - men måtte bøje sig for en værdig ny Fregatkaptajn, der i øvrigt også skød Fokken.
Den svenske fregat gjorde ellers god modstand, og der skulle 51 skud til, inden det første sejl var skudt ned. Men så var der taget hul, og der skulle "kun" yderligere 52 skud til, og de sidste 8 sejl var blæst ud sammen med midtskibs og krudtkammeret.
De øvrige præmierede skytter set fra venstre skød følgende. Ralf Jørgensen - Berginersejlet, Martin Prætorius - Fore Bramsejl, Storsejlet og Midtskibs, Thomas Plum - Fore Merssejl og Blændsejlet. Endelig skød Sven-Anker Plum Store Bramsejl, Store Merssejl og Mesanen.
Dagen sluttede med spisning og kammeratligt samvær i Marinestuen på havnen.
18.10.10

 

 


Jørgen Hoff (t.h.)der her ses sammen med brygmester Ditlev er godt tilfreds med det årlige arrangementet "Ostens & Øllets Dag".
Tilfredshed i bryghuset

Tekst & fotos: Kurt Hardi


Det var andet år, at Gundestrup Mejeri & Bryghus arrangerede "åbent hus" i forbindelse med afviklingen af Øllets Dag, og det krydret med andre udstillere med produkter, der matcher.
- Flere har spurgt, om vi ikke skulle have flere stande med udstillere, siger Jørgen Hoff. Men det er meget passende, som vi er nu, og det er til at komme til, selvom der er folk ved alle stande. Det er passende, og der er et jævnt flow i butikken. Det er mit indtryk, at folk er glade for at komme her, og det er vigtigt, at de også hygger sig.

Der var hygge i gården med de mange forskellige smagsprøver, der blev budt de besøgende.
07.09.10
 


Ridder Tine ved at varme op inden opvisningen.

Riddere gav flot opvisning

Tekst & foto: Alegia Press/Kurt Hardi

Hesten af racen Shire er stærk kamphest, - og det ikke mindst på grund af dens størrelse. Shire er verdens største hesterace, og vejer omkring et ton samt der er en højde omkring 180 cm ved sadlen. Det er en engelsk hesterace udviklet i Middland og Lincoln til at trække flodbåde med tømmer, og he-sten har en trækkraft, så den kan trække 50 ton på vandet og 5 ton på land. Der er omkring 100 shire - heste i Danmark.
05.09.10

 

 


Kristian Gernow kunne fra sandhedsvidnerne fortælle, at det hemmelige rum kun var fyldt med spindelvæv.
Det hemmelige rum åbnet

Tekst & fotos: Kurt Hardi

Der var blevet gættet meget, og der var mange forslag om hvad "det hemmelige rum" på Steensgaard kunne indeholde, når det blev åbnet på Familiedagen 2010. Det var alt fra nogle flasker vin til guld. Men det var ganske anderledes, for det var mest fyldt med spindelvæv, - og det var hvad de tre "sandheds-vidner" kunne berette. Tre tilfældige personer i forskellig aldersklasse, Lucas Nordencrone, Ejner Drejer og Poul Skov, der skulle være de første i rummet, under overværelse af låsesmedene og den tilstedeværende presse.
Men stor interesse var der for rummet, der ikke har været åbnet siden krigens tid, og der blev ventet spændt for at høre om og se rummet, da det først var blevet åbnet - i øvrigt af 12-årige Lucas Norden-stjerne, efter at låsesmedene havde sikret adgangen.


Ejner Drejer og Lucas Nordencrone afsøger det nyåbnede rum - og finder masser af spindelvæv.
07.09.10

 

 Åbent Hus på bryghuset

Tekst & fotos: Kurt Hardi

For andet år i træk holdt Gundestrup Mejeri & Bryghus et Åbent Hus arrangement i forbindelse med fejringen af "Øllets Dag". Det var populært, og der var godt rykind fra starten klokken 10, hvor gæsterne også blev budt på ristede pølser og sukker-majs fra grillen, samt blandt andet møde Ølentusia-sterne fra Svendborg, Skårupøre Vingaard, smage på specialoste - også fra andre lande, og naturligvis på det gode øl, som der brygges på stedet.
- Vi har lavet om på det, sagde Jørgen Hoff i en min-dre pause. Vi præsenterer i dag over 200 varenumre i oste, - så vi har både "ostens og øllets dag".
Hvor mange gæster der deltog i løbet af dagen er ik-ke lige at beregne. Men Gundestrup Mejeri & Bryg-hus har deres eget tællesystem til at anslå antallet. Det går på grillpølserne, og sidste år blev der spist 600, hvilket blev taget til efterretning, - så i år var der lidt mere travlt ved grillen - for der var 800, der skulle på for at sikre de mange gæsters lyst til en grillet pølse til at nyde med det gode øl.


De mange besøgende kunne blandt andet smage franske brier, gedeoste, hollandske goudaer og spanske oste.
05.09.10
 


Der kan findes noget til enhver smag og lejlig-hed, når Østerbrogade holder loppemarked.
Populært gademarked

Tekst & fotos: Kurt Hardi

Gadeloppemarkederne i Faaborg er populære, og det er Østerbrogades Loppemarked, der startede for fem år siden også - og så bliver det større og større.
- Det er gået godt lige fra morgenstunden, sagde Karina Rasmussen, der var en af initiativtagerne for fem år siden, og der har været godt med mennesker rundt om ved boderne. Det er rigtig hyggeligt, som det plejer at være.
På Østerbrogade afvikler de gadens loppemarked to gange årligt, - forår og efterår, og flere og flere kommer til for at deltage, der gør det mere hyggeligt og mere attraktivt for udefra kommende, der ønsker og leder efter at gøre en god handel.
- Det bliver større og større, kunne Karina Rasmussen fortælle mod dagens slutning. Der er også flere, der ringer og spørger om de må stille op selvom de ikke bor i gaden. Det er rart, at der er interesse og opbakning for det, som man laver og arrangerer.
Samme weekend var de rogså arrangeret andre loppemarkeder - blandt andet afviklede Rugagerparken et fælles, i fælleshuset i Betzyslyst ligeså, på Svendborgvej, i Poul Kinafarers Gaard og i Strandgårsparken. Men det ser Louise og Karina Rasmussen kun som en fordel.
- Det er kun godt, at der er flere samtidig, for det kan få flere udefra til at komme og besøge de enkelte steder, fordi der er mere at køre efter.


Der er travlhed ved boderne når der holdes gadeloppemarked på Østerbrogade.
05.09.10


Totalteater med 1700-tallet på museet Den Gamle Gaard i Faaborg.
Bred vifte af optræden viser 1700 - tallet

Tekst & fotos: Alegia Press / Kurt Hardi

Gennem et samarbejde mellem blandt andet Faaborg Gymnasium, Faaborg Kanonerlaug, Faa-borg Sommerspil og Faaborg-Midtfyn Ungdomsskole, danner museet Den Gamle Gaard i Faaborg i disse dage ramme om et stort og flot totalteater, der breder sig lige fra Tepavillionen mod havnen til mellem- og hovedbygning samt gårdspladsen.
Det er 1700-tallet det drejer sig om, - og de mange aktører i flotte kostumer sørger for, at de alle er der - mange af de kendte navne fra tiden, hvor Faaborg var en betydningsfuld søfartsby, der sendte skibe på langfart. Det er også et komplet broget folkeliv, der udspiller sig - lige fra adel til skøge. Det var tiden hvor man rejste og oplevede nye verdener, - så hjemme igen, så gik det ikke stille af sig, når søfolkene var på orlov. Men det var vægterens job at sørge for ro og orden, - og så var der jo alle soldaterne. Tilbud var der også nok af - både med spåkone, eleksirer og elskovsmidler samt letlevende skøger.

Som illustration for rejsetiden er der indrettet en Orientens Hule i Tepavillionen, hvor man både finder sultanen, haremskvinder og hvor man både kan opleve fortællinger fra 1001 nats eventyr og mavedans. Fælles for det hele er, at det udspilles af medlevende aktører, der på fortrinlig vis spiller deres roller, og inddrager de besøgende på bedste vis, - så publikum er en stor og god del af hele teatret. Flot og godt, - og værd at opleve.
Men ellers er de der mange af dem - Jeppe der vågner op i baronens seng, Nille der sidder tilbage og venter og raser, Ludvig Holberg, der går rundt og iagtager verdens gang og sine egne aktører, Mozart, der spiller fløjte, de franske filosoffer Voltaire og Rousseau - de danske P.A. Heiberg og Conrad Malte-Bruun, svenske Carl Michaël Bellman, der præsenterer drikkeviser, - og så også Jean de France, der netop er hjemvendt fra Paris med tjeneren Pierre, og for hvem Faaborg nu er blevet en meget lile by.
Totalteatret forsætter fredag fra kl. 16 til 18, og igen lørdag fra kl. 12 til 14, - og der er gratis adgang for alle.
11.11.10

 

 

 

Et flertal i Faaborg-Midtfyns kommunalbestyrelse har besluttet at flytte Turistbureauet fra Banegårdspladsen til den gamle arrestbygning på Torvet i Faaborg.

Shopping Faaborg´s bestyrelse ind i debatten om Turistbureauets flytning

Fotos: Alegia Press / Kurt Hardi


Turistbureauet i Faaborg er placeret med let adgang på Banegårdspladsen for besøgende.

Et flertal af kommunalbestyrel-sen for Faaborg-Midtfyn Kom-mune har besluttet, at Turist-bureauet, der er placeret på Banegårdspladsen, skal flyttes til Torvet i Faaborg, i den gamle fredede arrestbygning. Stort set alle politikere fra sydkommunen stemte imod den beslutning, - og det svarer nok til den alminde-lige mening og opfattelse, der hersker i Faaborg, - at Turist-bureauet er godt placeret på Bane-gårdspladsen, med let ad-gang for såvel lokale som turister, der ikke er hjemme-vant i byen - modsat en flytning, der besværliggør adgangen og som koster ekstra skatte-kroner i en tid hvor der skæres ned alle steder og skoler lukkes.
Hidtil har bestyrelsen for Shopping Faaborg holdt sig ude af den verserende debat, - men de er nu gået ind i debatten, hvor de gør rede for deres synspunkt i et læserbrev fra bestyrelsen.
Den fulde ordlyd i læserbrevet kan læses på siden "Readers/Læserside".
11.11.10 

 

 

Folk strømmede igen til Smag på Faaborg, der blev afviklet for tredje gang. Her er det Hotel Færgegaarden, der serverer Fransk Løgsuppe, der varmede og smagte godt.
 
Solen skinnede stort over 
"Smag på Faaborg"

Tekst & fotos: Alegia Press/Kurt Hardi

Restauranter og specialbutikker inviterede igen til "Smag på Faaborg". Det var tredje gang det populære arrangement blev afviklet, og skal man dømme efter de mange mennesker, der var omkring det store telt på torvet, hvor restauranter og spealbutikker var klar med smagsprøver på deres kunnen, så var arrangementet ikke blevet mindre populært. Det skønnes at der har været endnu flere end tidligere, og at tallet er et stykke over de 1000 besøgende.


Magasingaarden / Det Lille Apotek m/ forskellige tærter


Tapasia m/ sushi lavet på stedet


Dang Ved Brønden m/ forskellige thai-specialiteter

- Solen har jo skinnet hen over "Smag på Faaborg", og så har der været mange mennesker, sagde Kirsten Lillemark fra BL Dinner Service. Det er gået rigtig godt. Det har været en succes, og det er en fornøjelse at hilse på byens borgere og turister.
- Ja, det er hyggeligt at hilse på folk på denne måde, kunne Erik Skovhus fra musikrestaurant Tre Kroner tilslutte sig, - som også var det indtryk man kunne få fra samtlige udstillere, der ud over de allerede nævnte var Vesterports Bageri, Hæstrups Café, Barlebo Ost, Mad Med Mere, Det Hvide Pakhus, Smagsløget og Frk. Jensens.
08.11.10

 

 

 


Bluesfortolkeren H.P. Lange spillede lørdag aften og jammede om eftermidagen med flere af de lokale musikere.
Faaborg FolkeFestival igen og igen i 2011

Tekst & fotos: Kurt Hardi


For anden gang blev Faaborg FolkeFestival afvikle, og denne gang i en udvidet udgave - både musikalsk, men også med en kunstcafé og scene, hvor mange kunstnere udstillede og med lejlighedsvis musik på scenen. Det hele vel modtaget af publikum og til tilfredshed for arrangørerne.

- Det er hysterisk hyggeligt, var de første ord Per Otto Bersang Rasmussen sagde lørdag eftermiddag. Hallen kogte fredag, hvor vi startede op med Jesper Hempler efterfulgt af De Gyldne Drenge - og så sluttede af med lokale Black Batmen, hvor dansegulvet var fyldt til bristepunktet. Det er herligt, for det er jo et stykke pionerarbejde vi laver. Så vi er meget glade for den enorme opbakning, vi har fået både fra byens erhvervsliv og fra kommunen. Der bliver en ny Faaborg FolkeFestival - det gør der - det ligger helt klokkeklart fast.


Fuld Besætning optrådte på kunstscenen.

De store navne lørdag aften var H.P. Lange og så ingen tvivl ho-vednavnet var Jette Torp & Sweet Sweet Orchestra.
Med godt 200 tilmeldt spisningen, og yderligere 2-300 mere efter-følgende publikummer, så blev det igen en vellykket aften i Faaborg Hallen med musik, der gik rent ind hos publikum.
Søndagen fortsatte med såvel koncert fra sidst på formiddagen, hvor områdets pen-sionistforeninger var inviteret, da de ikke selv havde haft mulighed for at afvikle deres årlige komsammen med musikalsk underholdning i år. Så et kærkomment initiativ fra arrangørerne af Faaborg FolkeFestival, "Vennerne" fra FB&IF, Henrik Bjerg, Per Halken, Jan Valbak og Per Otto, der i øvrigt udstyret med kjole, øreringe, perlekæde og passende brystholder var på scenen, hvor han gavden som Cleo
05.10.10


Chanty Chor Windjammer e.V. Plön underholdt med korsang på havnen i Faaborg.
Korsang begejstrede folk på havnen

Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press


Bevæger man sig i kystbyernes havnemiljøer, og specielt i sommermånederne med de mange besøgende små og store skibe, - så er man næsten altid udover hyggen, sikret ekstra oplevelser. Der sker altid noget. Sådan var det også for de, der var omkring havnen i Faaborg, da den 3-mastede hollandske charterbåd Atlantis var på besøg sidste gang, og ud over de, der allerede var der, - så kom også flere til, for der lød korsang fra skibets dæk.
Atlantis var nemlig lastet med Chanty Chor Windjammer e.V. Plön, og de underholdt havnens gæster med humor og mange herlige sange fra skibets dæk - og særligt for dette chanty-kor, så sang de også flerstemmigt.
- Vi er kommet hertil i dag fordi vi vidste, at I ville stå på kajen og lytte og klappe af os, sagde en veloplagt sanger Hans Platzek. Som et ekstra nummer til jer her i nord, så vil vi også gerne synge Ich liebe die Nordsee - eller skal vi sige Ostsee (Østersøen).
Det blev nu ikke det sidste nummer, der lød fra skibets dæk, for med den ukrainske korleder og musiker spillende på sin harmonika sang han også for på "Kalinka", mens de begejstrede gæster på havnen klappede med - og sluttede med et stort bifald til koret, da de sluttede.
- Vi har chartret Atlantis og er afsted i fire dage, hvor vi er undervejs gennem de danske øer og besøger forskellige havne og synger for dem, der er på havnen, sagde Karl Heniz Rohr fra koret. Det er en hyggelig måde at være afsted på, - og når vi sejler fra Faaborg, så går turen først til Sønderborg, hvor vi vil synge for dem, - og så sætter koret kursen hjem til Plön igen.
10.07.11
 


Da ordstyrer Jesper Klit lukkede talerækken inden mange, der gerne ville komme med indlæg, havde fået lov at tale - så startede en udvandring af omkring 2/3 af de omkring 500 borgere, der deltog i "Borgermødet", der blandt andet handlede om bedre dialog.
Masseudvandring fra borgermøde

Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

På baggrund af den seneste tids store protester mod beslutningen fra flertallet af Faaborg-Midtfyn Kommunes kommunalbestyrelse om at flytte Turistkontoret i Faaborg fra Bane-gårdspladsen til Torvet i Faaborg, - så havde kommunen med få dages varsel indkaldt til et "Borgermøde" om "Faaborg i udvikling", hvor de inviterede alle interesserede til dialog om udviklingen i Faaborg.
Der kom borgere - omkring 500 havde fundet vej. Men de blev der ikke alle hele tiden, for da Jesper Klit, professionel kommunikatør, som var hyret af kommunen som uvildig ordstyrer, på et tidspunkt gerne ville videre til at tale om hvordan borgere og politikere kunne komme i bedre dialog fremover, så kaldte han sig dirigent og overtog også denne rolle til stor protest fra mange af tilhørerne. På trods af at rigtig mange havde bedt om ordet og mange tålmodigt havde ventet på at komme i dialog og sige deres mening - så lukkede han talerækken, hvilket ikke var til diskussion.
Det fik til gengæld mange i forsamlingen til at føle, at det ikke var dialog, der var ønsket ved dette "borgermøde", og omkring 2/3 af forsamlingen rejste sig og udvandrede i protest.
Mere om borgermødet følger. Læs også på siden Fynsk Lokal
22.06.11
 


Med Bjørnø om bagbord kom Sea Dream I stille og roligt til Faaborg Havn og lagde til.
Krydstogtskibet Sea Dream trak folk til

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

Der var nærmest stort rykind i Faaborg søndag, og det kunne være svært at finde en ledig parkeringsplads ved havn og i den indre by. Selv med en for tidlig ankomst i forhold til det anmeldte, så var de ri hundrevis af mennesker på havnen for at modtage og se det første anløb af et krydstogtskib til Faaborg Havn - Sea Dream I. Mens skibet stille og roligt gled gennem Faaborg Fjord med kurs mod den nye havnemole, så blev der saluteret med de gamle kanoner fra kanonstillingen på Voigts Minde. Efterfølgende sendte Faaborg Kanonerlaug en kommando på havnen, hvor de marcherede rundt. Da skibet igen afsejlede om aftenen blev der saluteret.

Alle sejl var sat til for give en god oplevelse - såvel for skibet passagerer og besætning, som for de mange, der var kommet til Faaborg for at få en oplevelse. De handlende holdt ekstra åbent og det til kl. 20, der var musik på Torvet, museerne og Klokketårnet havde ekstraordinært åbent med fri entré, og på havnepladsen var der lavet Kunstmarked.
Det var en søndag, hvor byen stod sammen om at krone værket på fem års arbejde med at få krydstogtskibe til at anløbe byens havn, og hvor denne er det første anløb af flere, der allerede er meldt.
30.05.11

Sydfyns Avisen
- en levende avis i det fynske

 


God stemming i Den Voigtske Gaard i Faa-borg, hvor Royal Garden Jazzband med god traditionel jazz satte swing i den gamle køb-mandsgaard.
Der bliver også sommerjazz
i sommeren 2012

Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

Efter flere års pause, så besluttede Faaborg Som-merspil at genoplive sommerjazz om lørdagen i Den Voigtske Gaard i Faaborg. Det kommer til at fortsætte også på lørdagene i juli måned i 2012.
- Vi er godt tilfredse med afslutningen, og så tager vi med, at vi har fået underskud her i opstartsåret, siger Søren Terndrup Larsen fra Faaborg Som-merspil. Det skyldes jo hovedsagelig det dårlige sommervejr. Men det afskrækker os ikke, og vi fortsætter til næste år.
Sommerjazzen kom også værst tænkelig fra start med genstartsdebut, hvor regnen væltede ned, og var ved at få arrangørerne til at aflyse. Men en god beslutning at det ikke skete og frokostjazzen fik sin nye debut, og med det publikum, der har været fremmødt til de sidste lørdag, - så tyder alt på, at det bliver en succes med sommerjazz. Et godt aktiv sammen med mange andre gode sommeraktivite-ter, og til glæde for såvel borgere, turister som na-turligvis også foreningslivet.
01.08.11
Næstformand i Svendborg Marineforening, Bjarne Jensen deltog i indvielsen af den nye mine.
Sømandsforeningen fik
ny mine

Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

Thurø Sømandsforening har fået en ny mine. Den gamle, som de i sin tid fik fra Svendborg Marine-forening var efterhånden tæret op og trængte for en udskiftning. Så der blev sendt en ansøgning, og det resulterede i, at Frederikshavn Flådestation done-rede en ny mine til sømandsforeningen. Den er op-sat og er blevet fejret, og det skete med deltagelse af repræsentation fra Svendborg Marineforening - og for at gøre indvielsen festligere - også Caroline-koret.
Svendborg Marineforening var efterfølgende vært ved sandwich og forfriksninger i Marinestuen. Ved samme lejlighed lagde borgmester Curt Sørensen vejen forbi Marinestuen, efter at han havde deltaget i Fyn Rundt på Fylla, som en del af den nye borgmesterstafet på sejladsen.
31.07.11
Populære Arne Lundeman underholdt på torvet med sange, der var til at synge med på.
Festlig og folkelig torvedag

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

Det blev helt som ventet den store festlige og fol-kelige torvedag, da Svendborg traditonen tro af-viklede Gammel Torvedag. En populær begiven-hed i hele det sydfynske område, som også trak i tusindvis af mennesker til bymidten og de omkring-liggende gader.

Gitte Frydenlund er helt tosset med badedyr, - så der var glæde da hun mødte badedyrene Jens Kolding og Steen Lauritsen, der hvert år deltager udklædte i Gammel Torvedag.
(Læs mere på Fynsk Lokal)

06.08.11
De gamle træskibe skabte hygge og atmosfære i en fyldt havn i den gamle søfartsby.
Foto: Kurt Hardi/Alegia Press

Havnen fyldt godt op med
gamle træskibe


Med forsinkelse ankom den store gruppe af de mange gamle træskibe til Faaborg Havn, og der begyndte langsomt at rejse sig en skov af master og rigninger. Det blev også en ganske fyldt havn, for i den indre havn og ved fiskerihavnen var de rganske fyldt op med lystfartøjer, - og med træskibenes ankomst, så blev der også fyldt godt op i den øvrige del, hvor der flere steder var gået fire skibe på langs hinanden.
29.07.11
De mange gamle træskibe var med til at skabe den rigtige hyggelige havneatmosfære. På billedet er det Elsa Margrethe fra Kolding, der vil gå langs de tre skibe fra Svendborg - Aron, Lila Dan og Palnatoke.
Havnestemning og folkefest

Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

Når de gamle træskibe anløber en havn i sejladsen Fyn Rundt, så fylder godt, og det skaber en god atmosfære overalt. Det er en speciel havnestemning - både på havnen og i de omkringliggende gader, - og når det gælder i Faaborg, så er byens centrum jo nærmest på havnen.
Ser man bort fra påklædningen, så er det lige før man får en fornemmelse af livet fra dengang, hvor der var masser af aktiviteter overalt, og hvor blandt andet Faaborg var en af landets største søfartsbyer. Men set derfra, så er det nok i dag det hyggelige, der har afløst den tids hårde arbejde. Det er stemning og folkefest krydret med den bedste no-stalgi og historie.
Det bliver ikke anderledes i den anden store søfartsby, Svendborg, hvor sejladsen slutter efter sidste etape fra Faaborg.
29.07.11

Flere mødte frem for at se Broby Sportsefterskoles elever i splashjumping i havnen.
Godt og flot alsidigt event-program

Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG/SYDFYN: Det var et godt og flot varieret program, der var lagt for dette års Faaborg Outdoor Event, hvor nogle events havde godt med deltagere, andre få og enkelte på grund af vejrforholdene måtte aflyses. Det sidste gjaldt blandt andet Havsvømning Race.
Ellers bød de to dages events blandt andet på hiking, kite og windsurf, træklatring, biathlon, mini triathlon, havkajak race, trail tour i Svanninge Bakker, riderute Sydfyn mountainbike tur, foto orientering og splashjumping. Der var noget for enhver smag, noget mere seværdigt end andet, og tilskuere fandt da også vej til meget af det. Der blev også fra arrangørside udtrykt tilfredshed.
- Vi er meget godt tilfredse, udtalte Mads Holdgaard, eventmager i Faaborg-Midtfyn Kom-mune, til TV2 Fyn. Men der kunne godt være kommet mange flere.
Det kan Mads Holdgaard have ret i, og det var synd, at ikke flere fik del i det store program - enten som deltagere eller tilskuere. Flere, der var mødt frem, gav da også udtryk for, at det hele ikke var særlig meget markedsført og bragt ud til den almene offentlighed. Der synes at have været lagt stort arbejde i at tilrettelægge og fuldføre Faaborg Outdoor Event, - men så går der lidt af det med hensyn til kommunikation og markedsføring af det, og det er en stor skam - både af hensyn til aktivt udøvende og for de, der gerne ville se noget af det. Man må så håbe, at kommunen tager ved lære af dette års mangler på dette område, og lever op til det store program, når det skal afvikles næste gang. (Læs mere på Sportshjørnet)
17.06.12
Gaderne i Faaborg var tætpakkede til karet turenfor at få et glimt af regentparret.
Tusinder tog imod regentparret i den
gamle sydfynske købstad


Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Efter Kongeskibet Dannebrogs anløb til havnen i Faaborg, så fortsatte turen i karet på en 20-25 minutters rute rundt i byen, ledsaget af Gardehusarregimentets Heste-eskadron, og byens borgere og mange gæster stod tætpakket på hele ruten for at få et glimt og måske et foto eller to af såvel Hendes Majestæt Dronning Margrethe II og prinsgemalen som også af gardehusarerne, der var et flot syn i byens gamle gader.

Rundt i byen var der pyntet godt op med røde løbere, flag og ikke mindst mange mennesker, der bragte Faaborg i nærmest feststeming, og folk blev i byen for både at shoppe - men også nyde de mange tiltage, som der også var - blandt andet med royale toner fra Torvet, hvor Royal Garden Jazzband sørgede for en super stemning med god New Orelleans jazz.
Karetturen sluttede i Bryggergården, hvor regentparret blev modtaget på Faaborgs gamle rådhus til den officielle modtagelse, hvorefter den fælles tur fortsatte til Price Have Centeret, hvor der var demonstration af velfærdsteknologiske løsninger.


Regentparret på vej til frokost i Det Hvide Pakhus. Foto: Soraya / Alegia Press.

Frokosten var der også plads til, og den var lagt i hænderne på Thomas Pedersen og hans stab på Det Hvide Pakhus, der kort før regentparrets og gæsternes ankomst, fik området afsøgt af hunde. Sikkerheden var helt på plads, og intet overladt til tilfældighe-derne. En sikkerhed, der også synes at være blevet skærpet yderligere i for-hold til tidligere.
Efter frokosten forsatte regentparret på hver deres besøgsrunder, hvor H.M. Dronning Margrethe II besøgte Faa-borg Gymnasium, Eldan og Øhavs-museet med underholdning af Harald Haugaard. Prinsgemalen besøgte Konnerup Chokolade i Vester Aaby, Tuco Værft og Keld Moseholm.
Dagens program sluttede med Film Fyn ved havnen igen, hvor regentparret overværede en optagelse af en scene til "Far til fire til søs".
07.06.12
Gardehusarerne gav flere smagsprøver på deres færdigheder på hest og med sabel.
Gardehusarerne blev et tilløbsstykke

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press


FAABORG: Med solen skinnende og åben stald med efterfølgende opvisning, - så blev det nærmest et rent tilløbsstykke, da Hesteeskadronen fra Gardehusarregimentet havde inviteret interesserede til at komme forbi lejren i Faaborg for at se og høre om gardehusarerne. Folk stod tæt - endda meget tæt omkring den midlertidige opvisningsbane, hvor der gennem de to timer blev givet flere opvisninger - og det hele til stor applaus.


Major Thuesen fortæller om gardehusarernes historieog uniform. Her med udgangspunkt i Gardehusar Svendborg.

Inden det blev gardehusarernes tur til at give smagsprøver på deres færdig-heder, så indledte chef for Heste-eskadronen, major Thuesen, med en kort gennemgang af Gardehusarernes historie, hvor han blandt andet fortalte, at Gardehusarerne er affødt med ud-gangspunkt fra Ungarns Huzarer, - og at uniformen - gallauniformen, også er meget lig den ungarnske, og minder om den.
Så med talen om Ungarns Huzarer, så var det alligevel også nutidigt aktuelt, da regimentet var gæstet af to un-garnske huzarer, der dog ikke var i gallauniform, da de var på besøg i for-bindelse med en anden mission (omtalt andetsteds på Sydfyns Avisen). Men det afholdt dog ikke de gæstende huzarer fra at give en mindre opvisning.De ungarnske huzarer deltog i opvisningen og gav smagsprøver på kamp med sabel.

Se flere fotos og læs mere om opvisningen på siden Fynsk Lokal.
06.06.12
Folk stod tætpakkede i lag, da gardehusarerne gaven opvisning i deres færdigheder.
Gardehusarerne var populære værter

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG:
Hesteeskadronen fra Garde-husarregimentet har været gæster i Faaborg gennem flere dage, hvor de op til at skulle ledsage regentparrets ved deres besøg, har trænet og øvet ruter for turen. Det ønskede de at kvittere for ved at invitere til åbne stalde samt vise og fortælle om gardehu-sarerne, så folk kunne få et indblik i, hvad det ville sige at være såvel soldat som i galla ved festlige lejligheder. Det hele sluttende af med en opvisning.
Det var så absolut en populær invitation, for folk strømmede til, - længe før det hele startede, og de blev godt modtaget af værterne, der på alle måder var behjælpelige overfor de mange besøgende, - heraf af flere tidligere gardehusarer, der benyttede lejligheden for at gense enheden, og udveksle nutidige erfaringer med tidligere.

Huzar Sándor Bakó, Gardehusar Svendborg og Huzarkaptajn Péter Csepin.
Som indledning bød major Thuesen, chef for hesteeskadronen, velkommen til rideklubben SMIR, der viste og fortalte om handicap-ridning, mor/barn -ridning og en hestefodboldkamp.
Lad os her ved det sidste sige, at vi må håbe, at vores landshold klarer sig bedre i deres EM - kampe, for det var ikke specielt målsøgende eller scorende heste.
Som et ekstra ikke på forhånd planlagt indslag, så kunne major Thuesen præsentere de to ungarnske huzarer, der i øjeblikket er på gennemrejse i Danmark på et 10.000 kilometer langt ridt, og som en del af rejsen også gæster Gardehusarregimentet. Det blev til en mindre opvisning med hest og sabel i samarbejde med gardehusarer.
06.06.12Hendes Majestæt Dronning Margrethe II blev mødt af en tusindtallig skare på havnen.
Regentparret skabte feststemning i byen

Tekst & fotos: Soraya & Kurt Hardi / Alegia Press


FAABORG: Der var ren feststemning i Faaborg ved regentparrets officielle besøg i byen, som en del af deres sommertogt med Kongeskibet Dannebrog. Der var mennesker samlet i tusindvis for at tage del i besøget og de festligheder, der fulgte.


Regentparret gik rundt og hilste på de mange fremmødte på havnen.

Ikke mindst ved havnen var der tusin-der af mennesker, og lige fra tidlig morgen for at få en god plads, når Dannebrog anløb kl. 10, og det var ikke kun i kajområdet, at der var tæt-pakket af mennesker med danne-brogsflag og kameraer, men på hele havneområdet og de tilstødende gader op til.
På selve kajområdet var der også linet op med flagkommandoer fra Faaborg Marineforening og flere andre solda-terforeninger, samt borgmester, havnemester og andre officielle personer, der skulle være en del af festlighederne omkring besøget.
Efter at have været rundt og hilst på mange af de fremmødte, trak regentparret sig tilbage på Dannebrog for at skifte til karetturen, alt imens at gardehusarerne trak frem til Dannebrog.

Læs mere om besøget på siden Fynsk Lokal.
07.06.12De ungarnske huzarer, menig Sándor Bakó og kaptajn Péter Csepin ude på et langt ridt
Ungarnske huzarer ude på patruljeridt

To ungarnske huzarer ude på ridetur på mellem 9 og 10.000 kilometer

Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

SYDFYN: Flere har måske bemærket og undret sig over, hvem de to grønklædte herrer til hest med fjerklædte hatte, og trækkende yderligere to pakheste er. Det er dragter af meget ældre dato, som de bærer, og det er ryttere fra Ungarns Huzarregiment, der tager del i en tradition, hvor huzarer bliver sendt på patruljeridt ud over landets grænser.

Sydfyns Avisen har ved flere lejligheder den seneste uge mødt dem flere steder i det sydlige Danmark, og har taget en snak med dem, hvor de i øjeblikket opholder sig i Pejrup ved Faaborg, - og det er der en ganske god grund til, da det danske Gardehusarregiment snart ankommer med hesteeskadronen til Faaborg.

Den offcielle Patrulje Ordre udstedt på ungarnsk og på engelsk af den ungarnske forsvarsminister Hende Csaba
Med en underskrift på den officielle "Patrulje Ordre" fra den ungarnske forsvarsmini-ster, Hende Csaba, drog de to husarer afsted den 7. april fra byen Várpalota i Ungarn, og begav sig ud på en tur, der fra start til mål vil blive et ridt på mellem 9 og 10.000 kilometer.
Huzarkaptajn Péter Csepin og menig Huzar Sándok Bakó samt to pakheste, rider cirka fem timer hver dag og tilbage-lægger en strækning på mellem 35 og 55 kilometer om dagen, og har indtil nu passeret Slovakiet, Tjekkiet, Polen, Tyskland, og er nu i Danmark.
På turen skal de besøge histo-riske steder for slag samt de militære enheder i de forskellige lande, der stadig har rytteri, - og her i Danmark - Gardehusarregimentet.
Fra Danmark går turen videre til Sverige, Norge, Finland, Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet og tilbage til start i Ungarn.
- Det er en gammel tradition, som vi bibeholder, fortæller Huzarkaptajn Péter Csepin, - og naturen er jo dejlig. Samtidig møder og ser vi en masse mennesker fra andre lande, og vi lærer meget, når vi rejser på denne måde.
De ungarnske huzarer skulle have været videre fredag, - men da de fandt ud af, at de danske gardehusarer ankommer til Faaborg søndag den 3. juni, så valgte de at blive, og selvom der bliver taget hensyn til hestene under turen, - så får de nu også et ekstra hvil.
02.06.12
Alle måtte turen ad slisken ned på platformen, hvor mandskab stod klar til at tage imod og en gummibåd klar til at trække flåden væk fra færgen.
Stor evakueringsøvelse på færgen Odin

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG/SYDFYN: Der var ekstra kolorit på havnen tirsdag formiddag, hvor forbipas-serende kunne opleve hektisk aktivitet på det øvre dæk og på vandet omkring færgen Odin Sydfyen fra Alslinien, der ligger til kaj i Faaborg, hvor det er ved at få en grundig overhaling inden sommersejlplanen for alvor sætter ind.

Der var god grund til den megen aktivitet, for 28 besætningsmedlemmer var i gang med en MES - øvelse, (Maritime Evacuation System), der indebar både brug af gummibåde, sliske med platform og de 50 personers redningsbåde samt hvad der ellers er af de forskellige redningsveste og overlevelses-dragter.
- Rampen med sliske og platform skal blæses ud hvert 6. år, og alt redningsmateriellet efterses og checkes af mandskab fra Viking, der leverer det, siger seniorkaptajn Jørgen Boutrup fra rederiet. Samtidig skal mandskabet gennemføre denne MES - øvelse, hvor det er rederiets politik, at det sker hvert andet år, så alle hele tiden er opdateret.
Søfartsstyrelsen krav er, at mandskabet gennemgår denne evakueringsøvelse hvert 3. år. Men her har rederiet valgt, at så vidt muligt alle fra mandskabet kommer igennem denne hvert andet.
Det gjaldt denne gang bagbords MES, der skulle udløses. Men først var der teoretisk gennem-gang og genopfriskning for de fleste, inden der af de 28 besætningsmedlemmer blev udpeget en besætning, der består af skipper, styrmand, maskinchef, to skibsassistenter og to sikker-hedsfolk fra catering, - og de øvrige agerede passagerer, - hvorefter øvelsen blev iværksat helt som en rigtig evakuering.


Først udlevering og hjælp til redningsveste


Så klargøring og isætning af gummibåd


Så mere teori og undervisning


Afgang på slisken med også tilskadekomne


Efter dagens MES - øvelse, så fortsatte mandskabet med undervisningen på Odin Sydfyen med et andet vigtigt punkt i en eventuel kritisk situation, nemlig "Kend dit skib".
22.05.12
Det var ikke muligt at komme ombord på Lillebjørn fra det normale leje, der var helt oversvømmet, og der skulle lidt balancegang til for at komme til Faaborg Havns båd.
Den høje vandstand blev en attraktion

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

Kendsgerningen at DMI havde varslet forhøjet vandstand med op til 1.5 meter over daglig vande - og i Faaborg, - godt krydret med et fantastisk flot vejr med sol og nærmest vindstille - det trak folk til havneområdet og ud til fjorden i og ved Faaborg.
Vandet var gået over kajkanten på fiskerihavnen allerede fra morgenstunden, og det steg hurtigt frem til kl. godt 13, hvor det toppede. Flere områder var på det tidspunkt oversvømmet og svært passerbare. Men det blev på vandsiden og kom ikke ud på Havnegade, - så der var ingen problemer med trafikken langs havnen.
Der var dog masser af trafik ved og omkring havnen, - og det var de mange mennesker, der havde taget turen for at opleve den høje vandstand, og det der skete i den forbindelse - som blandt andet en af kutterne, der normalt kan lande fangsten ind over kajkanten - men her måtte have hjælp fra en stige placeret i vandet på kajen.
Den høje vandstand hører til sjældenhederne - men den er set meget værre før. Uanset dog en oplevelse for mange - og heldigvis uden de store skader, som kunne være opstået. Det blev begrænset, - også på grund af god forberedelse op til.

08.01.12 
Isen begynder at sætte fast sig som den har gjort her på en bro ved Dyreborg Havn.
Vinteren har ramt med sne og frost

Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press


Som forudsagt - så kom vinteren også til Danmark, og den ramte hårdt med lave kuldegrader og sne. Helt som ventet blev det en rigtig kold fredag morgen at stå op til med minusgrader på den anden side af 10 - heldigvis uden vind.
Men morgenen startede for mange med at få ryddet fortove og andre gangveje, for i løbet af torsdag aften og nat faldt sneen stille og roligt ned fra oven, og lå som et pænt hvidt tæppe fredag morgen, sikkert til glæde for mange - ikke mindst børnene, der endelig kan få deres kælke i brug. Isen er også begyndt at dane sig, og rundt i havnebassiner og ved kysten ligger nu en grødet ismængde, der med flere dages frost af denne kaliber - hurtigt kan blive fast og tyk.
04.02.12


 
Delikatessafdelingen kunne både tilbyde hårboller og spindelvævskager og meget andet.
Godt gået grufulde gespenster

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

De gjorde det igen, og de gjorde det godt. Råb, skrig, hvin og uhygge lød fra og fyldte museet Den Gamle Gaard i Faaborg. Det var Allehelgens Aften - Halloween, og det blev fejret på den mest uhyggelige facon - så ingen var i tvivl om, at der herskede gru og uhygge.

Omkring 100 elever var involveret, og elever og involverede lærere fra Faa-borg Gymnasium havde igen i år isce-nesat en fantastisk Halloween Aften. En aften med 1700 tallets historiske perso-ner og monstre i sædvanligt samarbejde med Øhavsmuseet - og med støtte fra Faaborg-Midtfyn Kommune.
Den Gamle Gaard var omdannet til et helt lille samfund, hvor de alle var der - lige fra tiggere, højadelen, hekse, de letlevende fristende damer, dracula, Marie Antoinette inden hovedet blev kappet af, vampyrer og djævle, - og en slagter, der må have set filmen Den Grønne Slagter, - dog lidt kraftigere i sine udskæringer. Det var totalteater af den gode og trods grusomhederne af den hyggelige slags - med medlevende aktører og publikummer, der spillede med i sceneriet, - og publikum var der. Som tidligere år med gymnasiets deltagelse, - så blev det igen i år et flot tilløbsstykke og modtaget som det fortjente - på bedste skælvende vis.
Der kan kun lyde stor ros til alle der på den ene eller anden måde har deltaget i iscenesættelsen af dette Halloween totalteater, som forhåbentlig er kommet for at blive en god tradition.

01.11.11
Jakob Groth ved at sætte den store pokal fra Kielerwoche ned ved siden af sølvspileren, netop overrakt af direktør Ecki von der Mosel fra Kielerwoche. På billedet ses tillige Søren Gitz-Johansen, Jesper Bank og Jonas Pedersen - alle del af besætningen i Kiel.
Tuco Værft festede velfortjent

Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

Med Carbon3 i centrum, så var der fest på Tuco Værft i Faaborg, - og det ganske fortjent. Den hurtige trimaran havde på sit første år vist sig som havets Formel 1 i sin klasse, - og med en ny rekord Sjælland Rundt hentede Carbon3 det eftertragtede trofæ - Sølvspileren, der blev overrakt fredag. Men det var ikke den eneste store sejr, for direktøren for Kielerwoche var også tilstede, og med god grund.
- Det er imponerende. Startskuddet gik, og væk var Carbon3, sagde Ecki von der Mosel. Den var bare hurtig fra starten, og der var ikke meget at gøre for de øvrige.
Ecki von der Mosel kunne senere overrække den store næsten 100 årige pokal til Carbon3 som vinder af Kielerwoche, som det hurtigste skib på ruten fra Kiel til Eckernförde og retur.
03.12.11 
Lyden af kanonernes torden gav genlyd ind over Faaborg, og trak flere tilskuere til kamppladsen, hvor de kunne følge med i de historiske optagelser
.
Historisk slag flyttede til det Sydfynske

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

Det blev Faaborg som blev valgt som slagmark, da den skånske instruktør Stefan Elkington og hans filmhold skulle optage scener til en historisk dokumentarfilm, der tager udgangspunkt ved Borgeby Slott - mellem Lund og Landskrona. Dokumentarfilmen hedder "Borgeby Slott - et tusen årigt drama".

Scenerne der blev optaget i Faaborg viser kampe ved Borgeby Slott i 1678. Men historien begynder langt tidligere, - men er set i Borgeby´s perspektiv, og beretter historien om, at Skåne har været dansk. Borgeby Slott ligger på ruinerne af en gammel vikingeborg fra slutningen af det 10. århundrede, der klart antyder Harald Blåtand, - og det er også ved Harald Blåtand, at historien starter og ellers fortsætter op til og slutter i 1930érne.
- Filmen er klar til jul, og den skal ud til biblioteker og skoler til undervisningsbrug, fortæller Stefan Elkington. Den vil også komme på DVD, - og det er en film hvor den helt store interesse vil findes hos folk i Halland, Blekinge, Skåne og Danmark.
Kanonerlauget fra Faaborg deltog med deres 6 punds kanoner og teknisk assistance, mens 12 "soldater" fra Tordenskjolds Soldater Fladstrand (Frederikshavn) udgjorde statisterne i slage-ne, der udspillede sig, og det med god entusiasme, for med historien i mente, så vandt de også slaget, som udspillede sig samtidig med den svenske belejring af Landskrona.
Fra en historisk orienteret soldat blev det oplyst, at der var 700 danske kavallerister og artillerister, og de tog 105 svenskere til fange. Danskere og friskytter sad på 80% af Skåne, og de vandt mange mindre slag, mens de større slag - som ved Lund blev tabt.

02.10.11
F657 fra Sydfyenske Veteranjernbane kørte af skinnerne ved ankomsten til Korinth.
Fødselsdagsselskab på tur med veteran
særtog kørte af sporet

Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

Der var ingen personskader, - men et fødselsdagsselskab fik sig noget af en ekstra oplevelse, da de var på tur med et særtog fra Sydfyenske Veteranjernbane, der kører fra stationen i Faaborg til Korinth. For i Korinth, da toget kørte ind på stationen ved 14.30 tiden, så fortsatte damplokomotivet og den efterfølgende passagervogn, hvor der var omkring 60 gæster videre og kørte af sporet, hvor det 38-39 ton tunge damplokomotiv og passagervogn kom til at stå mellem skinnerne i sporskiftet.
Den 90 årige kvinde og hendes fødselsdagsgæster måtte efterfølgende transporteres videre på anden måde. Lokomotiv og vogn måtte med hjælp fra en stor BMS kran komme tilbage på skinnerne omkring kl. 19. Men kommer ikke til at køre på sporet lige med det samme igen.
Hvordan uheldet kunne ske, at toget kunne køre af sporet, er endnu ikke klarlagt. Men der er teori om, hvad der kan være sket. (Læs mere på Fynsk Lokal)
29.09.11


 


Der måtte hjælp fra en BMS kran for at få lokomotiv og vogn tilbage på skinnerne igen.
Damplokomotivet kørte af skinnerne

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

Det blev en speciel oplevelse for en 90 årig kvinde, der fejrede sin fødselsdag med sine gæster med blandt andet en særtur med Sydfyenske Veteranjernbane med damplokomotivet F657 i front for passagervognen. Turen endte lidt anderledes end forventet, for efter at være ankommet fra Faaborg til stationen i Korinth, - så fortsatte toget med at køre af skinnerne og placere sig midt i sporet mellem skinnerne.

- De tog det med frisk mod, og fik arrangeret anden transport efter, at de havde fået fortalt, hvad der var sket, sagde Jørn Knudsen, formand for Sydfyenske Veteranjernebane, der var blevet tilkaldt.
- Vi var på stationen i Faaborg, fort-satte Jørn Knudsen. Så vi tog troljen herop, - så vi også kunne trække først passagervogn og så lokomotivet tilbage til Faaborg, hvor de nu skal gennemgås, checkes og klargøres, så de igen kan blive godkendt, og komme til at køre på skinnerne igen. Det samme gælder med skinnerne på uheldsstedet. De skal efterses, og der skal udbedres, - og så skal de også godkendes først inden der igen må køres på dem.
Der var kaldt en BMS kran til stedet, og med hjælp fra den, så kom først passagervogn og derefter lokomotiv tilbage på skinner igen, - så de kunne trækkes tilbage til stationen i Faaborg.
29.09.11
Tordenskjolds Soldater Fladstrand har bemandet Faaborgs gamle kanoner, der blev brugt til filmoptagelser til en skånsk produceret dokumentarfilm.
Kanontorden og musketild bragede løs

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

Der blev sat lyd på og det gav genlyd ud over Sundsøen i Faaborg, da 6 punds kanonerne fra Voigts Minde blev fyret sammen med musketter. De var en del af scenerne til en skånsk pro-duceret historisk dokumentarfilm, der blev udspillet ved Borgeby Slott i 1678.
Faaborg Kanonerlaug var med og ydede teknisk og praktisk assistance, og Tordenskjolds Soldater Fladstrand (som Frederikshavn tidligere hed) stillede kanonbesætningerne og fod-folket. Dokumentarfilmen hedder "Borgeby Slott - et tusen årigt drama", og beretter historien om dengang Skåne var dansk.
Kanonskuddenen, musketilden og de mange farverige soldater, der løb rundt på området omkring Faaborg Gymnasium, der var valgt som slagmark, trak flere tilskuere til, som kunne følge med i optagelserne.


Der var ogsåtid til lidt hygge og snak mellem optagelserne.


Råmaterialet fra optagelserne checkes igennem inden næste scene skydes.

(Læs mere på Fynsk Lokal)
02.10.11
Sune Andersen fra Danske Ølentusiaster, Lokalafdeling Faaborg, skåler med en meget tilfreds brygmester Ditlev Jørgensen, der kunne frigive den nye øl, Mejeristens Dark Ale.
Øllets Dag i Danmark blev markeret

Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

Øllets Dag i Danmark blev markeret rundt omkring med specielle events, og det gjorde det også på Gundestrup Mejeri & Bryghus i det sydfynske. Som tidliger eår var de rbudt ind til en hyggelig dag i tegenet af Øllets og Ostens Dag, - og det benyttede mange sig af.
Det var samtidig dagen, hvor bryghuset kunne præsentere og frigive deres nye øl - Mejeristens Dark Ale, som ølnyderne kan se frem til - for den er endnu et pletskud. En tørhumlet øl brygget på New Zealandsk humle - fyldig med en tilpas humlesmag.
- Det er første gang, at vi prøver at tørhumle øl, siger brygmester Ditlev Jørgensen. Det bety-der, at noget af humlen først kommer i under gæringen. Det er en meget kendt proces, - men ikke så meget brugt udover hos de mindre bryggerier. Den giver en fin humlearoma sammen med bitterheden i øllet.
Ja, - både de allerede bryggede og den nye øl var der tilfredshed med, - og tilfredsheden var også at finde hos mejeri og bryghusejer Jørgen Hoff.
- Det har været en fin dag, og der har været de besøgende, som vi forventede - godt 600, siger Jørgen Hoff. Så vi er tilfredse. Det der er det vigtigste på sådan en dag er, at folk de hygger sig, - og så gør vi det også for vores mange faste kunder. Det har været en god dag, synes jeg.
04.09.11
Faaborg Kanonerlaug saluterede krydstogtskibet Sea Dream I, da det stævnede ud efter sit andet besøg i Faaborg i år. Det blev med "Dansk løsen" - 3 skud fra de store kanoner
Cruising by Faaborg blev en succes

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

Det var en hel dag med nærmest folkefest på såvel havnen som i den indre by i Faaborg. Fra tidligt kom der folk til byen, først for at opleve anløbet af krydstogtskibet Sea Dream I, der blev modtaget af H.C. Andersen Paraden, - og da det senere sejlede, så benyttede mange tiden til at se byens seværdigheder samt shoppe i butikkerne, der var fyldt med gode tilbud. Dagens mange aktiviteter var nemlig ikke slut.


Galeasen Havet, der var underholdningsskib i år, ankom som det første skib til Faaborg.

Efter at Sea Dream var stævnet ud kl. godt 13, - så blev der skuet ud i horisonten, for så var det de gamle træskibe fra sejladsen Fyn Rundt for Bevaringsværdige Træskibe, der blev ventet på - et anløb med 30-40 af de stolte gamle skuder, der altid trækker folk til havnen fra nær og fjern, hvor kajerne er fyldte med mennesker for at nyde synet af skibene og hygge sig de mange boder og underholdning.
Det første skib, der anløb var galeasen Havet, der er den største galease herhjemme, og med plads til 46 passagerer. Den var langt forud de øvrige, der var forsinket ved Drejø på grund af filmoptagelser til en ny Far til fire film, hvor blandt andet Palnatoke deltager. Men stemningen var ikke mindre på havnen af den grund, og fra Havet hjalp de til, for


Musikalsk underholdning med sømandssange fra dækket på galeasen Havet

de kom med musik på dækket. Med ombord var Jens Holgersen, Lars Bojsen-Møller og Berit Jensen, der kunne det med at styre instrumen-terne, og sætte liv med gamle kendte sømandssange.
Der var en god blanding af under-holdning og stemning overalt - lige fra havn til byens gader, hvor mange skiftede og flyttede sig rundt. For på Torvet var underholdningen lagt i hænderne på bandet Fuld Besætning, og det gjorde de til folks jubel. Der var atmosfære og hygge overalt blandet med en speciel travlhed alle steder på sin egen afslappede måde både hos de, der var på arbejde og de mange, der var kommet for at nyde alt hvad der skete og blev tilbudt. En speciel god stemning, der kun kunne gøre de mange forskellige arrangementer som et samlet hele til en god oplevelse med succes fra alle sider.
29.07.11Redaktionens e-mail:
redaktion@sydfynsavisen.dk


Arkivet indeholder flere forskel-lige offentliggjorte historier - små som store, der får plads på denne side i en kortere eller længere periode, inden de arkiveres andet-steds og fjernes fra denne side.


Alegia Press
around the world
Freelance Pressebureau

Kurt Hardi Gadeberg
tlf. +45 40373914
Kor-Festival en god event

Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Der var både efterklang og a capella i midtbyen i Faaborg, da syv lo-kale kor havde fundet vej til midtbyen til fælles kor-festival. På billedet øverst er det Horne Mandskor, der på dagen var udvidet med Henning Nørgaard på Harmonika og Klaus Thormann på tværfløjte.
(Læs mere på Fynsk Lokal)
26.05.14Salut for et renoveret
Krigmindemærke


Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Krigsmindemærket på Gl, Assistent Kirkegård på Østerbrogade for De Slesvigske Krige er blevet renoveret og har fået en egen informationstavle. Det bliver markeret fredag den 18. april kl. 11.30 ved mindesmærket, som også om-tales "krigergravene".
Den 18. april er 150 års dagen for Slaget ved Dybbøl, og er en god anledning til, at det netop sker denne dag.
Fra kanonstillingen på Voigts Minde vil Faaborg Kanonerlaug salutere med "dansk løsen" - 3 skud, og efterfølgende med en salve ved mindesmærket, hvor der også vil blive nedlagt en krans.
Inden salutten ved mindesmærket vil museumsinspektør Eg Groa holde en kort mindetale.
14.04.14

Flere og flere vil have 'jul
på 'udenlandsk'

Foto: Kurt Hardi / Alegia Press

Julerejser er jaget vildt i disse dage, og specielt i den netop overståede weekend sikrede mange danskere sig en sådan. Salgssituationen viser, at flere end nor-malt vil ud at rejse over julen. Det gælder for både Billund og Kastrup med Gran Canaria som det mest populære rejse-mål. Mellem 25.000 og 30.000 danskere rejser totalt set udenlands over julen.
(Læs mere på News)
04.12.13
Kvinde-torsoer i
Bryggergården

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Som en del af Kunsttræf 2013 stod den også på flere workshops - blandt andet Kvinde-Torso i Bryggergår-den, hvor 14 aktive , hvor torsoerne blev lavet, og så stod arbejdet på at færdiggøre dem med egne udtryk og tanker inden den endelige fernisering og udstilling.

Karen Madsen er i gang med arbejdet på sin torso, der dekoreres med et europa-kort, der handler om at rejse.
- Det er historien om at rejse i livet, for-talte Karen Madsen. Det er rejsen på det indre og ydre plan, hvor vejene også gør det ud som blodårer.
Torsoen var også dekoreret indvendig, hvor der blandt andet var et hybenhjerte, der også skulle fortælle på hvilken årstid i livet hun var lige nu.
Men forskellige var stor blandt torsoerne, der også individuelt fortalte de enkelte kunstneres historie.

08.09.13


Jørgen Hoff i gang på mejeristanden.
En travl mejerist

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Det var en travl mejerist, Jørgen Hoff fra Gundestrup Mejeri & Bryghus, der igen i år deltog i Fynske Fristelser. Ikke alene var der travlhed på hans stand med fynsk røgeost, oste og øl brygget på valle, - han var også manden og lad os sige entertaineren på et fore-drag om "osten til øllet - øllet til osten", - og det var der også stor interesse for. Så meget, at der var mere end fuldt hus for at høre ham berette om specialiteterne.

02.09.13


Her er det søstrene Marie og Emmeli, der er i gang med farvelægningen.
Gadebilledet trak folk

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Fra starten kunne man måske tænke om det store gadebillede med Fritz Sybergs "Dansen i Svanninge Bakker kunne nå at blive færdiggjort. Der var ikke for mange hjælpere fra det startede med projektet.

Men som tiden skred frem kom flere og flere til for at deltage med at farvelægge.

Det blev også færdigt til stor nydelse for de mange forbipasserende.               26.08.13


Åleyngel til havet- Hans Erik Hansen, der også er medlem af Faaborg Ama-tørfiskerforening, er med alle steder, hvor der sættes åleyngel ud i det syd-fynske. Foto: Kurt Hardi/Alegia Press
23.07.13Tyren ville ikke tæmmes

Tekst & foto: Kurt Hardi/Alegia Press

FAABORG: Klokken i gågaden, der drives af Helle & Peter Kirkegaard var med, da der skulle være Open By Night, og det både stemning, musik og så lige en rodeotyr. Den ville Peter nu også gerne tage ved hornene og tæmme den, - og han sad da også på - en god del sekun-der inden han lå på ryggen på madrassen, og det var ikke for at tage en "morfar". Tyren ville ikke tæmmes.
Af hensyn til Peter vises det foto fra de sekunder, hvor han klarede det godt.
20.07.13
Komposteringsplads
trak folk til 


Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Mange mødes over hækken i haverne for at få en snak og måske en læske. Sådan var det også næsten, da den nye komposteringsplads Mørkebjerg i Faaborg blev indviet.
Der var åbent for indlevering af have-affald, og så kunne man få frisk kompost med hjem, en læske og lidt mundgodt, og det var noget, der faldt i folks smag, og rigtig mange fandt vej til pladsen både for at nyde godt og få en snak med de mange, der var tilstede, mens det hele stod på gennem fire timer.
Herunder vises glimt fra dagen.
16.07.13Der blev lagt god koncentration i de affyrede skud for at undgå at skulle ud og løbe strafomgang.
Der blev fyret af
på Torvet

Tekst & foto: Kurt Hardi/Alegia Press

FAABORG: Blandt de flere aktiviteter, så blev der også afviklet Biathlon med Torvet som centrum. En disciplin hvor deltagerne i hold skulle på løb med 3x500 meter og efter hver omgang sætte fem træffere med luftriffel, - og hvor hver mislykket skud kostede en strafomgang på 200 meter rundt Klokketårnet.
Det er nok ikke helt forkert at sige, at Horne Skytteforening, der stod for afvik-lingen - de sendte en del flere ud på strafomgange.
10.06.13Et af holdene prøver her at lave opgaven med en  pyramide.
Emneuge over sport
og fysisk aktivitet


Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Flere af klasserne fra Tof-tegårdsskolen i Faaborg har i denne uge emneuge over sport og fysisk aktivitet. I den forbindelse var 42 elever fra 5. klas-serne en tur på Naturlegepladsen Gåse-bjergsand, hvor de skulle på postløb med forskellige aktiviteter. Med blandede hold på tværs af klasserne gjaldt det blandt andet også om at bygge en menneskelig pyramide af deltagerne, så færrest hænder og fødder berørte jorden.
På det øverste foto er et hold ved at bygge op, og på det nederste kan ses, at det ikke lykkedes i første omgang. 

05.06.13Bo er meget glad for det
røde bånd


Tekst & foto: Kurt Hardi/Alegia Press

NAKKEBØLLE: Bo Pedersen(V) er meget glad for det røde bånd, som han fik af borgmester Hans Jørgensen ved ind-vielsen af Bittenhus, den nye Natur- og lejrskole i kommunen. Måske nok især fordi han er bestyrelsesformand for Trente Mølle, der fremover skal stå for driften af det maritime center, for det røde bånds vedhæng var nemlig nøglen til centeret, der hermed var officielt over-draget til Trente Mølle.
29.05.13God varm musik på en
kold aften


Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Sommerens musikdage på Torvet i Faaborg, arrangeret af Shopping Faaborg, er skudt i gang.
Selvom vejret ikke var det bedste - men viste sig med et overskyet dække og en kølig vind, - så leverede Edisons supple-ret med sangerinden Lizette Flannov så absolut den musikalske fornøjelse med god varm country og blues tilført et per-fekt rocket snit.
Mange benyttede sig også af aftenen til at lytte og synge med, selvom der kunne have været mange flere. Men flere var standhaftige og holdt ud fra start til slut. Men ingen tvivl - de fortjener en gang gentagelse på en bedre dag, der også vil trække et større publikum.
Michael Klinke lagde ud med "We got married in a fever", - og det kunne han så synge med god grund, for så længe siden er det heller at han og Lizette Flannov gav hånd på hinanden, - og så fortsatte det ellers med de gode gamle country classic´s - godt ledsaget af et velspillende band, hvor Kurt Mortensen på nærmest artistisk vis brillerede med super velspillet musikalsk krydderi på både mandolin og violin til glæde for et tilfreds publikum.

11.05.13


Faaborgs populære vægtere flankerer brudgommen, der venter på sin brud.
På vej til bryllup i byen

Tekst & fotos: Kurt Hardi/Alegia Press

FAABORG: Når det er et historisk og offentligt bryllup midt i byen, så foregår det jo lidt anderledes and man er vant til at se, og sådan var det også med Therese og Jespers, hvor der blev startet på den røde løber i gågaden. 
Så her vises en lille billedkavalkade.

Bruden på vej på den røde løber.

Brudesvenden får en snak på vejen.

Therese klar til at blive afleveret af sin far, Benny, til Jesper.

Så er parret forenet og klar til vielse.

Værsgo og Faaborg Blæserne spillede parret videre til Klokketårnet.
05.05.13Røde Kors i nye lokaler

Af Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Nu er det helt ganske vist. Røde Kors Faaborg har lejet Sparekassen Faaborgs lokaler på Torvet 6 i Faaborg og åbner et Røde Kors Hus omkring den1. juli 2013.
- Det bliver dejligt, at vi nu kan samle alle vores aktiviteter som butikken, nørklerne, vågerne, besøgsvennerne, kvindenetvær-ket eller Q-nettet og Landsindsamlingen et sted, og at vi i det hele taget har et samlingssted hvor alle vores frivillige kan mødes, lyder det fra formand Allan Thorsfelt.
Huset vil også komme til at indeholde en storbutik hvor der foruden salg af tøj i deres kendte gode kvalitet også kommer til at være salg af nips, bøger og bedre genbrugsmøbler m.m.
- Vi får brug for flere frivillige til at løfte opgaven, så har du lyst til at deltage i det-te spændende tiltag på Torvet, så send en mail til mig på - 
allanthorsfelts-@gmail.com slutter for-manden.
30.04.13
Vintertæppe har lagt sig
over Danmark


Af Kurt Hardi
Fotos: Soraya


FAABORG: Mange mødes over en kop kaffe, en øl eller vand, - og så er der dem, der mødes over en skovl sne. Det blev vinter i Danmark, og et stort snetæppe har lagt sig over landet, - som mange kunne vågne op til søndag morgen, og andre får det senere.
I det sydfynske begyndte det at fyge om-kring kl. 02.30, og kl. 03, så var sne-stormen begyndt, og et tykt lag sne lagde sig. Flot er det - men også lidt besværligt, og det giver nok ændrede planer for mange, både aktiviteter og for private.

09.12.12Her ses Jørgen Ladegaard, Frede Kri-stiansen, Erik Thomsen og Hardy Holm med deres præmier.
Fuldt hus til Fun-
skydning


Tekst & foto: Kurt Hardi/Alegia Press

FAABORG: Når der skydes distrikts-skydning i marinernes skyttelav, - så betyder det også, at der er en omgang med Fun-skydning. Det er skydning på speciel svær og drilagtig skive.
Den var så ikke mere svær i år, da di-striktsskydningen blev afviklet i Faaborg, end at ikke mindre end fire skytter havde skudt "fuldt hus". Men det trak da de store smil frem hos de fire skytter, hvor der så var lagt op til en delt 1. plads.
Men smilet var større hos Frede Kristi-ansen, der er formand for skyttelavet i Svendborg Marineforening, for han hav-de nemlig skudt "fuldt hus" to gange på denne skive, - og det betød at han blev kåret som vinder, hvorefter Erik Thom-sen fra Svendborg, Jørgen Ladegaard fra Nyborg og Hardy Holm fra Kerteminde måtte tage en delt 2. plads.
13.11.12Smag på Faaborg
i glimt

Fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Der vises her fotos fra det årlige arrangement Smag på Faaborg.

Det Hvide Pakhus bød på god varm græskarsuppe.

Dang Ved Brønden med thailandske specialiteter.

- og der blev smagt og smagt.

Landslagteren havde travlt ved den store pande med grillpølser.

Hotel Faaborg/Magasingaarden med torske-kanapeér til gæsterne.

- og så skal der det rigtige brød til meget af det fra Wendorff

- også til oksebryst og peberrodsovs.
05.11.12

Så er der sat elektrode på til en ny svejse-søm på bolværket.
Går i dybden med
rustbeskyttelse


Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Der er aktivitet på havnen i Faaborg omkring det nye færgeleje og mole. Det er Nordic Marine Service, der har travlt med at sikre bolværket og det med rustbeskyttelse.
Mandskabet arbejder både over og under havoverfladen, for der er også dykker ind-sat på opgaven, og han er nede for at svejse zink-anoder på, der skal sikre bolværket mod rust.
Når Nordic Marine Service er færdige i Faaborg, så fortsætter de til øerne, hvor det samme skal udføres på bolværkerne på Lyø og Avernakø.

Zinkanoder bliver sænket ned til dykkeren, der svejser dem fast.
26.10.12
Vejen til toppen


Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Det var en ekstra god dag for de implicerede håndværkere, der ar-bejder på og med renoveringen af Klok-ketårnet. Spiret skulle sættes på plads igen, - ikke som det første færdiggjorte arbejde på tårnet, - men som det første rigtige synlige bevis på, at arbejdet skri-der fremad. 
Der kan være langt at nå toppen, - og det var det også for smedemester Christian Frederiksen, - der kom med det øverste af spiret, som dermed kunne samles og ved fælles hjælp på toppen, - sættes på plads.

Lars Dibbern og Christian Frederiksen på vej mod toppen med den øverste del af spiret.

Allan Christensen er klar til at hjælpe med spiret på næste etage.

Keld Iversen, Lars Dibbern, Christian Frederiksen og Bo Sangild Andersen samler spiret og passer soklen til.

På plads, og så skal det jo lige sikres, at det sidder lige også.

Nå ja, - så kan man jo også lige nyde den enestående udsigt fra toppen.
26.09.12

Fynske Fristelsers aftengourmetmiddag indtages på Faaborg III på en tur rundt om øerne.
Fynske Fristelser
stævner ud


Tekst & foto: Kurt Hardi/Alegia Press

FAABORG: Når Fynske Fristelser i Faaborg afvikles i weekenden den 8. og 9. september, - så er det med nye tiltag.
Lørdagens gourmetmiddag bliver om-bord på den nye færge Faaborg III, - og til den tur meldes allerede udsolgt.
Aftenens middagsgæster får udover en middag med formidable råvarer tilberedt af kokkene fra Faldsled Kro, Broholm Slot, Gl. Brydegaard, Thaisen Hus, Re-staurant 5/Hotel Ærø, en tur rundt Lyø, Avernakø og Bjørnø. Gæsterne får lige-ledes fornøjelsen af gode produkter fra Konnerup & Co, Wendorff og vinen leveres af H.J. Hansen. Det hele vel krydret med underholdning undervejs ved en af Fyns populæreste sangerinder – Signe Svendsen.
Der er afgang for middagsgæsterne fra færgens færgeleje kl. 18.30.
www.fynskefristelser.com kan der læses mere om Fynske Fristelser.
06.09.12
Nancy Bechs sjove kunstbanner har fået bortført kvinden.
Kvinde bortført i nat

Af Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Det var ikke lang tid, at kunstbannerne der udsmykker Faaborg op til kunstnertræffet KUN´ST for Sjov kunne hænge i fred. Allerede i nat har de været udsat for uønskede gæster – og en kvinde er bortført i nat i Faaborg, hvor Nancy Bechs sjove banner nu mangler sin kvinde - er hun gået på nattesjov allerede? Hun så ud som om hun var lidt "løs på tråden" men alligevel, en flad torsdag nat i Faaborg.
- Det er godt nok træls at vi ikke kan lave lidt sjov i gaden uden at nogen skal ødelægge det, siger Lisbeth Kaare fra Kunstnertræf 2012. Er der nogen der ser vores løsagtige kvinde, så vil vi gerne have besked.

Det første kunstbanner har nu været udsat for bortførelse
24.08.12
Lisbeth Kaare -  Lars Tribler og Bob Ekmann i gang med ophængningen på Torvet i Faaborg.
50 Kunstbannere i byen

Tekst & fotos:Kurt Hardi/Alegia Press

FAABORG: Kunstnertræffet 2012, der har fået titlen KUN´ST for Sjov er nu blevet synligt i gadebilledet i Faaborg.
Kunstnertræffet, der løber af stabelen fra den 7. til 9. september hænger pr. traditi-on kunstbannere op rundt i byen udført af flere af de deltagende kunstnere. Sådan også i år, hvor det "faste" team, som hænger de mange bannere op, har været på arbejde for at synliggøre det populære årlige arrangement. Det blev i år til 50 kunstbannere som såvel lokale som også besøgende i byen kan nyde fremover.

Det faste ophængningsteam Bob Ekmann, Lars Tribler og Lisbeth Kaare havde travlt med ophængning af de 50 kunst-bannere.
23.08.12Kunstværk skænket til Faaborg by af Missen & Thorkild Knudsen Fonden.
Faaborg beriget med et
nyt kunstværk


Foto: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Missen & Thorkild Knudsen Fonden har overdraget et nyt kunstværk til Faaborg by til minde om kunstneren Thorkild Knudsen.
Det nye kunstværk blev overdraget og afsløret den 17. august på dagen for Thorkild Knudsen´s fødselsdag, og er placeret på pladsen foran kraftvarme-værket i Faaborg. Kunstværket er skabt af kunstneren Gunhild Rudjord, og er blevet  færdiggjort på Tommerup Keramiske Værksted. 
21.08.12Liftvognen fra Falck sørgede for at give det store overblik til deltagerne.

Falck sørgede for den
gode udsigt


Foto: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Selvom der var nok at se på rundt om ved stationen hos Sydfyenske Veteranjernbane, for ikke at tale om, at komme med ud at køre med de gamle tog - en tur gennem det flotte sydfynske landskab, - så var Falck også på plads ved arrangementet Kulrøg & dieselos, og her sørgede de for en ekstra god udsigt med at tage folk med op i deres lift, hvilket mange benyttede sig af for at se det hele sådan lidt fra oven og det omkring-liggende landskab og byområde.
21.08.12
Det trækker flot med tilskuere for at se artisteri og teater om bord på Havet som en god kulisse.
Underholdning om bord
på Havet


Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

SYDFYN: Når sejladsen Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe er i havn i de forskellige byer, - så bydes der også på musik og underholdning i form af teater og artisteri.
Det er populært og foregår fra og på topsejlsgaleasen Havet, der sædvanligvis er det første skib, der anløber havnen, så de kan gøre klar til både åbent skib og underholdning.
Når teatergruppen er i gang, - så benyttes både kajen, skibsdækket, masterne og vandet.

27.07.12
Henrik Thomsen på vej op på lifttur sammen med sønnen Mads.
Beredskabet var med
på en god dag


Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Med base på Faaborgegnens Efterskole i Bjerne har Muskelsvind-fonden afviklet en sommerlejr for børn fra 12 til 14 år.
De 31 børn og hjælpere samt enkelte familiemedlemmer var i den uge lejren varede blandt andet i selskab med Falck i Faaborg, hvor der var lavet aftale inden lejrens start. Det betød blandt andet, at Falck stillede ved marinaen med liftvogn, brandbil og redningsbåd, som børnene kunne prøve, og det vakte glæde.
- Det har været en rigtig god dag, sagde Henrik Thomsen fra Lemvig, der var af-sted sammen med sønnen Mads.

10.07.12
Søren Terndrup fra Faaborg Sommer-spil med raketten, der nu fungerer som reklamesøjle.

Sommerspilsraketten klar til affyring

Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: De viser, at de vil noget, - og så kan folk i almindelighed følge med i, hvad der sker og skal ske.
Det er Faaborg Sommerspil, der har op-sat en raket på Torvet i Faaborg, hvor de annoncerer, hvad de har af aktiviteter og hvad der vil blive budt på senere.
- På den her måde kan folk se hvad det er vi går og laver, siger Søren Terndrup fra Faaborg Sommerspil.
29.06.12
Der var tætpakket af mennesker, der ville være med til at Fejre Sankt Hans.
Glimt fra Sankt Hans

Fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Vi viser her nogle forskelli-ge glimt fra Sank Hans Aften på Havnen i Faaborg.

Mange familier nød en god aften på havnen med bål og musik.

Efter en stille start på aftenen kom der god gang i pandekagebagningen.

Sankt Hans på havnen trækker mange mennesker, der sammen hygger sig.

Når musikken indbyder til det - så er der også plads til at der kan danses.

McHulken har taget sækkepiben frem og spiller op til dans à la Valbak.
24.06.12
Mette - Marie Vognsen kunne bl.a. vise sin grønlandske nationaldragt.
Fokus på Grønland


Tekst & foto: Kurt Hardi/Alegia Press

FAABORG: Der blev samlet penge ind til udsatte børn i Grønland, da der var arrangeret bingotravetur af Søsterloge 73 Karen Brahe, og det var da et naturligt projekt for Mette-Marie Vognsen, fra Grønlandsforeningen Fyn, at deltage i. Så Mette Marie Vognsen, der i øvrigt bor i Faaborg, takkede ja tak, da hun blev spurgt. Hun har også tidligere besøgt logesøstrene, hvor hun har holdt foredrag om blandt andet den grønlandske jul.
Blandt de effekter, som Mette-Marie Vognsen havde bragt med til udstillingen, var også flere private effekter, blandt andet den grønlandske nationaldragt, som hun havde arvet fra sin mor.
11.06.12
Den polske gruppe var glade for at kunne opleve den danske dronning. Foto: Kurt Hardi / Alegia Press.

Regentparrets besøg
var en oplevelse for
turister


Af Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Det var ikke kun de mange lokale borgere som andre, der også var kommet til Faaborg i anledning af regent-parrets besøg, der havde fornøjelse og glæde i anledning af dagen, - men også de udenlandske turister, her i blandt en gruppe polakker, der kom fra "Skansen" Jacka Grzywacza - en polsk veteran-traktorklub, der er venskabsklub med Bøjden Ferguson Klub.
- Det er ikke normalt for mig at se, sagde Marek Lipski. Her er der ikke noget stress, og det hele er åbent, så man kan følge med i hvad der sker - ikke som hos os i Polen, hvor det hele er lukket. Her er det næsten som at få familiebesøg.
- Det har været super spændende for dem at se, fortalte Kaj Pedersen, der er en af deres værter under besøget. De var meget forbavset over, at offentligheden kunne komme så tæt på uden, at der var så mange synlige sikkerhedsfolk omkring regentparret. Det var en stor oplevelse for dem, at se vores dronning, og naturligvis de farvestrålende husarer, for det er ikke oplevelser, de normalt vil kunne komme i nærheden af og opleve.

Gardehusarernes Hesteeskadron trak naturligt meget stor opmærksomhed.
Foto: Soraya / Alegia Press
08.06.12
Sara Østbjerg var en af de mange, der var glade for muligheden for at besøge husa-rernes stalde, hvor hun her nyder at kunne snakke med Oliver H.

Åben stald hos
husarerne


Tekst & foto: Kurt Hardi/Alegia Press

FAABORG: I forbindelse med regent-parrets besøg i Faaborg, hvor de ledsages af hesteeskadronen fra Gardehusarregi-mentet, så havde regimentet inviteret by-ens borgere og andre interesserede til at besøge lejren på Cirkus-pladsen, og det benyttede utrolig mange sig af, - så der under besøget, der varede to timer - stort set var fyldt i staldene hele tiden, og på den omkringliggende plads.
05.06.12
De ungarnske huzarer fik hilst på byens borgmester Hans Jørgensen.
Borgmester hilste på
ungarnske huzarer

Tekst & foto: Kurt Hardi/Alegia Press

FAABORG: Borgmester Hans Jørgensen (A), der var i Faaborg for at holde åb-ningstale for Folkedansernes Sommer-træf, benyttede samtidig lejligheden til at hilse på de ungarnske huzarer, Péter Cse-pin og Sándok Bakó, der er på et omkring 10.000 kilometer langt patruljeridt, - men som i øjeblikket gæster Faaborg, for at afvente gardehusarernes ankomst, som de skal aflægge besøg, ifølge deres ordre fra det ungarnske forsvarsministerium.
04.06.12Kurt Hardi Gadeberg overrækker de man-ge postkort til Kai Hansen fra gruppen Klokketårnets Venner.

Klokketårnet får ny
støtte


Foto: Arnvig Pedersen / Alegia Press

FAABORG: Der er sat mange gode ini-tiativer i gang for at støtte renoveringen af Faaborgs gamle vartegn - Klokketårnet, og der kommer stadig nye til løbende, for projektet har god folkelig opbakning.
Kurt Hardi Gadeberg, der står for Sydfyns Avisen er nu også på banen, og det med specielle postkort med motiver fra egne fotos, der fortæller, at man støtter Klokke-tårnet. Han har foræret Klokketårnsud-valget 5 x 100 postkort, der solgt har en værdi af 5000 kr.
- Det er motiver med vægterne, kanoner-lauget, der saluterer samt tre hvor Klok-ketårnet også indgår, siger Kurt Hardi Gadeberg. Det ene postkort bliver også snart historisk, for det er med øfærgen Faaborg II, der er ved at blive taget ud af drift og med det gamle Klokketårn i baggrunden.
Der har fra start været interesse for post-kortene, der kun bliver lavet i dette ene oplag, så der kun eksisterer 100 af hver med dette layout. Allerede da de sidste postkort var leveret fra trykkeriet, så blev der solgt flere sæt med alle motiverne.
20.05.12
Her er det Lucas, Pernille Ørnholm, Ida, og Vivenaa, der nyder de mange retter.
Velbesøgt International
Dag i børnehaven

Tekst fotos: Kurt Hardi/Alegia Press

FAABORG: Med repræsentation fra ikke mindre end 12 lande blev det en festlig og folkelig dag i Ringgaardens Børnehave, der hvert andet år afholder en Interna-tional Dag.
Forældre af anden etnisk baggrund end dansk og danske forældre serverer smags-prøver på specialiteter fra deres hjemland, som der også var festlige indslag som tamilsk dans og dansk folkemusik.

Der var tillige små udstillinger fra flere af de respektive lande som udover Danmark talte Sri Lanka, New Zealand, Thailand, Filippinerne, Bosnien/Herzegovina, Fran-krig, England, Burma, Libyen, Kina og Iran.

Der var blomster til alle, der havde bi-draget med at lave de spændende retter fra deres respektive lande.
29.04.12Azamara Quest til Faaborg i 2013.
Krydstogtskib på 9
etager anløber
Faaborg


Af Kurt Hardi / Alegia Press

Faaborg er blevet godt modtaget til anløb af krydstogtskibe, - og nu har også det store 9 etagers skib Azamara Quest meldt deres ankomst. Det sker den 8. august 2013, og hvis man mente at Sea Dream I var et stort skib - så til sammenligning er Sea Dream I på 3 etager.
Azamara Quest bliver med sine 185 meters længde også det længste skib, som Faaborg Havn kan modtage. Det er max. længden til kajen. Azamara Quest kan medtage 694 passagerer og har en besætning på 390.
I 2012 er der foreløbig meldt anløb af fire krydstogtskibe, hvor det største bliver det tyske "Traumschiff" Deutschland, der medtager over 500 passagerer.
18.02.12Titta Larsen er her ved at hjælpe Anders Beckett med at identificere de forskellige fra den første periode. Pernille Pedersen fra bestyrelsen ser til.

Fotocollage- historie fra
de første 40 år

Tekst & foto: Kurt Hardi/Alegia Press

Ringgårdens Børnehave i Faaborg festede i forbindelse med deres runde fødselsdag, og blandet de mange gratulanter var også den tidligere leder, da børnehaven star-tede, Titta Larsen. Hun havde kreeret en speciel gave til børnehaven - eller rettere tre. Det var tre store foto-collager, inddelt med den ene fra den første periode, så midterperioden og den nuværende tidspe-riode, - og de store collager blev sat op, - og ikke mindst studeret flittigt af de man-ge gæster, der enten prøvede at finde sig selv eller deres børn.
04.01.12Havnefoged Lasse Olsen omringet af to ølnissepiger fra Albani.
Julen kom snigende

Tekst & foto: Kurt Hardi/Alegia Press


Havnefoged Lasse Olsen fra Faaborg er en mand kendt for god planlægning, og for at have kontrol over tingene. Han ved, hvad der skal siges, når der skal fortælles noget, - men han kan godt overraskes og blive lidt mundlam, - og det skete, da han var forbi ved præmieringen af Carbon3 mandskaberne for nylig. Han blev lidt mundlam til stor morskab for flere af hans omkringstående bekendte, da julen sneg sig ind på ham og passede ham op. Han var kommet i rigtig gode hænder - ølnissepigehænder. Men det er vel heller ikke det værste, der kan ske.
08.12.11
Så er det den søde
juletid


Tekst & foto: Kurt Hardi/Alegia Press

Julemåneden byder på mange arrange-menter og glæder, som generelt sætter folk i et godt humør. Sådan er det også for Glenn Christoffersen fra Faaborg, der troede, at det var nissepiger, der ville op-fylde hans juleønsker, som han var kom-met i selskab med. Det var ikke nisse-piger - men glæde spredte de alligevel som "ølpiger" med forfriskninger.
03.12.11Spejderne havde blandt andet sørget for, at der kunne bages både snobrød og pandekager på Gåsebjergsand.
Spejderne var på plads

Tekst & foto: Kurt Hardi/Alegia Press

Sund og Alpegruppen fra Det Danske Spejderkorps var også en del af arran-gementet med "Far til fire" på Gåse-bjergsand ved Naturlegepladsen i Svan-ninge Bakker.
De havde både opstillet telt og mandskab til proviantering med kager og varm kaffe samt lavet bål, hvor der kunne bages snobrød og pandekager, - og det var trods regnen populært, som mange også benyt-tede sig af.
19.10.11Så er der gjort klar til kamp mod
svenskerne i Skåne.

Slagmarken blev flyttet til
gymnasiet i Faaborg

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

Omgivelserne omkring gymnasiet i Faaborg med udsigt til Sundsøen, bakker og marker var ideelle til at optage skånsk historisk dokumentarfilm.
Områderne ved arealet ned til Sundsøen passede fint uden de mange "urolige" ele-menter i billedet, og ellers blev der lavet optagelser på screenbaggrund, så der senere digitalt kan indsættes de rigtige historiske områder, hvor der blev kæmpet.

Kanonen fyret af og en ny scene er i kassen, og scenen bliver senere digitalt med anden baggrund.
02.10.11Henning Busk, der her ses i midten mel-lem Flemming Sørensen fra 3F, byråds-politiker Niels Peter Ellegaard, musiker Klaus Thormann og byråds-politiker Elna Johansen, fik både en god snak og en rød rose med vejen, da han besøgte Social-demokraternes valgcafé i Faaborg.

Busk modtog 1 rød rose

Tekst & foto: Kurt Hardi/Alegia Press

En af de kendte og skarpe profiler fra det politiske liv i Faaborg-Midtfyn, Henning Busk, som også har været partiet Venstre en god valgstrateg - han har nu meldt sig ud af partiet.
I weekenden lagde han vejen forbi Soci-aldemokraternes valgcafé i Mellemgade, hvor han fik en god snak med Hans Stavnsager, der er folketingskandidat for Socialdemokraterne i kredsen, og fornø-jede sig med mange af de andre aktive i den politiske valgkamp. Han afslørede dog ikke, hvor han ville sætte sit kryds på valgdagen - men den røde rose fik han dog med i hånden.
11.09.11Senior Service leverede som altid en god gang jazz og underholdning.
Musik skaber stemning

Tekst & fotos:Kurt Hardi/Alegia Press

Det er ikke kun vejret, der afgør hvor mange der finder vej til Torvet i Faaborg, når der på lørdagene er musikalsk under-holdning.
Selvom humøret nok er højere og på-klædningen hos mange lidt lettere, når solen sender sine varme stråler ned - så trækker musikken folk til, og stemningen fejler ikke noget. Det blev igen vist, da senest Senior Service leverede god New Orleans jazz, der fik de mange gæster på Torvet til at "swinge" med - gående, som de mange, der havde fundet sig et bord ved en af de hyggelige cafeer.

Musikken trækker godt med mennesker til Torvet og de omkringliggende gader.
14.06.11Passagerer var glade for deres besøg i Faaborg, som de synes bød på meget.
Krydstogtpassagerer gav
udtryk for tilfredshed


Tekst & foto: Kurt Hardi/Alegia Press

Flere af passagererne fra krydstogtskibet Sea Dream I benyttede anløbet i Faaborg til også at udforske byen lidt, og dem mødte vi nogle af, da de vendte tilbage til havnen efter en tur i den indre by.
- Det er en smuk by, ikke mindst med de gamle gader og huse, og så er folk så venlige og imødekommende, sagde en passager fra Holland, hvilket en amerika-ner straks bekræftede.
De havde begge lejligheden til at møde de tre vægtere fra Faaborg, og få taget fotos af dem. Spændende for dem var det at høre om vægternes arbejde i dag som også tidligere. Der var god interesse for byen, der er på vej mod de 800 år, og de fik noget ekstra byhistorie med historien om kanonstillingen på Voigts Minde fra søfartens storhedstid og de faaborggen-siske købmænd.
30.05.11


Vægterne med på
søfronten


Foto: Kurt Hardi / Alegia Press

Faaborg´s vægtere var med på havnen under besøget af Sea Dream I, - og de gjorde et godt indtryk på flere af kryds-togtskibets passagerer, der fik noget vægterhistorie med på vejen - alt imens de blev flittigt foreviget som et godt dansk minde om turen.
30.05.11Trods vanskeligheder, - så var det Jacob Kling fra Sydbank, der tog sejren i kampen mod sparekassen.
Sydbank til
konkurrenten


Tekst & foto: Kurt Hardi/Alegia Press

Som en del af 2. etape i Fyns Sprint Cup, der foregik i Faaborg, - så var der arrangeret et specielt sponsorløb. Her skulle blandt andet Jacob Kling fra Syd-bank løbe imod Søren Bech fra Spare-kassen Faaborg, - og her blev slutresul-tatet, at Sydbank klarede sig bedst.
Jacob Kling kom ellers på et tidspunkt bagud i orienteringsløbet, - men det blev hentet ind senere, da Søren Bech kom i større problemer med nogle poster, - og Jacob Kling efterfølgende kunne passere målstregen som den første af de to.
21.05.11Jane Heitmann (V) gik på talerstolen for at fortælle om sin ændrede beslutning. Det fik blandt andet Peter Jensen fra DTE i Haastrup, der står lige bag hende til venstre - til også at gå i rette med hende.

Kommunalpolitiker ændrede
mening om flytning

Tekst & fotos:Kurt Hardi/Alegia Press

Jane Heitmann (V) var ellers en af de to kommu-nalpolitikere fra syd, der havde stemt for en flytning af turistkontoret i Faaborg - stik imod ønsket fra det store flertal af vælgerne i syd. Hun har dog efter-følgende ændret mening og gik på scenen for at fortælle de henved 1000 demon-stranter om sine bevæggrunde.
- Jeg tog i sin tid beslutningen om at stem-me for fordi jeg gerne ville bevare de 40 arbejdspladser, der ville komme i forbin-delse med "drive-in bageri", indledte Jane Heitmann. Det var mit grundlag, fordi jeg vil være med til at skabe noget i Faaborg. Men da bagermesteren i stedet valgte at flytte projektet til Svendborg, - så er mit grundlag for at stemme ja ikke længere til stede og vil derfor ikke stemme for en flytning af turistkontoret. Men jeg har ikke mandat til at åbne sagen igen.
Jane Heitmann´s tale fik nogle andre op til mikrofonen. Det var blandt andet Peter Jensen fra DTE i Haastrup.
- Den køber jeg ikke Jane Heitmann. Det handler ikke kun om de 40 arbejdspladser her i byen. Her er det noget helt andet som gælder og som er vigtigt - det er turisme-industrien. Det er det, som vi skal leve af i fremtiden, - og de skal have de bedste vilkår vi kan give dem. Det er derfra vi skal markedsføre vores område og de ting, som vi kan tilbyde. Hvad du siger er bare en gang valgflæsk. (med henvisning til at hun er kandidat til det snart kommende folketingsvalg).
Heller ikke Kirsten Styrbæk var helt tilfreds med den udlægning Jane Heit-mann var kommet med.
- Det holder jo slet ikke Jane. Beslutnin-gen om at flytte turistkontoret har jo ikke noget med bageriet at gøre. Det var ikke der hvor turistkontoret ligger, at der var tænkt at lave drive-in bageri, - men der imod i den anden ende, hvor der tidligere var postkontor.

Kirsten Styrbæk og Jane Heitmann fort-satte diskussionen efter at talerækken var lukket, - og de gav ikke udtryk af at være hjerteveninder.
14.05.11Borgmester Hans Jørgensen var blandt andet forbi hos Gårdbutikken Trekløver fra Vester Hæsinge, Michael Ingerslev, Aase Ingerslev og Keld Balle bød på diverse smagsprøver af specialiteter.

Borgmester med smag for de fynske fristelser

Tekst & foto:  Kurt Hardi/Alegia Press

Den officielle åbning af gourmet og føde-varemarkedet Fynske Fristelser i Faaborg blev foretaget af borgmester Hans Jørgensen, der naturligvis også brugte tid på besøg i boderne. Han kunne lide hvad han smagte - og kunne samtidig række tommelen op og sige god for de fynske kvalitetsvarer.
20.08.10Arne Keller, Francis McCreesh og Jens Holgersen satte god stemning på Torvet.

Musik trodsede regnen

Tekst & fotos: Kurt Hardi

Musikken om lørdagen med skiftende mu-sikalske kunstnere og musikgenrer på torvet i Faaborg er populær hos de fleste - og anderledes var det ikke i weekenden, hvor Francis & The Bacon Boys skulle levere underholdningen. Trods tunge skyer med dråber, der lejlighedsvis brød igennem, - så var det et stort og med-levende publikum, der fulgte med trioen - det lokale sydfynske band, rundt i mange populære sange.

15.08.10Det franske hold begejstrede publikum.

Eurogymnaster på besøg
gav flotte opvisninger


Faaborg fik i løbet af sommeren gæster fra fem af de deltagende lande ved Euro-gym 2010, der havde 4.500 deltagere fra 24 lande og med Odense som værtsby.
Det blev til en omkring to timers opvis-ning af stor klasse, som de flere hundrede tilskuere, der havde fundet vej til Torvet, flot kvitterede gymnasterne for med stort og velfortjent bifald. Gymnasterne var re-præsenteret med hold fra Frankrig, Tyskland, Portugal, Belgien og Østrig.

Østrig i gang med deres program.


Grethe Kjeldsen fandt "kvan" ved stranden, som skal bruges til nye krydder-snapse. Foto: Alegia Press / Kurt Hardi

Krydderurteturen trak
folk til Bøjden

Med en af årets første rigtige sommerdage - med solen skinnende og en rimelig lun aften, så blev Faaborg Snapselaugs offent-lige arrangement til Blomsterhaverne i Bøjden et pænt tilløbsstykke med godt 30 deltagende, hvoraf flere var "fremmede", som var interesserede i arrangementet og lauget.

Krydderurteaftenen startede med en gui-det tur til blandt andet stranden, hvor der blandet andet blev samlet strandmalurt og kvan, der skal bruges til fremstilling af nye kryddersnapse. Efter turen var der fællesspisning og hygge med smagsprøver på mange af de spændende snapse, som medlemmerne i lauget har fremstillet.

18.06.10


Travlhed hos marinerne

Tekst & foto: Kurt Hardi

Medlemmerne i Faaborg Marineforening har travlt for tiden. De står som værter for årets sendemandsmøde (kongres) i Dan-marks Marineforening, der foregår i dagene fredag den 30. april til søndag den 2. maj.
I forbindelse med Sendemandsmødets åbning lørdag den 1. maj, - så er der parade gennem Faaborgs bymidte med Søværnets Tamburkorps i spidsen. Para-den gør holdt på torvet, hvor tambur-korpset giver et par ekstra numre, inden paraden fortsætter til Faaborg Hallerne, hvor selve Sendemandsmødet afvikles.
April 2010Ny rekord tilslutning
ved årets store
SommerRock

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

Fra arrangørerne ved årets Faaborg Som-merRock 2010 er der kun tilfredshed at spore. Uden at have det helt nøjagtige tal, - så er der ingen tvivl, - der var flere publikummer end i 2006, hvor rekorden på 8000 blev sat.
Cirkuspladsen, hvor Faaborg Sommer-Rock afvikles, kan rumme eller har til-ladelse til 8500 publikummer, og dette år har der været et sted mellem de 8 og 8500 tilstede, kunne Bjarne Herhold fra Elmer-dahl Bureauerne oplyse, og oplyste sam-tidig, at alle de små salgssteder har kunnet melde om udsolgt.
Med rekorden i år - det 9´ende år for arrangementet, - så bliver det spændende at se såvel program som tilslutning til næste år, hvor Faaborg SommerRock kan fejre 10 års jubilæum.

Maj 2010


Faaborg - skytterne markerede sig


Ved den individuelle skydning i ”hjem-mebaneskydningen” under Landsskytte-lavet markerede marineskytterne fra Faaborg sig på bedste vis. Af deltagende 56 skytter fik Faaborg tre mand i top 10. Med 365 point blev det til en 2. plads til Sven Anker Plum, to point efter – med 363 point blev det til en 3. plads til Kurt Hardi Gadeberg, og med 359 point fik Thomas Plum en placering på 7. pladsen. Bedste skytte fra Svendborg blev Morten V. Nielsen med 318 point.

Vinderen blev Alfred Kristensen fra Skive med 387 point.Krydstogtskibe med
destination Faaborg


Af Kurt Hardi

Kursen er sat og stævnen peger på Syd-fyn med kajplads i Faaborg. Der har længe – meget længe været talt om, at der fremover også ville anløbe krydstogtskibe i Faaborg, - og det er nu programsat med de første to besøg. - Den 29. maj 2011 kommer det første skib, siger havnefoged Lasse Olsen, der må siges at have været og er en drivkraft i bestræbelserne på at få krydstogtskibe til Faaborg.
- Det næste kommer den 28. juli 2011, fortsætter Lasse Olsen, - og de ture er programsatte hos rederierne. Dem der kommer næste år er planlagt for to år siden, - og om der så kommer flere i 2011 ved vi ikke endnu. Men vi har 3-4 rederier, der arbejder på det, og da rederierne planlægger flere år forud, - så er det måske ikke sandsynligt.
April 2010
De røde strømmer
til Bangkok

 
Tekst & foto: Kurt Hardi
 
De røde - i Thailand kaldet "Dang", præger billederne i aviser og TV stationer næsten døgnet rundt. Det er tilhængerne af den afsatte premiereminister Taksin, der kræver retfærdighed for og ellers ingen fred.
Tilhængerne strømmer især til op til weekender og helligdage, hvor de kommer fra vest, nord og især øst, og kan mødes på indfaldsvejen fra nord ned til Bangkok, hvor de ses enten i korteger eller enkelt biler, der til gengæld er godt fyldte.
Myndighederne tager dog ingen chancer, og allerede 200 km udenfor Bangkok kører vi ind i den første politi- og militærkontrol, der dog kun kalder alle vogne ind for sikkerhedscheck som mistænkes for at have tilhængere med eller som tydeligt viser, at de er det, som bilen på billedet, der blev grundigt checket.
Marts 2010


Musik på byens torv

Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

Der var god gang i den
på Torvet i Faa-borg, for som så ofte, så genlød Torvet og de omkringliggende gader af gode musi-kalske toner. Denne gang med caribiske rytmer. Et veloplagt Caribic Steel Band fra Odense sørgede for god underholding og rytmer der gik i kroppen, så det var svært at holde fødderne stille for de fleste. Så enkelte tog da også en fortsættelse på de toppede brosten.

Michelle og Lucknam swinger på torvet.
Juli 2009Jaguarer i flok på Torvet

Tekst & foto: Kurt Hardi

Solen skinnede - og det gjorde den også i lakken på de mange flotte, strømlinede  ja-guarer, der havde samlet sig i en stor flok på Torvet i Faaborg, - og de trak flokke af nysgerrige til. Der var også nok at se på med 33 jaguarer fra Danmark, Norge og Sverige, som havde sat sig i stævne til et træf i Danmark.Rekorddeltagelse
ridelejr

Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

Med over 30 overnattende piger fik Ride-lejren i Millinge ved Faaborg i år en rekorddeltagelse.
Sammen med frivillige fra klubben bak-kede de mange forældre fint op omkring ride-lejren, der også bød på meget andet end at ride hestene.
Juli 2009

Møllen igen med hat på

Foto: Kurt Hardi / Alegia Press

AASTRUP: Den gamle  Aastrup Mølle har igen fået sin hat på. Det skete fredag mor-gen hvor vejret var gunstigt til dette arbejde, - og herefter mangler der kun vingerne, som forventes at ske i nær fremtid.
(Læs mere på Fynsk Lokal)
14.09.14Populært gademarked

Tekst & fotos: Kurt Hardi

FAABORG: Gadeloppemarkederne i Faa-borg er populære, og det er Østerbrogades Loppemarked også, - og så er det gennem årene blevet større og større. Nu er det blevet tid til årets sidste marked – lørdag den 6. september.
På Østerbrogade afvikler de gadens loppe-marked to gange årligt, - forår og efterår, og flere og flere kommer til for at deltage, der gør det mere hyggeligt og mere attraktivt for udefra kommende, der ønsker og leder efter at gøre en god handel.
03.09.14Farverig festlig dag

FAABORG: Forvandlingskuglen ændrede hele midtbyen i Faaborg til en festligt og underholdende totalteater-dag.
(Læs mere på Fynsk Lokal)
12.05.14MF´er var tæt på at ryge
i nettet

Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Som flere andre nuværende og tidligere lokalpolitikere, så havde folke-tingsmedlem og kommunalbestyrelsesmed-lem Jane Heitmann (V) valgt at lægge vejen forbi til indvielsen af det nye Øhavscenter på Munkholm i Faaborg. Her var hun tæt på at ryge i nettet, for garnbøder Villy Nielsen havde kastet garnet ud. Men det blev dog ved en hyggelig snak om det at bøde garn og det nye center.
13.04.14Mode og læderdage på stor
messe i Bangkok

Af Kurt Hardi / Alegia Press

BANGKOK: Med over 700 stande er en af de mere eksklusive asiatiske messer startet i Bangkok. Det er BIFF & BIL 2014, der står for Bangkok International Fashion Fair 2014 & Bangkok International Leather Fair 2014, og den afvikles i dagene 12. til 16. marts i Challenger Hall 1-2, Impact Muangthong Thani.
Den store messe er organiseret under tema-et Style+Design Asia, og viser mode pro-dukter, tekstiler og læder - viser mode-trenden fra Thailand, Japan, Korea, Tai-wan, Malaysia, Indonesien og også repræ-senteret er Spanien.
Messen står som noget af toppen i regio-nen, når det drejer sig om mode og læder industrien.
Skulle man lægge vejen forbi - så er åbningstiderne den 12.-14. marts kl. 10-18, og den 15.-16. marts kl. 10-21.
12.03.14
Det gode øl blev fejret

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

GUNDESTRUP: Traditionen tro blev Øllets Dag fejret på Gundestrup Mejeri & Bryghus, - og ikke kunne Øllets Dag, - for når den dag fejres, så står dagen for mejeri- og bryghusejer Jørgen Hoff som Øllets og Ostens Dag, helt i tråd med det koncept, der arbejdes efter.
Som også tidligere, så var også medlemmer af Danske Ølentusiaster´s Faaborg afdeling på plads, hvor de både passede grillbod og udskænkning af bryghusets Valle-Øl.
Dagen blev næsten pr. tradition, kan man fristes til at sige, - et tilløbsstykke dagen igennem, hvor de fleste benyttede lejlig-heden til både ølsmagning og, smage på oste og handle.
Så var der ekstra i år, nemlig lagkager - for tegnet og dagen stod nemlig også på jubilæum for stedet - de kunne nemlig fejre 125 år.

09.09.13


Kunstnerne Laurenz-Alexander Scheuler og Bruno McDonald i gang med
fantasiskulpturen.


Sandskulptur på havnen

Tekst & Foto: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Der blev leget med sand på havnen i Faaborg. Det var kunstnerne Laurenz-Alexander Scheuler fra Faaborgs tyske venskabsby,Kappeln og Bruno Mc-Donald fra Danmark, der sammen var i gang med at lave en sandskulptur som et af de nye indslag på Kunst-træffet.
- Det har ikke nogen titel, men er med luft, bobler og vand, fortalte Bruno McDonald. Det er holdt i kunsttræffets ånd, så vi er to kunstnere fra to lande, der leger, og der er ikke noget, der er rigtigt og ikke noget forkert.
Arbejdet med sandskulpturen trak næsten interesserede forbi hele tiden, og det var med stor ros til skulpturen og kunstnerne.
Rygter skal i øvrigt lyde, at der arbejdes med, at der måske kan etableres en sandskulpturfestival i Faaborg til næste år.
08.09.13Bente Kreutz lykønskes og begaves af oldermand Finn Schartau fra Faaborg Snapselaug.
Fyns bedste dram
blev kåret

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Som en del af Fynske Fristel-ser var der igen i år indlagt konkurrencen om at blive Fyns bedste drambrygger. Vinderen blev Bente Kreutz, der deltog med en dram brygget over blåbær.
Det var Faaborg Snapselaug, der stod for den del af arrangementet, og inden det nåede så langt, at en vinder kunne kåres, så var der hård kamp fra start til slut. Deltagerne var igennem to runder dommere med blindsmagning. Først var der 15 lægdommere, der smagte og bedømte, og fandt frem til de tre finalister, der slutteligt blev bedømt af et dommerpanel bestående af borgmester Hans Jørgensen (A), Torsten Cilleborg og Henrik Poulsen fra Fynske Medier samt Peter Holm fra Ungdoms-skolen, og de var ligeledes ude i en svær opgave, der resulterede i a-point mellem nr. 1 og 2. Så en ny votering, der som nævnt med resultatet gav Bente Kreutz sejren med 72 point.
På andenpladsen blev det Finn Schartau med en dram brygget over hunderose-hyben, 71 point og Lise Rosenkilde med tredjepladsen med en dram brygget over figen med 63 point.

Lægdommere i gang med at bedømme og finde de tre finalister.                        02.09.13
Piloten-Posten&Pianisten satte humøret op
Den gode musik helt i top
sejrede over regnen

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: De var på stikkerne og spille-de på alle strenge og tangenter lige fra start til slut, da Piloten - Posten & Pianisten sørgede for under-holdningen på Torvet i Faaborg - og så havde de publikum med sig hele vejen rundt i det brede repertoire, der bød på en bred vifte af ørehængere af klassiske kendte numre, der kun kunne bringe én i godt humør og få lyst til at rocke med.
Dagen startede med det nu kendte gode vejr. Men vejrguderne ville også noget andet, og der blev lynet og lukket godt op for de himmelske sluser, - og så blev der passende sunget også regnvejrs-sange. Musikken var i top og det fik ikke folk til at forlade Torvet - men i stedet samle sig under parasoller og paraplyer - og selvom regnen stadig hamrede ned - så krævede et talstærkt publikum ekstranumre - og det blev til hele tre af slagsen.
12.08.13Jytte Clausen udstiller for tiden sine værker på Bodega Blækhuset i Faaborg.
Det kreative miljø trives

Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Det kreative miljø i det syd-fynske trives godt og er meget aktivt. Det hvad enten det handler om musik, kunst eller andet, og man ser nye tiltag jævnligt og nye springer ud i miljøet.
Det gælder også for Jytte Clausen fra Faaborg, der er uddannet billedkunstlærer fra Odense Lærerseminarium, - og som nu viser sin kunst for andre.
- Jeg har altid interesseret mig for billeder, siger Jytte Clausen. Jeg startede som udøvende kunstner for fire år siden, og så blev jeg nok lidt bidt af det. Jeg har nu udstillet på Blækhuset to gange, og det er gået godt. Der har været god respons på mine værker, og jeg er især glad for at mange lokale har rost udstillingen. Det betyder meget for mig.
Jytte Clausen arbejder meget i abstraktioner - men det handler altid om mennesker og forholdet imellem dem. Hendes værker har primært været i pastelkridt og olie, men er nu også begyndt at arbejde med acryl.
- Jeg er ikke super produktiv. Det er som jeg er inspireret, siger Jytte Clausen. Men jeg har mod på flere udstillinger.
07.08.13Så en samlet tur i baljen

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Det gode vejr, som har til-smilet os længe, var også med da de gamle skuder var på besøg i Faaborg. Det fik også besætningerne på Havet og Hjalm, der lå side om side til at tage en dukkert i havne-bassinet. De samlede sig på Hjalm, der lå yderst, - og det blev i sig selv et helt ind-slag, hvor folk på kajen nød, at der blev sprunget fra kahyt og rebværket på skibet.

26.07.13Per Øxenhave er klar til at betjene  gæster på Heimdal i sit nye tjenerdress.
Så kan han lære det
- kan han


Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Det sker at medarbejdere med gode initiativer bliver belønnet - og det kan selvfølgelig også give lidt bagslag at udvise for meget initiativ. Det kommer nogen gange an på ens vennekreds også. Det ved i hvert fald Per Øxenhave, der er tjener på Heimdal i Faaborg alt om.
- Jeg havde lagt mærke til, at de kvindelige tjenere, at de fik en lidt bedre behandling og flere drikkepenge, fortæller Per Øxen-have. Så hvad gør man så - jeg tog da paryk og kjole på, og det hjalp. Det gav flere drikkepenge, og så kunne jeg også smykke mig med titlen "Månedens medarbejder".
Der var så bare lige det ved det, at han havde lovet at beholde udklædningen på under hele vagten. Det gjorde han ikke, og på grund af det, så tropper gode venner op en gang imellem og får ham iklædt et nyt kostume, som denne gang, hvor han er på og serverer i gammeldags badedragt - til stor glæde for gæsterne, der naturligvis synes, at det er en rigtig god joke.
23.07.13En god musikalsk start på
Open By Night

Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Det blev Pyndt Baggesen Familie Orkester, der nu har turneret i seks år, der skulle indlede de musikalske indslag til Open By Night i Faaborg, der traditionen tro trækker tusinder til byen denne dag og aften. Det var en indledning, der kun lovede godt for resten af arran-gementet. De satte en god stemning med deres rigt varierede repertoire og musik, der fik mange, der ikke allerede sad på torvet, til at stoppe op og lytte med. Et godt velspillende band, der for første gang har gæstet Faaborg - men forhåbentlig ikke sidste.
20.07.13
Stemningen var helt i top

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Stemningen var helt i top, når man slentrede ned ad Vestergade til Open By Night. Det var godt nok ikke så langt, at man kunne slentre, for gaden var da godt nok - som tidligere- pænt fyldt op af glade mennesker, der nød den rigtig gode stem-ning og mindst musikken fra de flere lokale bands, der spillede op på en herlig sommer-aften, der kun indbød til stemning og hygge, og hvor de mange frivillige fra Venner af Faaborg FolkeFestival havde travlt med at betjene de mange.

Zephyr - bestående af Kaare Linnebjerg og Kim Christensen sluttede af for den musi-kalske fest i Vestergade, og selvom de skulle videre på andet musikalsk job, så krævede det store publikum nu alligevel ekstranumre, og det fik de.

20.07.13


Han Erik Hansen fra Faaborg Amatør-fiskerforening viser her den velkomne check frem.
Amatørfiskerforeningen
fik 50.000 kr.


Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Fionia Fond har uddelt mid-ler, og det kom blandt andet Faaborg Amatørfiskerforening til gode. De fik 50.000 kr. til indkøb af udstyr til deres nye klubhus og koldhus på Munkholm, hvor det med tiden fremover også er meningen, der kan gives undervisning.
01.07.13Den norske kanonbesætning gør klar.
Nordmænd klar til kamp


Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Der var også norsk deltagelse ved Faaborg Kanonerlaugs 10 års jubilæ-um, der blev fejret over weekenden med "Kanondage i Faaborg" - hvor der blev udkæmpet flere slag.
Fra Frederikstad blev der også stillet med kanon og besætning - en broget uniformeret flok, for dengang når der manglede mand-skab til landkanonerne, så måtte også marineinfanteri og marinere træde til som kanonbesætning her.
Det vågne øje lægger nok mærke til, at den norske kanon er i de oldenburgske originale farver, som også kanonerne i Faaborg, - og det er ganske korrekt. For den gang kæm-pede normændene stadig under Dannebrog.

Nordmændene er klar til inspektion inden kamp
16.06.13Kaptajngården stod for dagens kulinariske tilberedt over bålet på Naturlegepladsen.

Workshop med god smag

Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Kendere af Kaptajngården i Vester Hæsinge ved, at børnehaven også har et rigt husdyrhold, og de er en børne-have i naturen.
Det var også med, da institutionerne fejrede Børnenes Grundlovsdag, og Kaptajngården tændte op på bålpladsen, hvor der blev budt på pandekager og brændenældesuppe med kylling, - og det vel at mærke kylling fra egen slagtning. Børnene kunne samtidig følge en billedserie, der viste fra hønsegård til bordet.
05.06.13Øhavets gastronomi på
grillen


Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

NAKKEBØLLE: Ved indvielsen af Bit-tenhus - den nye Natur- og lejrskole i Faaborg-Midtfyn Kommune, var der også smagsprøver på lidt af Øhavets delika-tesser, hvor tilberedningen var lagt i hæn-derne på Kok og kabyselever fra Nyborg Søfartsskole, der har hjemsted på Nakke-bølle. De bød på grillet ørred, forskellige salater, hjemmebagt brød og grillet kalvespidsbryst.

29.05.13


Henrik Andersen fra OK i Faaborg har den eneste WashApp til test på Fyn.
APP til vaskehal testes


Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

FABORG/DK: App´s er populære og bruges til rigtig meget. Nu er en ny vaske-App på vej, og den testes i øjeblikket fire steder i Danmark, hvor OK tanken på Banegårdspladsen i Faaborg er det ene og eneste sted på Fyn.
De øvrige steder at WashApp testes er hos Wash & Drive i Viborg, Uno-X Automat i Tune og Kvix i Thisted.
WashApp er et patenteret betalingsmiddel til køb af bilvask, som er under opbygning. Formålet er at du på tværs af vaskehaller, vil kunne købe din vask med App og opnå rabat i de fleste haller.
- Den skal testes en måneds tid endnu, og indtil den fungerer perfekt, fortæller Kim Mogensen, der står bag den nye Wash-App, der allerede har vakt stor interesse. Det er meningen, at når det hele er klar, så bliver der opstillet standere, så man kan sidde i bilen og scanne ud af vinduet. Ideen er at starte en landsdækkende - verdensdækken-de vaskeklub. Der vil hen ad vejen komme nogle tillæg som blandt andet, at man kan nemt finde hvor der er lignende vaskehaller.
Se mere på www.washapp.dk

15.05.13


Peter Laursen - formand for den lokale afdeling præsenterede de forskellige øl for deltagerne.
En god dag i øllets navn


Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Danske Ølentusiasters lokale afdeling i Faaborg var igen på banen med et godt arrangement, der bød både spisning og ølsmagning af forårsøl. Det var et tilbud, som mange benyttede sig af, og som sædvanlig i de hyggelige maritime lokaler på Heimdal.
Menuen stod på svinemørbrad marineret i øl med kartofler og grøntsager. Dertil ølsauce med hjemmebagt ølbrød, - og så smagte det kan man hilse og sige. Til madlavningen var der brugt London Pride fra Fullers, hvis man skulle få lyst til at eksperimentere.
Ølsmagningen, der naturligvis gav anled-ning til god indbyrdes snak, bød på Påskelammer fra Pladder-balle Bryghus, Påskelammer fra Thisted Bryghus, Easter Ale fra Coislo, Påskebryg fra Midtfyns Bryghus, Vårøl fra Hornbeer, Påske Ale fra Willemoes og Forår fra Raasted Bryghus. 

13.05.13


Når bare musikken spiller

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Vejret er vi ikke herrer over, - og så vi man indrette sig på bedste vis, når det gælder de udendørs arrangementer, som da Edisons spillede sommerens musik-arrangementer i gang på Torvet for Shop-ping Faaborg. Edisons musik var bare i top - både for de mange som sad ved bordene og de mange, der havde taget plads rundt omkring på Torvet. Men at det var lidt koldt betyder ikke så meget, når bare musikken spiller, for så holder man varmen i godt selskab eller med et tæppe.

11.05.13


Postkassen på Torvet i Faaborg tømmes lørdag - og så tømmes den altså ikke lørdag alligevel.
Tømmes - tømmes ikke

Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Postvæsenet er så flinke at fortælle os på postkassen, hvornår den tømmes - her altså lørdag, - og for den, der så lige checker det efter, - så står der under, at postkassen tømmes ikke om lørdagen. Det er da bare så enkelt.
11.05.13Linda Stærke i solo sammen med Stenstrup Gospelkor Arise.
Populære gospeltoner på
Torvet med uventet solo 


Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Klokketårnets Dag bød som også omtalt andetsteds på flere korop-trædener. Her kunne man også opleve en af byens hotel- og restaurationsejere i en helt ny situation og for mange ukendt.
Linda Stærke fra Det Lille Apotek og Magasingaarden er medlem af Stenstrup Gospelkor Arise, og efter sigende fra andre medlemmer af koret, er hun en stærk solosanger, - og det gav hun til glæde for brudepar og det øvrige publikum prøver på, - og det gjorde stærkt og til glæde for tilhørerne.
Tidligere på dagen kunne man også opleve Faaborg Gospelkor, der optrådte på scenen på Torvet.

Faaborg Gospelkor optrådte på torve-scenen.
05.05.13Filialdirektør Martin Birkholm havde invi-teret til bryllup i Sydbank.
Bryllup på storskærm


Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Sydbank i Faaborg, der også var en af sponsorerne til renoveringen af byens vartegn Klokketårnet, var naturligvis også med, da det skulle overdrages officielt og med foretagelse af den første og nok sidste vielse i Klokketårnet.
Det blev med mousserende drik og kranse-kage i bankens lokaler, hvor gæsterne også kunne følge vielsen i Klokketårnet på storskærm, hvilket mange benyttede sig af.

05.05.13


Der blev affyret tre salver fra hver kanon.
Sommerstart med
kanonsalut
 


Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Sommeren er startet, og det med store kanonsalutter - 3 skud fra hver af de to tunge kanoner, der befæster kanon-stillingen på Voigts Minde i Faaborg.
Lørdag formiddag blev de hentet ud af vinterhi og Faaborg Kanonerlaug satte dem på plads og markerede, at sommersæsonen nu er begyndt - helt efter traditionen med salutter.
(Læs mere på Fynsk Lokal)
21.04.13Frivillige fra roklubben i gang med at udskifte tværbjælker på broerne.
Aktive roere i gang

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: I det sommeraktive vejr var flere af Faaborg Roklubs medlemmer aktive - men ikke på vandet. Klubbens bådebroer var ikke i den bedste forfatning og trængte for renovering, hvor flere af tværbjælkerne skulle udskiftes, så broerne igen er sikre inden der for alvor bliver trafik på broen, når de aktive for alvor skal på vandet og trække årer.

21.04.13


Svendborgs kadetter Lene Hansen, Helle Larsen og Edna Rasmussen var glade for at modtage pokalen.

Pokal til Svendborgs
kadetter

Foto: Kurt Hardi / Alegia Press

SYDFYN: Det blev kadetterne fra Skytte-lavet i Marineforening, der havde den største træfsikkerhed med riflen, da den sydfynske venskabsskydning mod Faaborg blev afviklet, og de kunne herefter hjem-tage pokalen igen.
21.02.13Jørgen Bygebjerg underholdt udi at hænge billeder op, så de hænger korrekt, flot og lige.
Ekstra underholdning


Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Det sker ved lejlighed, at der forekommer ekstraordinær underholdning på Bodega Blækhuset i Faaborg.
Det sker eksempelvis, når nogle skal hænge en ny udstilling op, - og så vælger at gøre det i åbningstiden, når der er så mange vittige mennesker samlet på en gang.
Det kunne Jørgen Bygebjerg så opleve, og han kom da fint til at optræde og underholde gæsterne, der var hurtige med replikker om hvilke billeder, der hang forkert og skævt, - og lige meget hvad han gjorde for at rette disse ting, - så kunne det kun ende med mere underholdning.
05.02.13
Martin Prætorius (kasserer), Kurt Hardi Gadeberg (formand) og Thomas Plum (våbenmester) modtager her den bevilli-gede støtte af filialdirektør Susanne Storm Terp.

Marineskytter får støtte

Foto: Soraya Gadeberg / Alegia Press

FAABORG: Skyttelavet i Faaborg Mari-neforening er glade. De har netop modtaget en støtte på 2.500 kr. fra Nordea Bank / Fonden i Faaborg. Det er penge, der er velkomne og skal bruges til indkøb af transporttasker til deres rifler, når de skal deltage i konkurrencer på udebane.
16.01.13
Heksen Yrsa ved at blande et hot mix af en god gang glühwein til at varme sig på.
Tid for hygge og stemning


Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

Det er her sidst på året blevet tid for en god gang hygge og stemning, og med duften af gran, gløgg, jägerte og glühwein, er det nemt at komme i det rette humør for en en god stemning. Det hele hjulpet godt til af mange markeder rundt omkring, der er med til at skabe en hyggelig atmosfære, - som her hvor heksen Yrsa er ved at blandet en god gang glühwein med et ekstra skud rom.
20.12.12
Julemarked på Ø-Færgen

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Traditionen tro, så kom øboerne til Faaborg for at afvikle deres julemarked, - og det foregik som tidligere ombord på dækket af færgen - i år den nye Faaborg III.


De forskellige stande bød på alt fra jule-pynt til delikate varer til bordets juleglæ-der, - og det trak pænt med folk til. Det er et populært julemarked, der kun varer få timer, og i år var der tillige samtidig indlagt en rundvisning på færgen, hvilket også flere af de besøgende på julemarkedet be-nyttede sig af.

Der blev handlet ekstra gaver til jul - og nogle helt til sig selv også.
10.12.12 
Her er det Horne Mandskor, der giver deres bud på julens sange.
Bøjestræde sang julen ind

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Den lille hyggelige gade i Faaborg - Bøjestræde, de kan meget selv og viser et godt sammenhold i gaden med flere fællesarrangementer, og senest her op til jul, hvor de i fællesskab fejrede julens komme med sang og musik samt åbne bu-tikker og boder i gaden, - og så blev julen ellers sunget ind, og med en flot baggrund - byens vartegn - Klokketårnet pakket ud og knejsende flot som stående for enden af gaden.

Her er det pilefletteren fra Bjørnø og Faaborg Snapselaug, der havde gang i salg til julegaver.
02.12.12
Olsen Banden på lur
ved arresten


Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Olsen Banden var klart med, da Danmarks første Ret & Strafmuseum blev indviet, og ikke kun med den originale "Benny" fra de populære film om banden fra Valby.
Børneskuespillere fra Faaborg-Midtfyn var også klar, og det endda med hele to sæt bander, der var med til at underholde ved den festlige og historiske begivenhed.
På ovenstående foto ses den ene bande på lur ved arresten. Kristine Sommerlund som Egon, Alina Mølhave Rønshøj som Benny, Liva Sofia Busk som Keld og endelig Kirstine Glasdam Groth som Yvonne.

13.10.12
Den gode fynske røgeost vellavet på stedet fra også Gundestrup Mejeri & Bryghus.
Glimt fra Fynske Fristelser
i Faaborg


Fotos: Kurt Hardi / Alegia PressDanske Ølentusiasters Faaborg Afdeling gjorde god reklame for det gode øl.

Elever fra Faaborgegnens Efterskole havde travlt med at lave tapas til de mange sultne.

Aqua Vitae Sydfyn præsenterede sydfynske kvalitetsdrikke til gæsterne.

Der var god trængsel omkring Konnerup & Co med deres kvalitets-chokolader.

Der var fyldt med godt brød fra Wendorff.

Vester Hæsinge Slagterforretning havde allieret sig med sprøjten, hvor der blev serveret pølser.
09.09.12
Liva Olive ved hendes miniaturemalerier, mens Sigrid Larsen er ved at male et nyt.
Minier udstillet i Minibyen

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: I forbindelse med Kunsttræf 2012, der blev afviklet under temaet "KUN´st for Sjov", var et af de nye tiltag, at også Faaborg Miniby var inddraget. I minibyen var der udstilling af miature-malerier, som der også var en miniature miniby, - udført i keramik af 4. klasses elever fra Enghaveskolen.
Interesserede kunne også tage del i en workshop, hvor de kunne lave deres eget minimaleri, - og få det udstillet i Minibyen, hvilket flere også benyttede sig af.

Enghaveskolens 4. klasse havde lavet miniature til udstilling i Minibyen.
09.09.12
Det var en glad Claus Rasmussen, der nu kan pryde sig med årets mesterskabstitel.
Fynsk Mester i Drambryg

Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: I forbindelse med afviklingen af Fø-devaremarkedet Fynske Fristelser, var der også arrangeret Fynsmesterskab i Drambrygning ved Faaborg Snapselaug.
De indleverede bryg er at bedømme kun ud fra brygget, da deltageren er anonym for dommerne.
Efter at dommerne havde fundet frem til de bryg, der skulle videre til finalebedømmel-sen, - så blev det efter denne bedømmelse til en kåring med lokal sejr. Mesteren blev Claus Rasmussen, der er med-lem af Faaborg Snapselaug.
Claus Rasmussen´s vinderdram var lavet på grøn mandel og med Svendborg Akvavit.
09.09.12
Hvis man ikke lige tror på det man ser - så er der tilbud om en gratis elektronisk syns-test, - og så kan man jo kigge efter igen.
Foto: Kurt Hardi / Alegia Press
Der var stor tilslutning både med boder og folk der ville gøre en god handel til efter-årets gade-loppemarked på Østerbrogade.

Rekorddeltagelse til
gadeloppemarked


Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Der var rekorddeltagelse, da der i weekenden blev afviklet efterårets gadeloppemarked på Østerbrogade i Faa-borg. Ikke mindre end 29 boder var der med i år, - og selvom der var koncentration omkring Gaais Have og Voigts Minde, - så var de mere spredt ud gennem gaden end tidligere.
- Der har været godt med folk lige fra starten, kunne Louise og Karina Rasmussen fortælle. Først hen på de sidste timer, så begyndte det at tynde ud i folk omkring boderne.
Det var også Louise og Karina Rasmussen, der i sin tid startede, - og det har så siden udviklet sig til at blive et rigtigt gade-loppemarked, som i øvrigt bliver afviklet en gang om foråret og en gang om efteråret.

Der blev både tid til at få pruttet om prisen og få en god snak med gamle bekendte.
03.09.12Torben Nebrot Jørgensen med sit bidrag til kunstbanner til KUN´ST for Sjov.
Godt miljø ved
kunstnertræf

Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Torben Nebrot Jørgensen fra Vejle er manden bag kunstværket på ban-neret, - og han er med som debuterende kunstner nu for første gang ved Kunst-nertræffet 2012 - KUN´ST for Sjov.
- Det er noget af det første jeg viser frem, sagde Torben Nebrot Jørgensen. Jeg har lavet kunst i et par år, - men det er først nu, at det kommer ud af skuffen. Ellers har jeg bare vist det til venner og bekendte.
Torben Nebrot Jørgensen var med på kunstnertræffet i 2011, - men som ikke udøvende, og med fordi hans kone, der er kunstner gennem mange år deltog.
- Jeg var på et kunstkursus, og så fik jeg ideen til dette banner, siger Torben, - og det er så fint her i Faaborg, for alle kan deltage uanset man er professionel eller ej. Der er et dejligt miljø her.
23.08.12Søren Terndrup ved at fortælle de frem-mødte om årets nissespil og sommerspillet.
Audition startede i
krostuen


Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Der var sket en lille misfor-ståelse omkring nøglerne til Helios Teatret, da Faaborg Sommerspil holdt audition til dette års nissespil.
Men det blev hurtig klaret, så starten blev hurtigt flyttet, - og til perfekte hyggelige rammer i den historiske Marnastue på Hotel Færgegaarden.
16.08.12Så er starten gået for kajakkerne - her fra 2. etape, fra Faaborg til Assens - en strækning på 44 kilometer.
På turen rundt om Fyn

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG/FYN: Fire inriggere og om-kring 40 kajakker er i på vej rundt om Fyn i årets Sea Challenge Fyn, der startede søndag fra Svendborg, hvor de også slutter den 300 kilometer lange tur. En udfordring, der også har trukket deltagere fra vores nabolande, - blandt andet deltager 7 tyske kajakroere.
Når starten går fra de enkelte byer, som har været mål dagen før, - så er det udover det sportslige også et slot skue, når signalet lyder til afgang ud på den næste etape, - og det trækker da også flere tilskuere til, som enten er ude på en morgentur eller er kommet for at se starten.

Der er heftig aktivitet op til start, hvor alle bådene igen skal gøres klar og på vandet.
31.07.12Suzzie Espanner måtte en tur i H.C. Ander-sens fodspor på sin polterabend - med flydende jazz.
Piger tog regnen med
et smil

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Den sydfynske købstad var blevet checket for muligheder, - også om der var jazz i Den Voigtske Gaard, - og det var der. Så beslutningen var taget, og seks kvinder fra Roskilde skulle til Faaborg for at være med til jazz i Den Voigtske Gaard, som de havde set mange flotte billeder fra, som viste hvor hyggeligt det er, når ellers vejret er med. Det vil sige, at en enkelt af kvinderne havde ikke set det, og kendte ikke noget til det.
- Jeg blev nærmest hentet i sengen lørdag morgen, - men morgenmaden var klar, sagde en veloplagt Suzzie Espanner, der skal giftes i Klosterkirken i Roskilde lørdag den 4. august. Så var det ellers afgang og det med kursen sat mod Faaborg, hvor Suzzie´s polterabend skulle fejres, og det med en jazzstart. Men som bekendt – så var det et lidt for strålende vejr.

- Piger trodser regnen, sagde en storgri-nende Iben Elvig, der sammen med de øvrige havde taget plads i det forladte musikertelt, hvor fra de af og til tog en tur for at danse i regnen til den gode swin-gende musik leveret af Spinning Wheel og Irina Strange.
- Faaborg er også mere end jazz, indskød Heidi Andersen, mens der var pæn trafik af ”brandbiler” mellem øl og vinglas, - og nok med tanke på, at der kom til at ske meget mere på denne polterabend, hvor også havnens musikværtshus Heimdal blev kraftigt antydet som en del af det.
29.07.12
Streetparaders skabte god hygge og stemning rundt i byens gader.
Glimt fra Open By Night

Fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Der vises herunder en del glimt fra Open By Night, hvor det hele startede så vådt, - og sluttede så godt.

- men først kom regnen i stride strømme

- så skulle øllet sikres mod fortynding

- lidt regn og en karruseltur er okay

- ellers går man bare i teltet

- men så brød solen også igennem

- og der blev hygget udenfor

- og så var der fest i gaden

- og en glad Kaj Pedersen sluttede med en dans
20.07.12Der sorteres, checkes og skylles muslinger.
Muslingen meget populær

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

SNAPTUN: Når man får to et halvt ton blåmuslinger fra Asvig, og blander dem med 37,5 kg løg, 3,7 kg hvidløg, 20 pk smør, 50 bundter persille, 1 kg tørret hakket chili og mellem 60 og 65 liter hvidvin - hvad får man så ?. Det giver mellem 5 og 6000 velsmagende portioner varme blåmuslinger, der er meget popu-lære, og som også blev lavet til de mange besøgende til Muslingefesten 2012 i år i Snaptun. Det var den 19. af slagsen, og mon ikke mange af de besøgende i år nu ser frem til den 20. til næste år, som jo så er et jubilæumsår.

09.07.12

Der var med 7000 betalende om lørdagen konstant kø ved indgangen på Centrum-pladsen.
Glimt fra det kulinariske

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

SVENDBORG: Kulinarisk Sydfyn er en god årlig tilbagevendende begivenhed, som er med til at promovere ikke kun de mange fødevarer og råvarer af høj kvalitet, - men også det sydfynske som en god magnet med højt aktivitetsniveau.

Jens Engstrøm havde som altid travlt og i højt humør - altid klar med en frisk bemærkning eller to til de smagsbesøgende.

Indslev Bryggeri havde travlt ved hanerne, hvor der blandt andet blev skænket sort hvede øl.

Carsten Godske tilbød brød og specielle olier fra Villa Stabbia fra Toscana.

Der var trængsel om de enkelte stande, hvor udstillerne bød på mange velsma-gende specialiteter.

Ove Koll fra Nordfriesland Käse havde travlt med at skære oste-smagsprøver af de specielle tyske oste, som de havde bragt med.
24.06.12Vægterne Klaus Thormann, Torben Bo Harder, Steen Bo Verner og major Michael Mintz.
Byens vægtere på plads

FAABORG: Vægterkorpset i Faaborg - de histo-riske, var på plads under regentparrets besøg, og havde opstilling ved det gamle rådhus i Mellem-gade, hvor de modtog regentparret inden der blev fortsat ind i den gamle rådhussal til den officielle modta-gelse, og kommunens gaveoverrækkelse til regentparret. Her modtog de en skulptur af de velkendte tykke mænd som Keld Moseholm er kunstneren på. H.K.H. Prins Henrik var senere under besøget i Faaborg også på besøg hos Keld Moseholm.
Med hensyn til vægterne, der var kommet i godt selskab - så består vægterkorpset stadig af tre vægtere. Selvom fjerdemanden yderst til højre på fotoet sagtens kunne få godkendelse med hensyn til lune og humør, så fortsætter major Michael Mintz, der også er tidligere gardehusar, som chef for de kongelige stalde.
06.06.12Huzar Sándok Bakó og Huzarkaptajn Péter Csepin fra det ungarnske huzarregiment.

Huzarer ankommet og
godt modtaget


Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG/PEJRUP: Allerede torsdag aften, den 31. maj, var der ankommet be-redne huzarer til Faaborg. Ikke som alle-rede omtalt flere gange, - Gardehusarerne, der som planlagt ankommer søndag den 3. juni, - men derimod Huzarer fra Ungarn, der med en underskrift fra forsvarsminister Hende Csaba er på "Patruljeridt" gennem flere europæiske lande.
De to huzarer skulle efter planen fortsætte til Slagelse, for der at aflægge besøg hos Gardehusar-regimentet, for en del af patrul-jeturen, der er en gammel tradition, er at aflægge besøg hos enheder, der stadig har kavalleri.
Men med et gennemsnitligt ridt pr. dag på mellem 35 og 55 km, - så ville det tage dage at nå frem, - og til den tid, så ville Gardehusarerne være i Faaborg. Så de ungarnske huzarer har besluttet at blive i Faaborg, for at møde dem her, mens de er under ophold op til regentparrets besøg.
De to ungarnske huzarer, Huzarkaptajn Péter Scepin og menig Huzar Sándok Bakó, melder til gengæld, at de er glade for at besøge Danmark, hvor de møder stor venlighed.
De blev således indkvarteret hos Gitte Ooms og Kenneth Pedersen i Pejrup, hvor deres fire heste også kom på fold, og måltiderne sørgede genboerne Maria og Jørgen Gram for.

De ungarnske huzarer sammen med Gitte Ooms og Maria Gram, der sammen med deres familier sørgede godt for huzarerne.
02.06.12En flagsmykket færge klar til navngivning.
Stor interesse for ny færge

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG/LYØ/AVERNAKØ: Det må siges, at der var ganske stor interesse for den nye øfærge, da der var åbent skib med efterfølgende navngivning.

Med alle flagene sat, så kom der mennesker til det nye færgeleje, hvor Faaborg III, som den blev navngivet lå klar til at modtage de mange besøgende, der både kunne komme rundt på skibet og i Faaborg nyde kaffen med et rundstykke - i Faaborg, på Lyø pølser og på Avernakø lagkage.

Der var rigtig mange gratulanter til det 75 mio kroner store projekt, hvoraf staten har bidraget med 50 mio kroner. Politikernes tilstedeværelse manglede heller ikke, hvor der udover flere lokale politikere også var flere folketingsmedlemmer tilstede, blandt andet også SF´erne Annette Vilhelmsen og Anne Baastrup, der fik en god snak med såvel borgere som politiker-kolleger. Annette Vilhelmsen er jo i øvrigt også som tidligere bosiddende i Faaborg - et kendt ansigt her.
Som en del af festlighederne havde Faa-borg Marineforening stillet en flagkom-mando, som en helt naturlig ting ved en navngivning i en gammel søfartsby.

Faaborg Marineforenings flagkommando.
Foto: Sten Tolderlund / Alegia Press
22.05.12


Faaborg Kanonerlaug har nu tre kanoner i de oldenburgske farver til rådighed.
Der kom en lille ny til

Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Da Faaborg Kanonerlaug i weekenden satte de tunge kanoner ud på Voigts Minde med en tilhørende kanon-salut, - så var det ikke kun de to tunge kanoner fra 1807, der bragede løs. Nej - der er sket en mindre oprustning, og der er kommet en lille ny til, - som de andre flot og malet i de oldenburgske farver.
Nok var den lille af størrelse, - men praktisk, da den kan transporteres på en trailer, - og lad det være sagt, - så kan den godt salutere, så det kan høres.
29.04.12Hele personalet hos Dang Ved Brønden bakkede op at en aften til støtte for Klokketårnet
Personale bakkede godt op

Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press


FAABORG: Det var en stor aften, da der blev afviklet vin og gourmetaften til fordel for renoveringen af Klokketårnet i Faaborg på restaurant Dang Ved Brønden. Det blev en travl aften, hvor 10 personer var i sving hele aftenen, - og som en del af aftenens anledning, så arbejdede alle gratis for at være med i at give støtte til Klokketårnet. En flot gestus af de ansatte, der sørgede for en god aften for gæsterne.
27.04.12HM Dronning Marhrethe II blev æret med parade hos Gardehusarregimentet i Næst-ved. På billedet er det 5. Opklaringseska-dron, der passerer.
Dronningens garde stillede til den første officielle
parade

Af Kurt Hardi / Alegia Press

HM Dronning Margrethe II blev den 14. januar 1972 udnævnt som ny regent af Danmark efter hendes far Frederik IX var afgået ved døden.
Det skete, mens enheder af Gardehusar-regimentet i Næstved lå på øvelse i Oksbøl, og de blev morgenen efter meddelelsen om kongens død kaldt tilbage til kasernen.
Det første officielle besøg for HM Dronning Margrethe II gik til Gardehusarregimentet i Næstved, der er dronningens garde (Liv-garden er kongens garde).
Det husker mange af de deltagende garde-husarer også, - for det var lidt specielt, at de nåede at tjene to regenter, og samtidig måtte skifter skulderemblemer, så mange har såvel gået med Frederik IX´s Rex-mærker som også Dronning Margrethe II´s Regina-mærker, - som også mange fra Livgarden gjorde.
De mange gardehusarer blev også blandt de første, der modtog dronningens sølvnål med Regina-Mærke.

5. Opklaringseskadron med bl.a. GH Faa-borg har passeret HM Dronning Mar-grethe II.
14.01.12Christian Styrbæk Kensmark og Tobias Lindekilde nyder solen på bænken - men er trods alt ved at få kolde fødder, selvom solen er god.

Sopperi på en solrig dag

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

Blandt de mange, der tog turen omkring Faaborg Havn i forbindelse med den øgede vandstand, - var også flere skoleklasser, der kunne opleve naturkræfter på tætteste hold.
Med det solrige vejr, - så kunne man vel også være lidt ekstra modig, for så mange havde nok fået våde fødder alligevel - så en soppetur ud til bænken i solen var nok ikke det værste - og det blev så også hvad Christian Styrbæk Kensmark og Tobias Lindekilde gjorde. De måtte dog indrøm-me, at det gav lidt kolde fødder.

08.01.12


Anders Beckett med datteren Eva Marie.
Populær børnehave
rundede med 40 års
fødselsdag


Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

Der var "Åbent Hus" arrangement i Ring-gårdens Børnehave i Faaborg. Der blev fejret 40 års fødselsdag, og at det er en populær børnehave vidnede de mange besøgende om.
Med sine 40 år har børnehaven også rum-met børn, der i dag er forældre, som igen har deres børn gående i Ringgårdens Børnehave. En af dem er Anders Beckett, som selv var der fra 1977 til 80 - næsten fra start, da børnehaven åbnede. Han er helt tilfreds med forhold og politik i børne-haven, og har allerede haft sine tre drenge igennem, og har datteren Eva Marie gående også.
- Det er en rigtig god børnehave. Det må man sige, fortalte Anders Beckett. Det er et rigtig godt sted. Der er åbent og varme, og plads til at børnene kan udfolde sig.
(Læs mere om fødselsdagen på Fynsk Lokal)
04.01.12Sandi Barret og Susanne Hansen nyder deres medbragte kager på Blækhuset.
På picnictur på byens
Blækhus

Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

Søstrene Sandi og Susanne nyder at tage på picnictur og nyde kaffen og det medbragte brød. I øjeblikket, hvor det ikke er den største fornøjelse at gøre det udendørs, så benytter de sig af at lægge turen til Bodega Blækhuset i Faaborgs gågade. Her er det nemlig tilladt at medbringe eget spiseligt, og så får man dækket op og kan nyde sin medbragte mad, kager eller hvad ellers man nu har medbragt til at spise.
Det har de nu gjort til en fast tradition og er en del af tirsdagsklubbens kaffeklub.
17.11.11
Allehelgens Aften som spektakulært  total-teater i Faaborg.
Halloween med gys og gru

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

Næsten pr. tradition havde omkring 100 elever fra Faaborg Gymnasium indtaget Det Kulturhistoriske Museum - Den Gamle Gaard i Faaborg, som blev omdannet og udnyttet til et igen flot scenesat totalteater for de mange, der valgte at lægge vejen forbi - og det var der mere end mange, der gjorde.
(Læs mere på Fynsk Lokal)

De var alle repræsenteret - også de frække fristende lokkende kvinder.
01.11.11

Fregatkaptajn Sven Anker Plum flankeret af de øvrige vindende skytter Thomas Plum, Kurt Hardi Gadeberg, Michael Præ-torius, Martin Prætorius og Gunner Chri-stensen. Foto: Ralf Jørgensen.

Fregatten beskudt og
sænket

Af Kurt Hardi / Alegia Press

Faaborg Marineforening har afviklet den 5. og årlige "Fregatskydning", og det resul-terede i, at der blev fundet en ny Fregat-kaptajn. Kim Klausen måtte abdicere til fordel for Sven Anker Plum, der nu det kommende år kan pryde sig med titlen.
De deltagende skytter klarede det på for-trinlig vis - fregatten, der skal sænkes, skal rammes på ni sejl, midtskibs og så i krudt-kammeret, hvor sidste skytte udnævnes til Fregatkaptajn. De deltagende skytter brugte kun 148 skud for at klare opgaven.
30.10.11Royal Garden Jazzband leverede god traditionel jazz til de mange på havnen i Faaborg.
Havnestemning med god
swing

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

Der var glæde hos mange, der enten var på havnen, som sejlende turister i bådene eller bare kom forbi som også mange lokale gjorde. Der var bare dømt rigtig swingende havnestemning til glade jazztoner fra Royal Garden Jazzband, der med succes har været forbi før, - og nu gjorde det igen.
Jazzbandet spiller god traditionel glad jazz, og sammen med musikernes gode afsmit-tende humør krydret rigeligt med jokes - så satte de en super stemning på havnefronten i Faaborg, hvor de leverede fuldt ud på Heimdals terrasse på havnekajen, - og der blev sunget med og givet ekstra-nummer, da de sluttede sidst på eftermiddagen for at fortsætte til jazzfestival i Middelfart.
- Vi har da fået kajplads det helt rigtige sted, sagde en tilfreds John Frandsen, der havde fortøjret lige ud for, hvor det hele skete, og som nød musikken fra øverste dæk sammen med familien.

Folk tog plads over hele havnefronten for at nyde de glade jazztoner, der satte swing på humøret.
08.08.11Mange sydborgere har ikke den store tillid til Faaborg-Midtfyn Kommunes nordpo-litikere.

Ymerbrønden sat bag
minestrimmel

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

For de, der var omkring Torvet i Faaborg tirsdag, de kunne se den kendte Ymerbrønd på cafétorvet sat bag minestrimmel med et notat hængende, der skulle give sig ud for en officiel meddelelse fra kommunen, der bekendtgjorde om Ymerbrøndens flytning til Ringe Rådhus i 2013.
Det er en klar happening og signal til de kommunalpolitikere, der gerne vil trække sig meget væk fra den sydlige del af kom-munen (Faaborg). Et signal, der vidner om, at der er en Syd/Nord konflikt i kommu-nen, og siger vel egentlig, at det er kom-munen, der også er med til at optrappe den.

20.07.11


Her er en gruppe af ølentusiasterne gået udendørs for at checke luftfugtigheden, - og fornuftigt nok er fotografen blevet under tag.

På picnictur i regnen


Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

Faaborg Lokalafdeling af Danske Ølen-tusiaster havde igen i år arrangeret Picnic-familietur til de skønne omgivelser ved Naturlegepladsen ved Gåsebjergsand i Svanninge Bakker.
Vejrudsigten var ikke den bedste og lagde ikke op til det store arrangement. Men sammen med mange andre, der også havde fundet vej derop - så var hytten på pladsen godt fyldt af mennesker, der havde taget beslutningen om, hvad der var aftalt - det skulle også gennemføres. Så på trods af dagens vejr, så kunne både børn og voksne også nyde turen og de undendørs aktivi-teter, som er i området.
03.07.11
På billedet er det Thea og Lea fra Broby Sportsefterskole, der tager springet fra tårnet.

Havnebadet trak godt med folk
                     

Faaborgs nye havnebad og Det Blå Støttepunkt er blevet indviet
– og det med både kanonsalut og stor vandaktivitet

Tekst & Fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

 
FAABORG:
Der stod indvielse af Faaborg Havnebad og Det Blå Støttepunkt på programmet – og med invitation til alle borgere om at deltage i begivenheden, - og det tog rigtig mange imod. Der var også noget at opleve, for ud over selve indvielsen, så var der masser af aktiviteter i forbindelse dermed, - og hele det store areal som havnebadet udgør, var fyldt med repræsentanter fra roklubben, havkajakker, gymnaster, udspringere, svømmere og andre der har deres aktiviteter i forbindelse med havet, som også Broby Sportsefterskole benytter sig af, og de var naturligvis også godt repræsenteret. Dertil yoga-opvisning, gymnastikopvisning, havkajak-teknik og selvfølgelig et modeshow – med badetøj.
- Friluftslivet, kulturlivet og turismen i Faaborg-Midtfyn Kommune får her et markant løft, sagde borgmester Christian Thygesen blandt andet i sin tale. Målet med Havnebadet og Det Blå Støttepunkt er at gøre Faaborg til en endnu mere attraktiv by at bo i og besøge.
Jo – Sydfyn har med havnebadet på Faaborgs havnefront fået et flot vartegn, der kombinerer den almindelige brug med bare en svømmetur i havet med også aktive sportsudøvere, der her har fået en god base og udgangspunkt for deres aktiviteter.
(Læs mere på Fynsk Lokal)
24.05.14Borgmester klippede den maritime snor

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Det blev den blå (ma-ritime) og ikke den røde snor, som borgmester Christian Thygesen (V) skulle klippe over, da han lørdag eftermiddag skulle indvie det nye Formidling og Aktivitetscenter på Munkholm i Faaborg, som Faaborg Amatørfiskerforening var initiativ-tager til. Et arrangement, der havde trukket mange børn og voksne til havnen, som gerne ville se det nye Øhavscenter og hvad de fremover kan tilbyde såvel skoler, lokale og turister.
Inden det nåede så vidt at pladsen skulle indvies officielt sagde Christian Thygesen blandt andet i sin tale følgende.
- Havnen er hjertet af Faaborg. Det er det for os, der bor her, - men det er det også for alle vore mange turister. Vi har en rigtig spændende og flot havn, som vi kan være stolte af. Her er meget at se på. Men det er også vigtigt, at der sker noget her på havnen for de besøgende.
- Jeg ved, at det har været en lang proces, før I kunne komme i gang med det praktiske, - og I har lagt rigtig mange timers arbejde her på pladsen. Hvor vi står nu, var der for et år siden hav. Siden er det fyldt op, ikke mindst med resterne af det gamle plejehjem i Nørre Lyndelse, og nu kan vi alle se dette dejlige center.
- Sideløbende har I også magtet at lave et utal af arrangementer for børn langs hele kysten. Her til sommer er planlagt 25 aktiviteter i og udenfor centeret, - og kender man jer ret - så kommer der sikkert flere her på centeret.
(Læs mere og se flere fotos på Fynsk Lokal)
13.04.14Formand for Faaborg Marineforening Hans Johansen (t.v.) byder gæsterne velkommen til fejring af marineforeningens 100 års jubilæum.
Marinerne fejrede deres 100 års dag


Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Som den 6. ældste marineforening i Danmark kunne Faaborg Marinefor-ening i sidste uge - den 30. januar, fejre deres 100 års jubilæum. Det blev med både kanonsalut, besøg af patruljefartøjet Freja, landsformanden for Danmarks Marinefore-ning, kommandørkaptajn Jens Ole Løje Jensen og repræsentanter fra de fynske marine-foreninger.
Der er i år også flere jubilæer i det fynske. I 1914 blev flere marineforeninger stiftet, og blandt andet kan Svendborg Marineforening fejre deres 100 år den 7. marts og Odense Marineforening den 8. marts.
(Læs mere på Fynsk Lokal)                                                                                      
03.02.14Formand Hans Johansen bød de mange gæster velkommen og indledte med en kort gennemgang af marineforeningens historie
Marineforeningen rundede de 100 år 

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Som den 6. ældste marineforening i Danmark kunne Faaborg Marinefor-ening i sidste uge fejre deres 100 års jubilæum, - og det gjorde de også med et brag. På dagen - torsdag den 30. januar, blev der nemlig saluteret til åbningen af jubilæums-receptionen, og det med affyring af kanonsalut ved Faaborg Kanonerlaug.

Landsformand kommandørkaptajn Jens Ole Løje Jensen og borgmester Christian Thygesen var blandt dagens talere.
Det blev hurtigt en fyldt marinestue i Flotillehuset, hvor der var mødt mange frem for at gratulere på dagen. Der var udover egne med-lemmer repræsentanter fra flere af de øvrige fynske marineforeninger, distriktsformand Ole Julsrod,  lands-formand kommandørkaptajn Jens Ole Løje Jensen, besætning fra adop-tionsskibet  patruljefartøjet Freja. Faaborg-Midtfyn Kommune var repræsenteret ved borgmester Christian Thygesen og 1. viceborg-mester Anne Møllegaard Mortensen.
Dagen blev indledt med velkomst ved formand Hans Johansen, der kunne fortælle om marineforeningens historie fra starten i 1914 på Rasmussens Hotel, hvor de også havde den første marinestue, - og frem til i dag, hvor Faaborg Marineforening nu holder til i Flotillehuset på havnen med god støtte fra marinehjemmeværnet.
Herefter var der flere der havde meldt sig som talere, og efter at talerne var færdige og adskillige trefoldige hurraer havde lydt, så stod programmet på skafning ved buffet, - og ellers godt kammeratligt samvær gæsterne imellem.

Besætning fra patruljefartøjet Freja var med til at fejre marineforeningens 100 års dag.
03.02.14Valbak & Løven fejrede 12½ år med Sing-A-Long på Bodega Blækhuset i Faaborg.
J & J fejrede kobberbryllup med fest

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Der stod 12½ år på kalenderen og så er det kobberbryllup, når det er et fasttømret par, og det var hvad J & J kunne fejre - Jan & Jørgen bedre kendt som Valbak & Løven, - og det var kobberbryllup med Sing-A-Long på Blækhuset i Faaborg.

Birgit Grønborg bidrager til underholdningen
Det er populære aftener, når der af-vikles Sing-A-Long. Det har det været lige fra starten, når de to musikalske trubadurer slår sig løs med god folkelig musik, mens de også duellerer på musik og ord-vekslinger, - mens de inviterer gæster op til at medvirke til den gode underholdning, der næsten er grænseløs. Sådan var det også, da de kunne fejre Kobberbryllup, hvor de røde lygter hurtigt måtte tændes for et fuldt hus, der ville være med til både at fejre dem og til en super hyggelig musikalsk underholdende aften, der udover de to musikere bød på flere andre musikalske og komiske indslag.
Spisning var der også til sådan en fest, og der blev gæsterne budt på fisketallerken, grillet rødvins/chilimarineret nakkefilet, - sluttet af med bryllupskage med diverse tilbehør som dessert - en menu og aften, der faldt i såvel musikres som gæsters smag, og som der vil blive talt om længe.

Der var flere taler - og en af talerne var Susanne Hansen, der havde lavet bryllupskagen
10.11.13Her er det Restaurant Dang Ved Brønden, der har travlt med at dele smagsprøver ud.
Der blev smagt grundigt på Faaborg

Tekst & fotos : Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Selvom vejret ikke viste sig fra sin bedste side, - men i stedet lod det dryppe fra oven, - så kom folk alligevel til midtbyen i Faaborg, hvor der traditionen tro den første lørdag i november blev afviklet "Smag på Faaborg", hvor restauranter og andre madleverandører af specialiteter viste hvad de kan tilbyde deres kunder - og det med rigeligt af gode smagsprøver og gode tilbud. Et populært arrangement, der altid trækker folk, og i år med regnen - det holdt dem ikke tilbage.  

04.11.13


Her har et af de store træer ved stranden ud for Hotel Faaborg Fjord lagt sig.
Stormen satte sine spor på Sydfyn

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

SYDFYN: Mandagens storm satte sine spor i det sydfynske, hvor skaderne allerede vurderes store. Der tales om en storm på styrke med den i 1999, - dog af kortere varighed - men skaderne er af en størrelse, der vurderes til at komme i milliardklassen, - og der vil stadig komme flere skadesmeldinger ind.
Det er gået hårdt ud over bygninger, hustage og træer samt fra vandsiden også broer, og der venter nu et større oprydnings- og reparationsarbejde inden det hele er blevet udbedret.

30.10.13Her fra Røde Kro i Faaborg, hvor flere træer lagde sig omkring Hotel Faaborg Fjord. 

Stormen ramte det sydfynske med stor kraft

Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Stormen var ventet og varslet, og på de få timer det varede så fik den lavet rigeligt med ødelæggelser rundt i Syddanmark, 
 hvor mange træer, hustage, drivhuse, udestuer og meget andet blev alvorligt skadet og ødelagt. Blandt andet gik det ud over taget på Herregårdscenteret i Faaborg, hvor biblioteket har måttet lukke, - og på den gamle Åstrup Mølle måtte den ene møllevinge bukke under.
Det varer nok en rum tid inden de endelige skader er gjort endeligt op. Men der tales allerede nu om beløb i milliard-størrelse.
29.10.13Undervisningsminister Christine Antorini får en god snak med eleverne på medielinien.
Undervisningsminister på sydfynsk besøg

Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Undervisningsminister Christine Antorini (A) har været på sydfynsk besøg, blandt andet efter invitation fra borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune, Hans Jørgensen (A), hvor det specielt gjaldt om at påpege, at der mangler uddannelsespladser i yderområderne.
Christine Antorini besøgte Produktionsskolen i Faaborg og fortsatte turen med besøg hos Socialdemokraterne i Svendborg.
(Læs mere på Fynsk Lokal)
22.10.13Christine Antorini får en snak med eleverne på medielinien. Foto: Kurt Hardi 
Undervisningsministeren kom på besøg


FAABORG: Undervisningsminister Christine Antorini (A) kom forbi Faaborg, hvor hun blandt andet besøgte produktionsskolen i Faaborg. Besøget var kommet i stand på baggrund af en invitation fra borgmester Hans Jørgensen (A), som især gerne vil have regeringen til at sætte yderligere fokus på uddannelsestilbud til unge udenfor de store uddannelsesbyer, blandt andet i forhold til erhvervsskolerne, som gerne må belønnes hvis de lægger skoleforløb ud til andre byer i området, som f.eks. produktionsskolen i Faaborg.

Det var også en tanke, der faldt godt i tråd hos skoleleder Alis Jessen, der kunne oplyse, at skolen faktisk har ledige lokaler, der var egnet til brug for dette.

- Jeg er glad for, at undervisningsministeren har fundet tid til at besøge Faaborg, så hun ved selvsyn kan opleve nogle af de udfordringer, som vi har – ikke mindst i den sydlige del af kommunen, siger Hans Jørgensen. Jeg er helt enig i de planer for erhvervsuddannelserne i forhold til ændret optag og indhold, som regeringen har lagt frem. Men vi er også nødt til at se på den geografiske spredning af uddannelserne. Når unge, der i forvejen har svært ved at finde motivationen til at færdiggøre en uddannelse, skal bruge 2-3 timer om dagen på transport, bliver det ekstra svært at holde dem til ilden.


Cecilie Uttenthal og lærer Peter Jørgensen fortæller om uddannelsesforløbet med PC til Christina Antorini og borgmester Hans Jørgensen.
Foto: Kurt Hardi / Alegia Press
Hans Jørgensen peger på, at netop etableringen af andre ung-domsuddannelsesforløb ved siden af de eksisterende gymnasier i Faaborg-Midtfyn Kommune, er en central del af socialdemokraternes valgpro-gram for de kommende 4 år.
Det fik Undervisningsminister Christine Antorini også at høre, da hun kom på besøg i det Syd-fynske, hvor hun efter ankom-sten fik en orientering fra Alis Jessen, inden de fortsatte rundt på skolen, hvor Christine Antorini ved selvsyn kunne få en fornemmelse af skolens arbejde ved snak med elever og lærere. På turen rundt mødte hun også sprogskoleelever, der fik undervisning på skolen. Det var unge elever, der samtidig med dansk-undervisning også var en del af skolens aktiviteter, og på den måde fik en anden tilgang til det danske.
- Vi forestiller os ikke, at der skal etableres en helt ny erhvervsskole i Faaborg-Midtfyn, konstaterer Hans Jørgensen. Men vi vil arbejde hårdt for at få nogle af de eksisterende skoler på Fyn til at placere forløb i vores lokalområde. Særligt de nye, brede grundforløb, som regeringen lægger op til i reformen, vil det være rigtig fornuftigt at placere geografisk bredere, end det er tilfældet med de eksisterende uddannelser. Derfor vil jeg opfordre Christine Antorini til at tænke det aspekt med i en kommende reform – f. eks. ved at give erhvervsskolerne et økonomisk incitament til at placere uddannelsesforløb udenfor de store studiebyer.

- Produktionsskolen er et af de tilbud, som allerede i dag gør en stor indsats for mange unge, der i en periode har brug for noget andet end den traditionelle undervisning, siger Hans Jørgensen. Men det er en gruppe unge, der er meget forskellige og har mange forskellige behov, så derfor er det vigtigt, at vi skaber et fleksibelt tilbud med mange forskellige erfaringer og aktører. F.eks. ser jeg meget gerne, at de folkeoplysende uddannelsesinstitutioner, som vi har mange af i Faaborg-Midtfyn Kommune, kommer til at spille en mere central rolle i fremtiden.
Undervisningsminister Christine Antorini ønskede at udnytte den tid besøget varede til at få yderligere viden på stedet og om skolen gennem snak med elever og lærere. Så frokosten på skolen blev sprunget over, og hun fik som ønsket en madpakke med på køreturen. Det blev til vellavede sandwich fra Landslagteren i Faaborg, som kunne spises på vej til Svendborg, hvor hun skulle besøge Socialdemokraternes Valgcafé.

Sprogskolen har lagt danskundervisning på produktionsskolen. Her er det elever fra Nepal, der får en snak med undervisningsminister Christine Antorini og borgmester Hans Jørgensen. Foto: Kurt Hardi / Alegia Press.

22.10.13
Jan Valbak indviede Speakers Corner med en valgtale for de fremmødte borgere. 
Faaborg fik et Speakers Corner

Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Valgkampen er blevet mere synlig – i hvert fald på Banegårdspladsen, hvor Sydfyns Bortgerliste satte en event i gang med bygning af et 6 meter og 80 højt Speakers Corner – samme dag som lokalplanforslaget om området blev sendt i høring.
Som alle ved er supermarkedet ved Jomfrulågen et hedt politisk emne i valgkampen i Faaborg-Midtfyn kommune, og er et af hovedtemaerne hos Sydfyns Borgerliste. Derfor har de ladet bygge dette Speakers Corner i målestik 1:1 for at illustrere den faktiske højde som lokalplanforslaget giver mulighed for at bygge i tæt op ad Hotel Færgegaarden.
Sydfyns Borgerliste inviterer samtidig alle lokalpolitikere til at gøre brug af denne høje ”talerstol”. Det er så spørgsmålet hvor længe den får lov at stå på fortovet på hjørnet af Jomfrulågen og Banegårdspladsen.
Efter bygningen af ”talerstolen” blev der inviteret til rejsegilde med kaffe og hjemmebagt kage.
16.10.13


På billedet ses nederst en del af de aktive medlemmer fra foreningen og øverst flere af tømrerne fra Svendborg Erhvervsskole, der fra morgenstunden havde travlt med de sidste spær inden rejsegildet.
Rejsegilde hos amatørfiskerne

Tekst & fotos. Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Der var rejsegilde på havnen i Faaborg - på Munkholm, hvor Faaborg Amatør-fiskerforening nu er kommet et skridt nærmere det samlede Aktivitets & Formidlingscenter, der forventes indviet til foråret.
Formand Vagn Gram kunne byde gæsterne til rejsegildet på Saltvandsakvariehuset vel-kommen, og benyttede samtidig lejligheden til at takke såvel kommunen, de  mange frivillige fra foreningen, der har været med i arbejdet, sponsorer, naboer og Svendborg Erhvervsskole, der gennem arbejdet med såvel nybygningen som også de 12 fiskehuse, har haft 15 tømrere til og fra på arbejdet.
Efter velkomsten blev der traditionen tro budt på pølser og brød - ristede som varme røde, og med lidt læske til halsen.
Til projektet har Faaborg Amatørfiskerforening modtaget 420.000 kr. fra LAF-Fyn, 50.000 kr. fra Fionia-Fonden, 49.000 kr. fra Tipsmidlerne og 40.000 kr. fra Faaborg-Midtfyn Kommune.

13.10.13Black Batmen var for femte år med til at sørge for en god stemning til FolkeFestivalen.
Årets FolkeFestival igen en succes

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Den femte udgave af Faaborg FolkeFestival må betegnes som en succes, og der er også tilfredshed fra arrangørernes side.
- Med en forrygende lørdag og det samme med afslutningen søndag, så kan vi kun være yderst tilfredse med hele arrangementet, fortalte Jan Valbak efter afslutningen. Der vil helt sikkert komme en ny Faaborg FolkeFestival også til næste år.


Charlie Dee & The Twisters

Med en svag fredag, hvor der godt kunne have været flere deltagere - omkring 200, der til gengæld havde en god aften, hvor stemningen var helt i top og dansegulvet fyldt, da først Black Batmen gik på scenen og senere fulgt af Charlie Dee & The Twisters i samme genre med hits fra 60érne. En forrygende stemningsfuld aften, der lagde godt op til en lang lørdag, der bød på både frokostkoncert og Jan Schou optræden inden aftenens spisning - op til Blue Dolls, skotske Skerryvore og Copenhagen Blues Brothers, der alle lagde publikum ned. Et godt varieret aftenprogram, der fortjent kunne optræde for et stort publikum.

05.10.13
 

Nancy Bech, kunstner og tovholder på workshoppen kvinde-torso, bød velkommen til ferniseringen af udstillingen med torsoer, der havde været et vellykket arrangement.
Kunst(i) Bevægelse satte sine aftryk

Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Det årlige Kunsttræf har nået sin afslutning med udstillinger og fernise-ringer på de forskellige workshops, der har været en del af hele det tre dage lange arrangement.
Der er også kun tilfredshed at hente fra arrangørsiden, der fortæller om gode og vellykkede aktiviteter, der ikke kun var for de aktive, men også hvor interesserede kunne se på eller deltage i, og interessen fra de interesserede har været stor.
(Læs og se mere om Kunsttræf 2013 på siden Fynsk Lokal)
09.09.13

Her er besøgende ved ferniseringen på udstillingen med de unikke kvinde-torsoer. 
Kunsttræffet fik sat sine fodaftryk

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Der var tilfredshed at spore hos tovholder Lisbeth Kaare ved afslutningen på Kunsttræf 2013 - Kunst(i) Bevægelse. Det både med afviklingen og interessen for hele arran-gementet.
- Det har været helt fantastisk, sagde Lisbeth Kaare. Det hele er bare forløbet godt, og når jeg har været rundt de forskellige steder, så har der været tilfredshed og meldinger om god inter-esse for aktiviteterne på stedet.
Man kan vist roligt sige, at kunsten med det flotte arrangement har sat sine fodaftryk, der rundt om ved de forskellige workshops fik den endelige synlighed med ferniseringer og udstillinger af færdiggjorte værker.
Sådan var det helt bogstaveligt i Mesterhuset på Lagonis Minde, hvor Anita Køtlum Petersen, Lotte Lamp og Karsten Auerbach ved siden af udstilling også havde en event med at interesserede kunne sætte deres fodtryk på kunsten - helt bogstaveligt. Der skulle laves to stk. seks kvadratmeter store billeder - med sluttitel "Livets gang". Det var populært og der var stor interesse for at sætte sit fodaftryk, som det vil kunne ses herunder.09.09.13


 

Der er mange gode oplevelser at hente på, omkring og ved havet. Der er meget forskelligt at nyde, som bare synet af for eksempel ovenstående foto, hvor hollandske Stortemelk af Middelburg stævner ud gennem Faaborg Fjord for fulde sejl.
Foto: Kurt Hardi / Alegia Press
01.09.13  

Kristian Thulesen Dahl er sammen med andre DFére stævnet ud for at støtte op om de lokale kandidater rundt i 16 danske havnebyer.
DF stod til søs og drog på sommertogt


Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG/DANMARK: Som optakt til det kommende kommunalvalg i november er Dansk Folkeparti stået til søs, hvor besøget gælder 16 havnebyer rundt landet som støtte til de lokale foreninger og kandidater.
Ombord på skonnerten Halmø har de netop også været en tur i Faaborg, og her trak de pænt med folk til havnen, hvor besøget havde en ekstra interesse for flere.
- Vi kan sige, at vi har sejlet skibet hjem, sagde Kristian Thulesen Dahl, der var med om bord, hvor han sammen med de øvrige deltagere også var i arbejde med de forskellige gøremål som at hejse sejl, styre skibet og lignende.
Skonnerten Halmø er en oplevelse for alle sanser. Den over 100 år gamle Halmø fremstår nu næsten så ungdommeligt, som da hun løb af stablen i Faaborg den 9. april 1900. Halmøs bygmester var Rasmus Møller. Han stod også bag mange af de smukke fyrskibe for den danske stat. Efter søsætningen sejlede Halmø som fragtskib og indenrigspaket, ligesom skonnerten under 2. verdenskrig var med til at redde de danske jøder til Sverige.
- Det startede ellers som en sjov bemærkning på sidste års sommermøde, om ikke vi skulle tage på et sådant togt, fortæller Kristian Thulesen Dahl. Mulighederne blev så undersøgt, om hvor vidt det kunne lade sig gøre, og ja, så blev det til dette sommertogt, hvor vi er rundt og interesserede kan spørge til vores politik, møde de lokale kandidater og høre hvad de står for.


Kristian Thulesen Dahl i midten sammen med Anette Grønbek fra den lokale organisati-on, flankeret af kandidaterne til kommunalvalget i Faaborg-Midtfyn, Jack Odgaard, Åge H. Prisholm, Anne Møllegaard Mortensen og Claus Jørgen Bendtsen.            13.08.13

 

Her er det svenske Atene, der for sejl er ved at anløbe til havnen i Faaborg.
De gamle skuder trækker folk til
 


Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

 
FAABORG/FYN:
Sejladsen Fyn Rundt for Beva-ringsværdige Træskibe er et arrangement, der trækker masser af folk til de havnebyer, der anløbes, og her skaber en stemning fyldt af god hygge, der nærmest er en ren folkefest.
Sejladsen er en årligt tilbagevendende begivenhed, som mange ser frem til - ikke mindst lokale, og som mange turister og tilrejsende nyder godt af. Det er en ferieoplevelse for de mange udefra, som de sjældent kan opleve, - som de næppe ville være foruden efter at have oplevet det.
Sejladsen´s sidste aften er pr. tradition i Faaborg torsdag aften, inden der afsluttes fredag i Svendborg.
(Læs mere på Fynsk Lokal)                                                                                      
26.07.13
 

Her er det svenske Atene, der er på vej i havn i Faaborg fulgt af mange mennesker.
Fyn Rundt en folkefest i havnebyerne

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG/FYN: Når den årlige afvikling af Fyn Rundt for Bevaringsværdige Træskibe finder sted - så er det et populært arrangement, der trækker masser af folk til fra nær og fjerne, - og som næsten pr. tradition ender som en ren folkefest. Det er også et flot skue at se de gamle skuder anløbe - både rent synsmæssigt som også historisk for den gamle sønation, som Danmark er. De mange tusinder, der kommer til for at se skibene og komme om bord, hvor der er åbent skib kan også kun glæde arrangørerne, at der er så stor interesse for de gamle bevaringsværdige skibe.
Mens skibene anløb havnen, fortalte Alice fra galeasen Havet fakta og anekdoter om og fra de enkelte skibe, så de mange, der var forsamlet på kaj og mole kunne følge med i skibenes historie mens de anløb havnen. Et meget populært tiltag, som trak ekstra mange til, mens skibene sejlede ind gennem Faaborg Fjord.

Kulturregion Fyn, Skibsbevarings-fonden og Træskibs Sammenslut-ning har finansieret udgifterne til dampskibet S/S Bjørn’s deltagelse på sejladsen, og at det gamle damp-skib var med var ligeledes populært, og de gange hvor der var åbent skib på S/S Bjørn, så var der trængsel om bord. Der kan læses mere om S/S Bjørn på Temasiden.
Et af de populære indslag på dagen er besætningskonkurrencen, der i år var en "tjenerbakke-stafet", hvor de deltagende besætningsmedlemmer skulle på løb på en bane med en bakke med fyldte glas, hvor der også var indlagte forhindringer, der skulle passeres. Det trak som vanligt en tæt rand af tilskuere.

Som altid var der også plads til at sidde ned og bare nyde atmosfæren og synet af de mange master og mennesker, der i det gode vejr var en del af en fantastisk stemning.
I teltet på havnen blev der festet. Der var god musik og der blev danset løs, mens Løven, Kim & Hulken assisteret af Kaare Linne-bjerg satte en perfekt stemning på aftenen, hvor de mange i teltet ikke kunne få nok af hverken hygge eller musik, - de var rigtig populære hos publikum.
Men alt godt må jo stoppe på et tidspunkt, og det gjorde det på bedste vis, da en vægter sang "klokken er slagen 10".


26.07.13 

Her er det Unionssoldater fra den amerikanske borgerkrig, der har bemandet kanonen.
Jubilæum fejret med træf af Kanonerlaug

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

 
Svensk infanteri under fremrykning.

FAABORG: Det lokale Kanonerlaug fra Faaborg kunne fejre deres 10 års jubilæum, og det blev med et træf med samling af danske, norske og svenske kanonerlaug, der i deres historiske uniformer såvel i deres historiske militærlejr som ved dramatiske historiske slag viste interesserede hvordan det foregik den gang, - og det må siges at være et jubilæum, der gav god genlyd - ikke mindst når de forskellige gamle kanoner blev fyret af på stribe - kanoner i alle størrelser - flytbare som fæstningskanoner.
Sammen med de mange kanonbesætninger var også flere øvrige som infanteri, marineinfanteri som også marinere, der udgjorde mandskab på landkanonerne.

(Læs mere på Fynsk Lokal)                                                                                           16.06.13

Faaborg Kanonerlaug fejrede 10 års jubilæum med træffet "Kanondage i Faaborg".
Kanondrøn - torden og lyn over byen

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Det er nu 10 år siden, at Faaborg Kanonerlaug blev stiftet, og det blev fejret i den forgangne weekend med et træf for Kanonerlaug, der havde slået sig ned i en 1700- 1800 tals militærlejr på Cirkuspladsen i Faaborg.
Vejret stod desværre ikke helt i jubila-rernes tegn. For efter det første slag, efter at lyden fra kanontordenen havde lagt sig, så blev det afløst af torden og lyn fra oven med et kraftigt regnskyl, og ellers var det i periodevis at vejret tilsmilede det farverige jubilæum.

Der var åbent hus i lejren, så interesserede kunne komme forbi og få et indblik i uniformering, våben og lejrliv, som det var den gang. Det var samtidig muligt at opleve dele af historiske slag, - og det første fandt sted ret efter åbningen, hvor Jacob Holm (SF) fra Kultur & Fritidsudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune, havde budt såvel deltagere som andre på pladsen velkommen.
På selve cirkuspladsen var der indrettet en slagmark med deltagerne delt på to fronter, hvor der blev udkæmpet et slag med elementer fra såvel den amerikanske borgerkrig, som de Slesvigske krige og Napoleonkrigene, - med musketter og kanoner, og med såvel fremrykninger som også tilbagetog.
Der var til træffet kommet deltagere fra Fyn, Sjælland, Jylland samt Norge og Sverige, hvor størstedelen af deltagerne udgjorde kanonlaug fra Napoleonskrigene.

Kanonererne fra Humlebæk opstillet i lejren inden de skal i aktion på kamppladsen.
16.06.13

 


Med musik og de forskellige sportslige aktiviteter var Torvet nærmest et festligt marked.
Festlig og aktiv sportsweekend

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Meldingerne lyder på stor tilfredshed og flot deltagelse, da Faaborg Outdoor Event bød på oplevelser til lands og vands for hele familien, og det fordelt med de fleste aktiviteter med Klinten som centrum, og ellers spredt ud til Svanninge Bakker, Holstenshuus Klatrepark, og en del aktiviteter med Torvet som centrum og mållinje. Det gjaldt blandt andet for de mere end 200 tilmeldte i Mountainbike Marathon, hvor den længste rute var på 79 km, og med opløbskørsel gennem gågaden. Det var også noget publikum nød, - både på Torvet og i gågaden, hvor blandt andet en cykel-fanflok fra det jyske og sjællandske (tidligere syd og øst fynboer) havde slået lejr på "Klokken", og hvor de trofast og fair klappede af alle rytterne, der passerede.

De mange mountain-bikere blev klappet og hujet frem til mål af trofaste cykel-fans.
10.06.13


 

De 125 børn fik rundt i de forskellige workshops en god læring mens de var under leg
Institutioner til Børnenes Grundlovsdag


Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Der var sat stævne på Naturlegepladsen Gåsebjergsand ved Svanninge Bakker, da de 7 selvejende institutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune, der har været sammen i et netværk siden august 2012, da kommunen lavede ny struktur, - og det for at fejre Børnenes Grundlovsdag under temaet "Børn ret til læring". Det hele med læring under leg, og det nød de 125 deltagende børn og 25 voksne - samt alle de øvrige, der benyttede Naturlegepladsen på en herlig solrig længe ventet sommerdag.

- Vi har valgt at ville fejre Børnenes Grundlovsdag, fortalte Vibeke Sne-devind fra Ringgårdens Børnehave, der sammen med Hanne Vestager fra Årslev Børnehave & Vuggestue stod for organisationen af arrange-mentet.
- Børn skal sanse, udfordres og de skal lære for at gøre sig erfaringer, som fører til, at de får gode livskompetencer, fort-satte Vibeke og Hanne. Det her har vi valgt at gøre ud fra de seks læreplanstendenser, som vi laver vore workshops på, som blandt andet krop og bevægelse, de sociale kompetencer som tillid og samarbejde.
Børnene var i de enkelte workshops i ca. 10 minutter, og skiftede så videre, så de kom igennem dem alle seks, - og så var der naturligvis plads til god leg også.
Arrangementet var sponsoreret med 3000 kr. til transportudgifter fra De Frie Børnehaver, der har en pulje til at støtte arrangementer i forbindelse med Børne-nes Grundlovsdag.
De øvrige deltagende institutioner var Nr. Lyndelse Børnehave, Lundsbjerg Børnehave, Tinghøj Børnehave & Vuggestue, Myretuen fra Nr. Broby og Kaptajngården fra Vester Hæsinge.
05.06.13 

Ved indvielsen ses Plan & Kulturchef Christian Tønnesen, bestyrelsesformand for Tren-te Mølle, Bo Pedersen(V), borgmester Hans Jørgensen(A) og Niels Peter Ellegaard(A). 
Natur- og lejrskole i vandkanten indviet

 

Borgmesteren og udvalgsformænd indviede det nye center for maritime oplevelser
ved Nakkebølle

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

                     

FAABORG-MIDTFYN/NAKKEBØLLE: Flaget var sat på Bittenhus ved Nakkebølle og vejret ganske pænt til forskellige aktiviteter ved vandet, - og det var netop også hvad det handlede om, da borgmester Hans Jørgensen (A) kunne tage ordet og fortælle de fremmødte om Bittenhus – kommunens nye Natur- og lejrskole, der på dagen blev indviet og taget i brug.
- Da vi fik muligheden for at overtage Bittenhus, kunne vi ikke takke nej, for det passer ind i strategien med Naturturisme, sagde Hans Jørgensen. Her får vi et maritimt center ud til Øhavet, som foreninger, lejrskoler og andre kan benytte sig af, og som private også kan leje – med eller uden naturvejleder. Med deres dygtighed og faglighed bliver det fremover Trente Mølle, der skal stå for driften af Bittenhus.

Jacob Holm(SF) ude med snøren for at få bid
Herefter kunne Hans Jørgensen overrække den røde tråd vedhængt nøglen til Bittenhus til bestyrelses-formand for Trente Mølle, Bo Pedersen (V).
- Dagen i dag er en festdag og endnu en mærkedag i Trente Mølles historie, og det er en glæde at kunne præsentere endnu et fyrtårn indenfor natur- og friluftslivet her på Sydfyn, indledte Bo Pedersen. Der skal lyde en stor tak til Faaborg-Midtfyn Kommune for, at vi med dette tilbud – nu også indenfor det maritime og mere kystnære – for alvor kommer med på landkortet. Bittenhus vil helt sikkert betyde, at det blå element med maritime oplevelser og aktiviteter fremover vil udgøre en større del af Trente Mølles satsning, og alle bør glæde sig sammen med os. Med sin unikke placering lige ud til det sydfynske øhav vil stedet blive en central formidlingsplatform, og stedet vil fortsat kunne blive brugt som lejrskole, koloni og kursuscenter. Med de tilbud vi har på paletten, er jeg sikker på, at vi står endnu stærkere, når institutioner, skoler og andre overvejer, hvor de skal hen på lejrskole i Danmark – så Bornholm – Pas på, for I kan godt føle jer truet af os her i det sydfynske.


Grethe Justesen(C) indviede med en kajaktur

Efter et trefoldigt hurra, var turen kommet til at indvie nogle af aktivi-teterne, hvor der blandt andet er indkøbt forskelligt grej, med blandt andet fiskeudstyr, våd-dragter og 20 kajakker. Våddragter og kajakker kan ligeledes transporteres på trailere til andre steder, og som kan lejes ud til arrangementer som f.eks. på campingpladser.
Som den første aktivitet, der blev indviet, var det kajakkerne ved for-mand for Teknik- og Miljø, Grethe Justesen (C), der kunne fortælle, at hun som tidligere single-sculler fra Svendborg Roklub var søvant. Herefter var det formand for Kultur- og Fritid, Lene Høsthåb (V), der iført våddragt var ude at stryge rejer – med held. Formand for Børne- og Undervisning, Jacob Holm (SF) sluttede med at kaste linen med krogen ud for at få bid.
Herefter var der fri mulighed for at prøve de forskellige aktiviteter – og så stod programmet på smagsprøver fra også øhavets gastronomi tilberedt af Nyborg Søfartsskole, der har til huse på Nakkebølle.

Lene Høsthåb(V) stryger rejer sammen med naturvejleder Ulrik Boll fra Trente Mølle  29.05.13
 


En container på Tulip i Faaborg tippede og væltede under transporten på pladsen
Container væltede under transport

Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Tidligt i morges skete et uheld på Tulip i Faaborg, hvor en container væltede under transport. En af arbejdshestene - en såkaldt Mafi skulle flytte en container på pladsen, og under svingning, så kom den så langt rundt, at den simpelthen tippede om på siden. Efter forlydende, så var containeren på det tidspunkt kun lastet i den ene side, og tyngdepunktet derfor flyttet så meget, at den ikke kunne klare svingningen.
Der var ingen personskader ved uheldet, og efter skulle containeren tømmes, så de til-kaldte vogne fra Falck igen kunne få containeren på ret køl og Mafi´en ned på jorden igen.
16.05.13 


Der blev festet for Klokketårnet bude ud og inde, hvor den første vielse nu er foretaget. 
Fest for - omkring og i Klokketårnet


Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

 
Borgmester Hans Jørgensen (S)
er her ved overdragelsen af Klokketårnet til Erik Buch.

FAABORG: Stolt står det igen knejsende og synligt for enhver - Klokketårnet i Faaborg - den gamle købstads flotte vartegn, der gennem de seneste to år har været pakket ind og er blevet renoveret for 15 mil-lioner kroner.
Det skulle selvfølgelig fejres, og det blev det i week-enden, hvor byen summede af mennesker, og hvor der var tætpakket overalt i den indre by, der også bød på masser af underholdning til de mange besøgende i byen. Der var mere end nok at vælge i mellem, - og trængte man til en pause, så var det bare at finde en plads ved en af midtbyens mange små oaser, hvor der i øvrigt var ganske pænt fyldt overalt.
Som et af de helt store indslag, så var der sponsoreret et bryllup til par, der gennem konkurrence var blevet udvalgt, - og det var til som det første par at blive viet i Klokketårnet, hvor det samtidig er sagt, at det bliver den eneste gang, at det sker.
Hvad det også handlede om var, at ejerskabet til Klokketårnet skulle i skifte. Klokketårnet, som er det sidste fra den gamle ikke eksisterende Sct. Nicolai Kirke, har gennem tiderne været brugt til mange ting, og ikke mindst pejlemærke for søens folk, var gennem gamle dokumenter fastslået at tilhøre kommunen. Klokketårnet fungerer også som kirkens klokketårn, og det var derfor som en naturlig fortsættelse, at de to hører sammen selvom de er placeret langt fra hinanden. Dagen var derfor også ved borgmester Hans Jørgensen (S) en officiel overdragelse til Menighedsrådet ved Helligåndskirken ved formand Erik Buch.
(Læs mere på siden Fynsk Lokal)
05.05.13 

FAABORG: Den 58,5 ton tunge sten, der har prydet Havneparken ud til Faaborg Fjord er nu blevet flyttet tilbage i området for at vige pladsen til det kommende havnebad. Det skete under stor bevågenhed fra mange interesserede, der var mødt frem for at følge arbejdet, der blev udført under stor præcision.
Fotos: Kurt Hardi / Alegia Press.
08.04.13


 

Jonglør på torvescenen under åbning af en tidligere klovnefestival i Svendborg.
International Klovnefestival i fare

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

SVENDBORG: Den Internationale Klovnefestival, der startede i Svendborg i 1997, er nu kommet alvorligt i farezonen. Svendborg Kommune, der hidtil har ydet tilskud til dette storslåede arrangement/attraktion i det sydfynske, er sammen med andre fynske kommuner gået med i turismeoverbygningen "Udvikling Fyn", og lægger derfor de turistmæssige bevillinger der, så det nu er Udvikling Fyn, der kan arbejde med dem, og det er derfor ikke længere lokalt, at det styres, hvad der skal støttes.


Flame Oz fra Australien leverer et ildshow
ved en tidligere klovnefestival.
 

Centralisering kan være godt, - men fører også ofte ulemper med.
Generelt er centralisering ikke frem-mende for det lokale liv og medbor-geres medejerskab til diverse ting og projekter. Det synes heller ikke at være tilfældet med Udvikling Fyn i denne sammenhæng. De synes tilsyneladende ikke, at den popu-lære Klovne-festival i Svendborg er værd at støtte og ikke har tilstræk-kelig værdi.
"Shame on you" ville man have sagt på udenbys, og Udvikling Fyn er åbenbart ikke kommet så meget ud, at de har kendskab til hvad der rører sig i det område, som de skal beskæftige sig med i turistmæssige hensyn. De har åbenbart helt mistet blikket for hvilken magnet klovnefestivalen er og hvilket aktiv det er i det sydfynske.
Inden Udvikling Fyn blev skabt, så var der et udmærket og stærkt samarbejde omkring turismen i det sydfynske, og det fungerede rigtig godt. Det kunne mange nok ønske sig, at sådan ville det også blive fremover. Måske skulle der ske en decentralisering af Udvikling Fyn, - så vi i det sydlige fik et selvstændigt Udvikling Sydfyn med medarbejdere, der kender betydningen af det, der foregår på Sydfyn og Øerne.
31.03.13 

Her et motiv fra det vintersnedækkede Dyreborg fra området ved havnen.
Snestormen ramte den sydfynske morgen

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press


Museet Den Gamle Gaard i Holkegade, Faaborg

SYDFYN: Den var ventet og forud-sagt af DMI, - snestorm over Sydfyn. Det kunne morgen-værten Leon fra den syd- og midtfynske lokalradio - Radio Diablo, også fortælle, - og at den ville ramme kl. 08, - og det gjorde den stort set på slaget, hvor de første snefnug blæste rundt i vinden, - og så tog det ellers til hele formiddagen.
Selvom nok de fleste hellere ville have set det fortsætte med de solrige dage, som vi allerede har haft nogle stykker af, så har vinteren ikke helt sluppet sit tag, og vinteren bliver nok noget længere end mange havde troet den ville blive. Men fra den positive side, så er der nu også en del at nyde med sneen - der er nu mange pictoreske scener at finde rundt om, - og kan vi ikke nyde solen og det gode vejr - så kan vi da nyde dem.
18.03.13 


Munkene fra templet velsignede ved en ceremoni såvel restaurant som de fremmødte.
Thailandske munke kom på gæstevisit


Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Restaurant Dang Ved Brønden i Faaborg kunne lørdag den 9. marts fejre 6 års fødselsdag, og i den anledning havde Dang Hansen, der driver restauranten, inviteret tre munke fra det thailandske tempel i Stenløse for at få udført en budhistisk ceremoni med velsignelse af såvel restauranten som de deltagende i ceremonien.

To stuer i samme bygning som re-stauranten var for en stund indrettet som tempel, og her mødte  flere herboende thailændere som også flere interesserede blandt stamgæ-sterne op, for enten at deltage i ceremonien eller for at opleve en sådan ceremoni og få et indblik i de buddhistiske traditioner.
Der er to thailandske buddhisttemp-ler i Danmark. Det ene placeret på Amager og så et i Stenløse, som er det ældste i Danmark, og efter sigende det første i Skandinavien. I år kan templet i Stenløse fejre 21 års fødselsdag.
Som det første tempel på disse breddegrader er munkene vant til at tage ud og forrette ceremonier, og det er fortalt, at tidligere var det ikke kun i Danmark, men også til de omkringliggende lande, hvor der ikke var nogen templer. At de buddhistiske munke drager ud til stederne, hvor det foregår, er helt almindeligt i Thailand, hvor de blandt andet også velsigner nye bygninger som også de minitempler, der opføres ved disse.
09.03.13
 


FAABORG: Mon ikke de fleste venter på noget sol og varme og de udendørs glæder som blandt andet at sidde på en fortovscafé og nyde en forfriskning og synet af de forbipasserende. Det kan man nogen steder, hvor borde og stole er sat op, - og der er jo ikke noget "forkert vejr". Det er kun et spørgsmål om påklædningen, - og det har Finn Bødter, der netop er rundet de 80 år da også sørget for, hvor han her nyder en for-friskning og synet af de forbipasserende, - og så betyder lidt sne da ikke noget.
Foto: Kurt Hardi / Alegia Press
26.02.13 

Det vindende hold fra Svendborg - Steen Molnit, Niels Rasmussen, Erik Lindhardtsen, Henning Pehrsson og Frede Kristiansen.
Sydfynske marineskytter dystede

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

SYDFYN: Det blev en god dag for skyttelavene fra henholdsvis Faaborg og Svendborg Marineforening, da de med Svendborg som værter satte hinanden stævne til afviklingen af "Venskabsskydning" for sydfynske marinere og kadetter.

Fra de to skyttelav var 31 skytter mødt frem på banerne hos skyttelavet i Svendborg, hvor der blev dystet på præcision med riflen, - og der var tæt kamp for at vinde pokaler og præmier.
Efter det sidste skud var affyret, og pointene talt op, - så blev det klart, at Svendborg var glade for at have de flotte pokaler stående hos dem. Holdskydningen hos marinerne, der tæller fem skytter, blev vundet af Svendborg med 463 point mod 451 til Faaborg.
Det gik ikke anderledes hos kadetterne (kvinderne). Her vandt Svendborg med 456 point mod 444 til Faaborg, og som resultatet fortæller – en difference på 12 point som også hos marinerne.

Vinderne fra "kutterskydningen", Henning Pehrs-son, Arne Rasmussen, Steen Molnit og Erik Lind-hardtsen. Marie Hartmann var arbejdsramt og ikke til stede.

Det var tæt skydning mellem de to skyttelav, og som formand fra Faa-borg, Kurt Hardi Gadeberg, kunne sige – ”Pas godt på pokalerne – de er kun til låns”.
Faaborg er i efteråret værter ved den samme skydning, hvor man natur-ligvis vil satse på, at de to flotte pokaler får hjemsted i Marinestuen.
Der blev ved samme lejlighed også afviklet en ”kutterskydning” – en skydning efter en speciel vanskelig skive, og den blev vundet af Steen Molnit og Erik Lindhardtsen med hver maximum 70 point og Henning Pehrsson med 65 point. Alle fra Svendborg samt Marie Hartmann fra Faaborg med 64 point. Som pr. tradition er der også præmie til en skytte med et af de laveste pointtal, og det blev denne gang Arne Rasmussen, der fik en flaske rødvin som tredje dårligste skytte.
Efter skydningen var der skafning med gule ærter og alt tilbehør samt kammeratligt samvær i Marinestuen i Svendborg.
Alle var enige om, at det havde været en særdeles god dag og alle havde hygget sig, og de glæder sig allerede til at mødes igen til efteråret - denne gang i Faaborg.

Der var god stemning ved dagens skafning, hvor de to skyttelavs deltagere var blevet tilpas blandet ved bordene.
21.02.13 


Sune Andersen og formand Peter Laursen sørgede for at præsentere og servere juleøllene for de fremmødte deltagere.
En god dag med nydelse og smagen af jul

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Programmet var sat og fire borde på værtshuset Heimdal var dækket op til en festlig kom-sammen med nydelse til mange af sanserne. Det var Faaborg afdelingen af Danske Ølentusiaster, der havde inviteret til en gang smagsprøvning på forskellige juleøl, - kun afbrudt af en gang Chili Con Carne, vel kokkereret af Kaare Linnebjerg og Sune Andersen, og som kunne - efter behov, forstærkes af ægte thailandsk chili.
Det blev en dag i en god stemning og fuld af hygge, hvor der blev duftet, snakket og ikke mindst smagt på de forskellige juleøl, der bragte deltagerne rundt om Sverige, England, Danmark og Belgien, - og man kan roligt sige med stigende procenter til forsamlingen. Det var dog ikke procenterne, der afgjorde, hvad der faldt i folks smag - men derimod fyldighed, rundhed og kraf, - og heldigvis er der mange forskel-lige slags øl, for en samlet enighed var ikke til at finde. Men de var alle af ganske høj kvalitet.
De forskellige øl som deltagerne kom til at smage var i nævnte rækkefølge - Juløl Export (5.3%) fra Krönleins bryggeri, som er et 6. generations familie-bryggeri i Halmstad, som har eksisteret siden 1836. Christmas Ale (7%), en vinter-ale fra Englands ældste bryggeri, Shepherd Neame,grundlagt 1698. Mejeristens Jul (7%) fra Hundstrup Mejeri. Abbed Peder juleale (8,3%), brygget på Indslev Bryggeri. Enghien Blonde Noel (9%), en overgæret trippel, som er eftergæret på flasken, og fra det belgiske bryggeri Silly. Grundlagt 1850 - drevet af samme familie i nu femte generation, og så blev der sluttet af med Gouden Carolus Christmas (10,5%), fra Het Anker, som er et af Belgiens ældste bryggerier, som kan spores tilbage til 1471.
25.11.12


 


Frk. Jensens oksebryst og peberrod sovs var populært hos de mange der kom forbi.
Der var god smag på Faaborg


Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Der var i weekenden i hundredvis af mennesker på Torvet i Faaborg. De kom fordi de havde fået "Smag på Faaborg", - et arrangement som byens restauranter og fødevareleverandører af kvaliteter arrangerede for fjerde gang.


Der var som altid travlt hos Dang Ved Brønden.

Som ved de tidligere arrangementer, så var det et populært tiltag, hvor der fra start til slut - de to timer arrangementet varede, var kø ved alle standene, der bød på smagsprøver fra forskellige retter og produkter som de kunne tilbyde folk, og smagsprøver i en størrelse, så de mange virkelig kunne smage, hvad der blev tilbudt, - og der var fra mange siger stor ros til de deltagende for deres pro-dukter, der varierede lige fra gamle danske retter til specialiteter - det altsammen af god og høj kvalitet.
De deltagende i år var den thailandske restaurant Dang Ved Brønden, Hotel Færgegaarden, Det Hvide Pakhus, Hotel Faaborg/Magasingaarden, Landslagteren, Wendorff Bageri, Frk. Jensen, Café No 2, Jensens Fiskerestaurant og CaféRestaurant Klinten.

Hotel Færgegaarden bød på skinke og grøn langkål, og det nød rigtig mange godt af.
05.11.12 


Pia Dorin Susé (t.h.) fejrede 10 års fødselsdag med Boutique Dorin, og ses her sammen med de seks modeller, der viste mode på catwalken.
Fejrede fødselsdag med catwalk på gaden

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Boutique Dorin i Mellemgade fejrede deres 10 års fødselsdag med specielle mærkedage, reception og modeshow på den røde løber i gaden foran butikken, og det trak folk til - også på gaden, hvor modellerne tog catwalken i let nedbør fra oven.
- Det har været nogle super dage - helt fantastisk, sagde Pia Dorin Susé midt i al travlheden. Der har været så mange stamkunde rog hilse på, - og mange har selvfølgelig også benyttet sig af de mange gode tilbud vi har kørt med her op til receptionen.
De seks modeller på podiet var alle dresset flot op, og skulle på hver tre gange, hvor de viste efterårets mode. Frisørerne Alice og Hanne fra Klip 21 havde sørget for håret på alle modellerne og det var inspireret af det sidste nye, der viste håropsætninger som skulpturer.

29.10.12 


Morten Grunwald ankommer til torvet i Faaborg i rød cadillac og med den kendte hat fra Benny i Olsen Banden, som senere blev overrakt som gave til museet.
Benny fra Olsen Banden gik i fængsel


Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Danmark har fået sit første Ret & Strafmuseum, det gam-le rådhus, domhus og arrest på torvet i Faaborg, og det blev officielt indviet af Benny fra Olsen Banden - alias Morten Grunwald.
Så hvad Benny i de folkelige og populære Olden Banden film har undgået, det gjorde han her helt frivilligt, - nemlig at bryde ind i arresten og tage et længere ophold, som dog var af en mere behagelig karakter. Efter at "snoren" var klippet kunne han høre om fængselsvæsenets forskellige tidsepoker og komme på rundvisning i arresten, - hvor han som noget nyt (for Benny) også kunne placere noget i pengeskabet - nemlig Benny´s velkendte hat fra filmene.


(Læs mere og se flere fotos på Fynsk Lokal)
13.10.12
 

Benny modtager saksen inden politistrimmelen klippes og museet officielt bliver indviet.
Morten Grunwald brød ind i arresten

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press


FAABORG: Det gamle rådhus, domhus og arrest på torvet i Faaborg var sat i centrum med mange mennesker forsamlede foran. Det var der en helt speciel grund til, for det skulle nemlig indvies som Danmarks første Ret & Strafmuseum, og hvem var næsten mere oplagt til at gøre det end Benny fra Olsen Banden alias Morten Grunwald.

Morten Grunwald  ankom til torvet i en veteran rød ca-dillac, hvor han blev mødt ikke kun af mange mennesker, men også to sæt mini Olsen Banden, der opførte et danseshow foran trappen til Ret & Strafmuseet inden de overrakte ham saksen så den opsatte politistrimmel kunne klippes og museet officielt indvies.
Peter Thor Andersen fra Øhavsmu-seet, der har været en ivrig fortaler for museet, tog herefter "Benny" med på en rundtur i arresten, efter at han først havde skrevet i gæstebogen, hvor han skrev, at han var glad for kun at være på gæstebesøg og ikke indsat.
Efter endt rundtur fortsattes der til et telt på torvet, hvor der var interview, og hvor han fortalte om sin rolle som "Benny" og om Olsen Banden. Her blev der også budt på lidt, der passede til lejligheden - nemlig vand og brød leveret af Vesterport Bageri.
Inden de var nået så langt, - så havde Morten Grunwald også en gave med til det nye museum, og han kunne overrække den velkendte hat, som Benny bar i alle filmene, og fra at bryde ind i et Franz Jäger og tømme det, - så satte Morten Grunwald hatten i pengeskabet, hvor den bag glas nu fremover kan ses.

13.10.12Fregatskytterne fra venstre er Sune Hasager Andersen, Peter Larsen, Villy Kjeldsen, Michael Prætorius, Ralf Jørgensen, Sven Anker Plum og Torben Ø. Larsen.
Fregatskydning overstået på kun 85 skud

Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Den sjette Fregatskydning i Faaborg Marineforening blev en vellykket - men også hurtig affære. Med skud nummer 85, affyret af Ralf Jørgensen mod krudtkammeret og en ren pletter, - så var fregatten sænket. Det betød samtidig, at med det sidste skud, - så kunne Ralf Jørgensen senere kåres som den nye "Fregatkaptajn".
Der var et pænt fremmøde til årets fregatskydning, hvor også flere af de nye medlem-mer deltog, og viste, at de kan godt håndtere et gevær, hvilket også skyttelavet vil få gavn af.
Skydningen startede på sejl 1, Fore Bramsejl, og det var sejlivet. Sejlmageren skal på arbejde her, for af de 85 skud på de 11 mål på fregatten, så indkasserede Fore Bramsejl de 32 skud. Men da først det var skudt ned, - så var der kommet gang i skydningen. Fore Bramsejl og Mesanen blev skudt af Sune Hasager Andersen, Store Bramsejl og Storsejlet af Villy Kjeldsen, Berginersejlet og Store Merssejl af Michael Prætorius, Fore Merssejl og Midtskibs af Torben Ø. Larsen, Blændsejlet af Peter Larsen og Fokken af Sven Anker Plum.
Efter endt skydning fortrak skytterne til Marinestuen, hvor hovmester Anni Jørgensen sammen med kadetterne Susanne og Dorthe havde sørget for en fortrinlig skafning, der i denne forbindelse må benævnes som et pletskud. Dagen sluttede med kammeratligt samvær.
03.10.12Smedemester Christian Frederiksen, vvs-montør Allan Christensen og vvs-mester Lars Dibbern var med til at sætte det nyrenoverede spir på plads på Klokketårnet.
Spiret er kommet tilbage på sin plads

Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Faaborg´s gamle vartegn - Klokketårnet har nu fået sit spir tilbage. Onsdag formiddag satte håndværkere det nyrenoverede spir på plads på kuplen over Klokketårnet´s tag, - og det vajer nu som et signal på arbejdet, der skrider frem.
(Læs mere og se flere fotos på Fynsk Lokal)
26.09.12Tømrer Bo Sangild Andersen, smedemester Christian Frederiksen, VVS mester Lars Dib-bern og vvsmontøt Allan Christensen.

Klokketårnets spir på plads igen

Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Så har den gamle Sydfyn-ske købstad endelig fået sit nyreno-verede spir tilbage igen og pryder nu toppen og lader glansen dryppe ned over tårnet under, mens trin for trin de en-kelte dele og områder bliver færdiggjort.
Der kan være koldt på toppen, og i småregn og let blæst føltes det også sådan onsdag formiddag, hvor flere håndværkere havde sat hinanden stævne på toppen af stilladset, der for tiden pakker det gamle Klokketårn ind. Men der var alligevel varme at spore der-oppe på toppen blandt de tilstedevæ-rende. Det ikke helt uden grund, for oven på kuplen, der sidder på Klokke-tårnets tag, - der skulle endelig spiret sættes på plads og færdiggøres, og det var et stort øjeblik, - også fordi det signalerer, at renoveringen af Klokke-tårnet skrider fremad, - og spiret er et godt udad til signal om, at der sker noget, og at det kommer nærmere og nærmere til den dag, hvor Klokketårnet igen kan ses af alle, både i byen, fra land- og vandsiden.
Selvom der nok mangler en del endnu, så ses det, når man bevæger sig under afdækningen, at rigtig meget er blevet færdigt. Nærmest som et puslespil, hvor mange brikker er blevet gjort klar, nogle samlet og endnu flere klar til at blive samlet til det rigtige færdige objekt - her Faaborg bys vartegn - Klokketårnet, som mange glæder sig til at se igen.
26.09.12Patruljeskibet Freja anløb fredag Faaborg, hvor det er på officielt besøg i weekenden.
Freja på sydfynsk weekendbesøg

Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Patruljeskibet Freja, der er adopteret af Faaborg-Midtfyn Kommune anløb fredag Faaborg, hvor det er på officielt besøg. Med om bord var også havnemester Lasse Olsen, repræsentanter fra kommunen, marineforeningen, marinehjemmeværnet og Faaborg Værft, hvor skibet som et af flere i klassen er blevet bygget.
Trods det dårlige vejr - blæst og skiftende regn, havde anløbet trukket flere interesse-rede til havnen for at modtage fartøjet.

(Læs mere på Fynsk Lokal)
15.09.12Patruljeskibet Freja anløber havnen Faaborg i forbindelse medweekendbesøget.

Freja blev modtaget med kanonsalut


Tekst &
fotos: Kurt Hardi / Alegia Press


FAABORG:
Da patruljeskibet Freja, der er adopteret af Faaborg-Midtfyn Kommune anløb Faaborg, blev det modtaget på havnen af flagkommando fra Faaborg Marineforening og Marine-hjemmeværnet, og som ved adoptionen i 2009, så blev fartøjet også hilst velkommen af kanonsalut fra Faaborg Kanonerlaug.
Efter anløbet var der kammeratligt samvær i Flotillehuset, hvor der ved Faaborg Marine-forening blev budt på lette forfriskninger til besætningen, de inviterede gæster, der var med om bord samt de involverede, der var med til at modtage Freja. Faaborg Marinefor-ening var ligeledes værter for besæt-ning og inviterede gæster ved aftenens spisning.
I forbindelse med besøget kan interes-serede komme om bord på Freja, hvor der er åbent skib, som der også er åbent skib på marinehjemmeværnets fartøj og åbent hus i Flotillehuset, hvor Marine-foreningen vil fortælle om deres aktivi-teter (lørdag kl. 10-12, 15-17).
I forbindelse med åbent skib vil der blive arrangeret rundvisninger på Freja.
Søndag formiddag er Kragesøspejderne inviteret med på en sejltur fra Faaborg til Svendborg.
Patruljefartøjet Freja er af klassen MKII og bygget på Faaborg Værft som en del af søværnets udskiftning af de aldrende orlogskuttere. Fartøjet er bygget med henblik på opgaver, som omfatter transport, minerydning og eftersøgnings- og redningsopgaver.
15.09.12M/S Deutschland er det største krydstogtskib, der indtil videre har anløbet Faaborg.
God stemning ved Krydstogtskibet M/S
Deutschland´s besøg i Faaborg


Tekst & fotos. Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Stor og mægtig så det ud, da krydstogtskibet M/S Deutschland lå til kaj ved honnørkajen i Faaborg. Det er da også med syv tilgængelige dæk og godt 500 passagerer og mere end 200 besætningsmedlemmer det hidtil største krydstogtskib, der har anløbet den sydfynske købstad. Det vil dog blive overgået i 2013, hvor det største skib, der kan ligge ved hønnørkajen besøger byen. Nemlig Alzamara Quest, der har ni etager.
Men byen tog godt imod M/S Deutschland, som også gjort ved tidligere krydstogtskibes besøg. Da skibet stævnede ind, var det til en salut fra byens gamle kanoner, vel affyret af Faaborg Kanonerlaug, der også saluterede ved afsejlingen. Passagererne blev også mødt af en velkomst-ale og et kig med alle børnene, der viste eventyrligheder fra H.C. Andersen. Der var ligeledes arrangeret busture til H.C. Andersen Museet og Egeskov Slot.
På havnefronten blev skib, passagerer og besætningsmedlemmer mødt af mange interesserede, der ønskede at tage det store flotte skib i øjesyn, og ellers deltage og nyde hvad der skete løbet af dagen, hvor også butikkerne holdt åbent og Shopping Faaborg havde arrangeret sig med Royal Garden Jazzband til at underholde på byens torv. Det blev en søndag med havn og by fyldt med mennesker, som var det på en perfekt normal sommer-hverdag.


Passagererne Aarlies og Wolfgang Gerhardt samt Evelyn Bresser havde kun rosende ord til den sydfynske købstad.

Passagererne ombord var ikke helt almindeli-ge turister denne gang, selvom de når mulig-heden bød sig, nød at komme op i byen og nyde og deltage i hvad der var arrangeret.
Passagererne ombord var med for at deltage i forskellige temadiskus-sioner, - og det var politikere og andre med politisk interesse, der var passagerer, - som blandt andet vicepræsidenten for De Internationale Liberale, Dr. Wolfgang Gerhardt, medlem af den tyske Bundestag og formand for FDP, og Klaus Bresser, der er chefredaktør for den tyske Tv-station ZDF. Begge deltog med oplæg til diskussion over blandt temaerne EU og tysk indenrigspolitik.
- Det var dejligt, da vi kom i morges. Det var en skøn ankomst med kanonsalut, som gav os et indtryk af en hyggelig og livlig by, sagde Evelyn Bresser, Aarlies og Wolfgang Gerhardt samstemmende. De var alle taget op i byen for at få indtryk, slappe af og nyde jazzmusikken på torvet. Da vi lagde til, var det rigtig fornøjelse at se alle børnene med Hans Christian Andersen. Det var en flot modtagelse.
03.09.12Blæserne fra Royal Garden Jazzband swingede ud og spillede op ved bordene på torvet.
En god og hyggelig søndag i Faaborg

Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Når der ankommer krydstogtskibe til Faaborg, så sørger byen også for, at der er noget at komme efter for passagererne. Ikke alene holder byens butikker åbent, men der er også sørget for anden underholdning. Shopping Faaborg havde arrangeret sig med Royal Garden Jazzband til at under holde på torvet, - og det må siges, at det blev til en god og hyggelig søndag for de mange mennesker, der havde fundet vej dertil - lokale, som passagerer fra krydstogtskibet M/S Deutschland som andre turister og udenbys fra. Royal Garden Jazzband havde et godt tag og god kontakt med de mange, der nød den solbeskinnede dag.
Bodega Blækhuset havde flyttet markeringen af deres fødselsdag fra lørdag til søndag, så endnu flere kunne få lejlighed til at deltage og opleve Løven - Kim & Hulken på slap musikalsk linie. Skulle man lidt væk byens liv og nyde naturen - så var veteran-jernbanen på sporet og kunne bringe passagererne en tur ud i det smukke landskab.
Der var en general god og stor tilfredshed fra alles side med den samlede bys aktiviteter, - og at der var åbent de fleste steder. Det var en god søndag vel krydret med swingende jazz.
03.09.12Torsoen på kunstbanneret udført af Torben Nebrot Jørgensen har været udsat for natlige vandaler. Foto: Kurt Hardi / Alegia Press.
"Kvindekrop mishandlet" i natten

Den har været gal igen i Faaborg med vandalisme mod flere af kunstbannerne

FAABORG: Igen har kunstbannerne, der reklamerer for Kunsttræf 2012, og ellers pryder gaderne i midtbyen, været udsat for uvelkomne gæster. Denne gang er det Torben Nebrot Jørgensens banner med kvindetorso, det er gået ud over, den er simpelthen flået i stykker. Tillige er 7 bannere forsøgt skåret ned. Men det er kun lykkedes for vandalerne at få løsnet den nederste fæstning, så bannerne hængte og flagrede løst på lygtepælene.
- Mon der går en kvindehader rundt i Faaborgs nattestille gader, eller er det en flok afstumpede dummernikler, der bare ikke forstår noget som helst?, lyder det fra Lisbeth Kaare, der er tovholder på kunstnertræffet. Helt ærligt så synes jeg det er rigtig trist at 60 menneskers store arbejde for at skabe liv, glæde og kunst i Faaborgs gader bliver saboteret af en eller flere tåbelige mennesker uden respekt for andres arbejde og ejendom. Vi ved godt at vi tager en risiko, når vi hænger bannere op, og det er helt ok hvis bannerne skaber debat "kan man nu det" Men vi synes, det er for dumt når nogen stjæler og ødelægger uden tanke for andre.
- På den anden side. Hvis reaktionerne er et udtryk for at vi provokerer og gør kunsten synlig, også for dem, der ikke normalt forholder sig til kunst. Ja, så er det jo herligt. Det er det kunsten er til for. Og så har vi bevist at Kunstforeningen Pakhuset og Kunstnerne som laver Kunstnertræffet er sprællevende. Torben har lige meddelt at han i næste uge kommer til Faaborg, for at give sin kvindetorso en bevarende brystoperation - og så bliver hun hængt op igen.
- Vi ønsker at fortælle en glad og positiv historie om at kunstnere, forretninger, skoler, unge og gamle godt kan arbejde sammen om at gøre noget godt for vores by. Det er det vi gør og vil med kunstnertræffet, og i år er der VIRKELIG noget for alle, som vil deltage. De får med garanti en sjov og inspirerende weekend.
28.08.12"Dieselos & Kulrøg" var der nok af, da Sydfyenske Veteranjernbane i Faaborg i weekenden afviklede netop dette arrangement for 4. gang. Det var veteranernes dag med de gamle tog, private biler og Falck, der igen stillede med flere af de gamle køretøjer, og det til glæde for de mange besøgende, der lagde vejen forbi.
Foto: Kurt Hardi / Alegia Press

21.08.12Den jagtbyggede skonnert Brita Leth gik for fulde sejl forbi havneindløbet i Faaborg.
Fyn Rundt er en ren folkefest af de gode

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

FAABORG: Når Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe afvikler den årlige sejlads, - så bliver de enkelte havne, der anløbes omdannet til en ren folkefest. De mange flotte skuder er et syn, som mange gerne vil opleve, og de tusinder der besøger havnene gennem ugen hvor sejladsen foregår, det er ikke kun lokale og turister, - men folk, der gerne kører efter, at opleve de mange flotte skibe, der er samlet på et sted.
Det er også specielt, og tillige en del af vor kulturarv som gammel betydende sønation. Det er en stor del af Danmarks historie, som mange frivillige deltager i for at bevare. Fyn Rundt er en god reklame for de stolte og velholdte skibe.

Der smedes kæder og bankes ud på armbolt
Når skibene anløber, så er det ikke kun at se, hvor sikkert de sejles og manøv-reres samt det arbejde, der foregår, når de er lagt til kaj, - men også alle de øv-rige aktiviteter, der foregår på havne-området, med deltagelse af Danmarks Amatørfiskerforening, Dansk Metal med uddannelse indenfor om-rådet og de øvrige lokale foreninger, der stiller stort med mandskab for at betjene og underholde de mange gæster på havnen.
Udover de danske skibe, der deltog i år, - så var der også deltagelse af et skib fra Norge og to fra Sverige, - og så var der som nærmest en fast deltager - også den tyske lodsskonnert Elbe 5, der hører til blandt de hurtige af de deltagende skibe.
Fra arrangørsiden havde man også gjort sit for at gøre oplevelsen større for de mange ventende, og blandt andet bedt skibene om afhængig af vindforholdene, at holde sejlføringen så længe som muligt, inden de skulle i havn, så de ventende kunne opleve skibene for sejl. Det blev også gjort, og et par af de erfarne i denne sejlads, de to jagtbyggede skonnerter Aron og Brita Leth, de fik for fulde sejl ind forbi havneindløbet, da de ankom til Faaborg.
Sejladsen slutter traditionen tro fredag i Svendborg, hvor der også er afslutningsfest for dette års sejlads, - og så ses der frem til, at traditionen fortsætter til næste år.

27.07.12


Det var et flot syn, da de mange stolte skibe kom ind i fjorden og anløb Faaborg.
Flotte sejlskibe kom til byen

Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press


FAABORG: Den traditionsrige sejlads, Fyn Rundt for bevaringsværdige Sejlskibe blev igen noget af en folkefest, da de ankom til Faaborg, som sidste stop inden sejladsen sluttede fredag i Svendborg. Det var 29. gang, at sejladsen blev afviklet, - og som de andre år, - så trak det masser af mennesker til havnen, for både at se de mange flotte skibe, - men også for at være med i de mange aktiviteter, der følger i kølvandet på denne sejlads - det både på nogle af skibene og ellers på havnepladsen.


Der kom ret tidligt mange mennesker på havnen, hvor også lokale "turister" hurtigt fandt sig en god plads i festteltet.

Der var mulighed for at se nogle af landets største skonnerter, galeaser og jagter, samt de deltagende skibe fra Norge, Sverige og Tyskland, hvor der fra nabolandet i syd, næsten pr. tradition er deltagelse af lods-skonnerten Elbe 5.
For langt de fleste er der tale om bevaringsværdige skibe, Danmarks sejlende Kulturarv – som en hilsen fra en svunden tid, hvor skibe var af træ, mænd var af jern – og man sejlede på dybder, hvor drenge blev til mænd.

Høje master, tovværk og tjære – maritim kulturhistorie bragt lige til kajkanten, og det plejer at være en festdag på havnen, når skibene anløber og er fortøjret, - en festdag som trækker tusinder til for at nyde havnelivet og synet af de stolte gamle skuder.
Vejret var unikt med flot sol - en rigtig sommerdag, der dog ikke havde den megen vind. Det betød også, at skibene anløb lidt senere end forventet. Men til gengæld de for sejl længere ind mod havnen, så folk kunne se skibene komme for sejl, og enkelte - Aron og Brita Leth, tog turen forbi havneindløbet for fulde sejl. Et flot syn, som mange nød at se.
Ellers bød dagen/aftenen på musik og teater/artisteri på topsejls-skonnerten Havet, - og senere i festteltet på kajen, - her sørgede Løven - Kim & Hulken for, at bølgerne forsat var høje - af en god stemning, der passer til hele arrangementet.
Det blev som tidligere noget af en folkefest på havnen, hvor der var nok at se på, folk at snakke med, musik at høre på og besætninger, der gerne ville fortælle. Det gjorde blandt andet Alice Breindahl fra Havet, der som show og åbent hus skib, var kommet tidligere i havn. Hun fortalte i højtaleranlægget om de enkelte skibe efterhånden, som de ankom, og hvad der kendetegner de enkelte typer af skibe, så der var en mulighed for at kende forskel. Et meget godt og nyt tiltag, som gerne må gentages ved næste sejlads, som jo bliver et jubilæum.

27.07.12Tusinder havde taget mod invitationen fra Skjolds Venner til muslingefest i Snaptun.
Havnefesten blev igen et tilløbsstykke


Tekst & fotos: Kurt Hardi / Alegia Press

SNAPTUN: Med mellem 2 og 3000 besøgende blev Havnefesten i Snaptun igen et stort tilløbsstykke, da der blev inviteret på den årlige gratis muslingespisning.

Det var 19. gang, at støtteforeningen Skjolds Venner arrangerede Muslingefest på havnen i Snaptun til fordel for idrætsungdommen, og det er populært, og folk kommer langvejs fra for at deltage i den hyggelige dag, der starter kl. 13, og altid om lørdagen mellem uge 27 og 28. Der plejer at være godt fyldt op, og det er med at komme i god tid, hvis man skal sikre sig en plads ved et af de mange opstillede borde, og hvis muligt - så gerne med udsyn til scenen, for der er musikalsk underholdning hele dagen. I år med Olesen & Dam, der som duo spillede en fantastisk omgang med kendte folk- og sømandssange. De fik også velfortjent bifald fra det talstærke og lydhøre publikum, der gerne sang med på flere af numrene.Der blev også med et perfekt vejr til arrangementet som ramme fyldt op på havnen, hvor der blev sat ekstra borde op, og ellers fandt folk pladser rundt på kajen, så de kunne nyde både muslinger og musik samt ikke mindst være en del af den altid gode stemning, der stortrives på havnen i Snaptun, når der er Muslingefest.


Jane Wittrup sørgede for de rette ingredienser og mål til muslingerne og styrede udleveringen.

Der er travlhed i "køkkenet", når muslingerne skal gøres klar til servering ved et af de mange udleveringssteder, der gennem flere timer om eftermiddagen er kendetegnet ved en meget lang kø, - men en kø som kun er lang fordi, der hele tiden kommer nye til.
- Det er nemt her ved udleveringen, for de har alle selv styr på, hvad der skal laves, sagde Jane Wittrup i en kort pause. Det hele kører af sig selv, og de fleste synes, at det er sjovt, for de bliver ved med at komme igen. I år har vi ændret på krydderblandingen, for som vi siger - så har vi kommet en tvist af chili i også.
I år var der indkøbt 5000 nye serveringstallerkener, - og de slog ikke til, og der måtte skaffes flere, - så uden at det nøjagtige tal kendes, - så er der udleveret en hel del portioner ud over de 5000, hvor mange besøgende også har fået mere end en portion. For de, der ønskede andet end muslinger, - så var der også god gang i grill med pølser og koteletter.


Der var god stemning rundt om ved bordene på havnen.
09.07.12


Emma Josephine har travlt med
udlevering af muslinger.


En hollandsk 3-master har lagt sig ud for kanonstillingen på Voigts Minde i Faaborg.
En oase af sommeroplevelser ved havet

Tekst & foto: Kurt Hardi / Alegia Press

SYDFYN: De skiftende årstider - det vi har tilbage af dem, har hver deres oplevelser at nyde. Men der er nu ikke noget som sommeren vil de fleste, der bor ved havet nok sige. Så er der en oase af oplevelser at tage fra, - det hvad enten man bare er på gåtur langs vandet, i båd eller på land for at nyde de mange både, der fylder vores farvande.
Ikke mindst i det sydfynske med det enestående øhav, kan vi nyde de mange skibe og ikke mindst en flåde af stolte gamle skuder, hvad enten de er med dansk, tysk eller hollandsk flag agter. Ikke alene er det et flot syn at skue, men også for det indre, hvor det er med til at give en ro og anderledes afslappethed. Det er bare at tage for sig af de oplevelser, der ligger lige for, - og være glade for, at vi er så beriget.
06.07.12

DENNE SIDE ER UNDER OMBYGNING